Bộ đề thi thử TN THPT - MÔN HÓA HỌC - NĂM 2023 - TỪ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÀ SỞ GIÁO DỤC CẢ NƯỚC (Bản word có giải)

Giới thiệu tài liệu

  • Các đề thi được chọn lọc từ các trường Chuyên và sở giáo dục cả nước hay, chất lượng, cấu trúc bám sát nhất với kì thì TN THPT 2023 môn HÓA HỌC.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Đề thi mới sẽ được cập nhật tại gói này đến sát kì thi TN THPT 2023
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


HỖ TRỢ VIÊN

Tất cả tài liệu 183
182.
FILE NÉN TRỌN BỘ 163 ĐỀ HÓA CÁC TRƯỜNG SỞ GD 2023.zip
25-06-2023 .zip 10.38MB
180.
179.
178.
177.
176.
175.
174.
173.
172.
171.
170.
169.
168.
167.
166.
165.
164.
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook