CHỦ ĐỀ
(Có thế tích chọn nhiều chủ đề)
0
241
97
371
370
370
0
24
8
1
0
0
255
6
LOẠI TÀI LIỆU
(Có thế tích chọn nhiều)
5
9
0
5
GIÁ TÀI LIỆU
(Có thế tích chọn nhiều)
11
8

Tài liệu - Đề thi ôn thi Tốt Nghiệp THPT môn HÓA HỌC

Bộ đề thi thử TN THPT - MÔN HÓA HỌC - NĂM 2023 - TỪ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÀ SỞ GIÁO DỤC CẢ NƯỚC (Bản word có giải)
Gói tài liệu 183/ 160 tài liệu Phát hành xong
Năm 2023, Đề từ các trường chuyên, Đề các trường không chuyên, Đề từ các SGD
Năm 2023 Đề từ các trường chuyên Đề các trường không chuyên Đề từ các SGD
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP
Gói tài liệu 47/ 35-40 đề (Tiêu chuẩn + Nâng cao) tài liệu Phát hành xong
Đề bám sát minh họa BGD, năm 2022, Đề phát triển minh họa BGD
Đề bám sát minh họa BGD năm 2022 Đề phát triển minh họa BGD
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết)
Gói tài liệu 187/ 90-100 đề tài liệu Phát hành xong
Đề từ các trường SGD, năm 2022, Đề từ các trường chuyên, Đề các trường không chuyên, Đề từ các SGD
Đề từ các trường SGD năm 2022 Đề từ các trường chuyên Đề các trường không chuyên Đề từ các SGD
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook