Danh sách tài liệu hiện đang có (187)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
187 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 161 - ĐỀ 170).zip 27-06-2022 27-06-2022
186 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 151 - ĐỀ 160).zip 27-06-2022 27-06-2022
185 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 141 - ĐỀ 150).zip 27-06-2022 27-06-2022
184 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 131 - ĐỀ 140).zip 27-06-2022 27-06-2022
183 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 121 - ĐỀ 130).zip 27-06-2022 27-06-2022
182 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 111 - ĐỀ 120).zip 23-05-2022 23-05-2022
181 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 101 - ĐỀ 110).zip 23-05-2022 23-05-2022
180 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 91 - ĐỀ 100).zip 02-05-2022 02-05-2022
179 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 81 - ĐỀ 90).zip 25-04-2022 25-04-2022
178 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 71 - ĐỀ 80).zip 20-04-2022 20-04-2022
177 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 61 - ĐỀ 70).zip 16-04-2022 16-04-2022
176 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 51 - ĐỀ 60).zip 16-04-2022 16-04-2022
175 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 41 - ĐỀ 50).zip 16-04-2022 16-04-2022
174 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 16-04-2022 16-04-2022
173 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 16-04-2022 16-04-2022
172 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 16-04-2022 16-04-2022
171 [FILE NÉN] 10 đề thi thử TN THPT các trường - Môn Hóa - Năm 2022 - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 16-04-2022 16-04-2022
170 170. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - Hồ Chí Minh (12.06) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
169 169. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên ĐH Vinh (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
168 168. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
167 167. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Nam Định (Lần 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
166 166. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Ninh Bình - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
165 165. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Gang Thép - Thái Nguyên (Lần 4) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
164 164. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Thái Nguyên (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
163 163. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
162 162. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
161 161. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Sơn La (Lần 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
160 160. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
159 159. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh (Lần 1) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
158 158. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hải Dương (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
157 157. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
156 156. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Ngô Quyền - Hải Phòng (Lần 5) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
155 155. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa (Lần 2) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
154 154. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Cần Thơ - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
153 153. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
152 152. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi (Lần 3) - (File word có lời giải).doc 27-06-2022 27-06-2022
151 151. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lam Sơn (Lần 3) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
150 150. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
149 149. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
148 148. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - Hồ Chí Minh (05.06) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
147 147. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Nam Định (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
146 146. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Kiên Giang (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
145 145. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Cầm Bá Thước - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
144 144. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Gia Lai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
143 143. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Quang Trung - Bình Phước (Lần 2) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
142 142. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Lai Châu (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
141 141. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Cụm Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
140 140. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Cà Mau (Lần 1) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
139 139. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Kiến An - Hải Phòng (Lần 3) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
138 138. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Chu Văn An - Thái Nguyên (Lần 2) (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
137 137. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Cụm Quế Võ 1, Lý Thái Tổ, Thuận Thành 1 (File word có lời giải).doc 13-06-2022 13-06-2022
136 136. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Quảng Nam (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
135 135. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bình Thuận (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
134 134. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
133 133. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Thái Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
132 132. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quốc Oai - Hà Nội (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
131 131. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Sơn Tây - Hà Nội (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
130 130. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Nghệ An (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
129 129. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng - Hà Nội (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
128 128. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Thi học kỳ 2 sở Cần Thơ (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
127 127. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
126 126. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
125 125. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Quảng Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
124 124. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
123 123. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
122 122. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quỳnh Nhai - Lạng Sơn (File word có lời giải).doc 28-05-2022 28-05-2022
121 121. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Đánh giá năng lực - ĐHSP Hà Nội (07.05) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
120 120. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên ĐH Vinh (Lần 2) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
119 119. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Quốc học Huế (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
118 118. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
117 117. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Thi học kỳ 2 sở Bắc Ninh - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
116 116. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
115 115. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hà Nam (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
114 114. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
113 113. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 - Đề 2) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
112 112. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bình Phước (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
111 111. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
110 110. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Thực hành Cao nguyên (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
109 109. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 - Đề 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
108 108. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Cụm trường TP Nam Định (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
107 107. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Hai Bài Trưng - Thừa Thiên Huế (Lần 2) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
106 106. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Giao lưu kiến thức Quảng Xương - Thanh Hóa (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
105 105. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Thị xã Quảng Trị (Lần 1) - File word kèm giải.doc 18-05-2022 18-05-2022
104 104. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Đào Duy Từ - Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải).doc 06-05-2022 06-05-2022
103 103. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Lào Cai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 06-05-2022 06-05-2022
102 102. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Lần 1) (File word có lời giải).doc 06-05-2022 06-05-2022
101 101. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3) (File word có lời giải).doc 06-05-2022 06-05-2022
100 100. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2) (File word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
99 99. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
98 98. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk (Lần 1) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
97 97. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Biên Hòa - Hà Nam (Lần 1) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
96 96. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 2) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
95 95. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên (Lần 1) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
94 94. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quỳnh Côi - Thái Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
93 93. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Kiến An - Hải Phòng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
92 92 Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - ĐHQG TPHCM Phổ thông Năng Khiếu (Lần 1) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
91 91. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
90 90. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam (Lần 1) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
89 89. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hải Dương (Lần 2) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
88 88. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Gia Lai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
87 87. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
86 86. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Tuyên Quang (Lần 2) (File word có lời giải).doc 25-04-2022 25-04-2022
85 85. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên ĐH Vinh (Lần 1) 2022 (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
84 84. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
83 83. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
82 82. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
81 81. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 2) (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
80 80. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Nghệ An (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
79 79. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Hồ Chí Minh (17.04) (File word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
78 78. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định (Lần 2) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
77 77. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
76 76. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
75 75. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Đông Hà - Quảng Trị (Lần 1) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
74 74. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Liên Hà - Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
73 73. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quốc Oai - Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
72 72. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Nghệ An (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
71 71. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 2) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
70 70. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Hồ Chí Minh (03.04) (File word có lời giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
69 69. Giải chi tiết Đề minh họa của BGD môn Hóa Học công bố ngày 31-3-2022 (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
68 68. Phần Hóa học đề thi thử chính thức Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (Lần 2) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
67 67. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 - Đề 1) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
66 66. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Chu Văn An - Thái Nguyên (Lần 1) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
65 65. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng (Lần 3) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
64 64. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 5 - Đề 1) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
63 63. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
62 62. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Lần 2) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
61 61. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 - Đề 2) (File word có lời giải).doc 03-04-2022 03-04-2022
60 60. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
59 59. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) (File word có lời giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
58 58. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh (File word có lời giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
57 57. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
56 56. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 1) (File word có lời giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
55 55. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Tuyên Quang (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-03-2022 10-03-2022
54 54. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-03-2022 10-03-2022
53 53. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Gang Thép - Thái Nguyên (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-03-2022 10-03-2022
52 52. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Hải Dương (Lần 3) (File word có lời giải).doc 10-03-2022 10-03-2022
51 51. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-03-2022 10-03-2022
50 50. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
49 49. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
48 48. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Kiểm tra định kỳ Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông (14.02) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
47 47. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
46 46. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Đánh giá năng lực - ĐHSP Hà Nội (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
45 45. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
44 44. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quan Hóa - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
43 43. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quang Trung - Hải Phòng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
42 42. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Sầm Sơn - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
41 41. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Số 2 Lào Cai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
40 40. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
39 39. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 4) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
38 38. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Như Thanh - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
37 37. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
36 36. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - KSCL sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
35 35. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Nghệ An (Đề 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
34 34. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Liên trường Nghệ An (Đề 2) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
33 33. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT FPT Đà Nẵng (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
32 32. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
31 31. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
30 30. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
29 29. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Phú Bài - Thừa Thiên Huế (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
28 28. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
27 27. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc (Lần 2) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
26 26. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
25 25. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
24 24. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Gia Lai (Học kỳ 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
23 23. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lê Quý Đôn (Học kỳ 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
22 22. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lam Sơn (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
21 21. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Trần Phú - Hà Tĩnh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
20 20. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
19 19. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
18 18. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Lào Cai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
17 17. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Lê Quý Đôn - Nam Định (Lần 1) (File word có lời giải).doc 22-01-2022 22-01-2022
16 16. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Chuyên Trần Phú - Hải Phòng (File word có lời giải).doc 13-01-2022 13-01-2022
15 15. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Bắc Ninh (File word có lời giải).doc 13-01-2022 13-01-2022
14 14. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - THPT Yên Khánh A - Ninh Bình (File word có lời giải).doc 31-12-2021 31-12-2021
13 13. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2) (File word có lời giải).doc 30-12-2021 30-12-2021
12 12. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 1 - Đợt 2) (File word có lời giải).doc 30-12-2021 30-12-2021
11 11. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Khảo sát cụm Thuận Thành - Bắc Ninh (File word có lời giải).doc 30-12-2021 30-12-2021
10 10. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang - Lần 1 (File word có lời giải).doc 26-12-2021 26-12-2021
9 9. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - THPT Lục Ngạn 1, Bắc Giang - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
8 8. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
7 7. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Chuyên Bắc Ninh - Lần 3 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
6 6. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Chuyên Bắc Ninh - Lần 2 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
5 5. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Chuyên Bắc Ninh - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
4 4. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
3 3. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Sở giáo dục và đào tạo Nam Định - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
2 2. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông, TP HCM - Lần 1 (File word có lời giải).doc 22-12-2021 22-12-2021
1 1. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Sở giáo dục Nam Định - Mã 402 (File word có đáp án).doc 19-12-2021 19-12-2021

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb