Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP


  • Bộ đề thi thử chất lượng cao, bám sát ma trận và nội dung tinh giản BGD 2022.
  • Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm luyện thi nhiều năm, chuyên luyện thi thủ khoa ĐH Y hợp tác với Tailieuchuan.vn.
  • Gồm 2 loại đề Dự đoánsoạn theo đề minh họa của Bộ giáo dục công bố vào tháng 31/3/2022. 
  • File word 100% có lời giải chi tiết.
  • Gồm 35-40 đề từ tiêu chuẩn đến nâng cao cập nhật liên tục đến gần lúc thi..
  • Quý giáo viên có thể lựa chọn tải lẻ từng đề hoặc Đăng ký trọn bộ để tiết kiệm 30-40% so với tải lẻ kèm nhiều quà tặng.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2022. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
47 [FILE NÉN TRỌN BỘ] - Gói đề phát triển minh họa BGD 2022 - Môn Hóa Học - File word có giải.zip 26-06-2022 26-06-2022
46 [FILE NÉN] - 10 đề phát triển minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa Học - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 06-06-2022 06-06-2022
45 [FILE NÉN] - 10 đề phát triển minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa Học - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 09-05-2022 09-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 25 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 26-06-2022 26-06-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 24 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 19-06-2022 19-06-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 23 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-06-2022 16-06-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 22 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-06-2022 10-06-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 21 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 09-06-2022 09-06-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 20 (H1) - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 06-06-2022 06-06-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 19 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 06-06-2022 06-06-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 18 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 31-05-2022 31-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 17 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 29-05-2022 29-05-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 16 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 25-05-2022 25-05-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 15 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 16-05-2022 16-05-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 14 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 14-05-2022 14-05-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 13 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 13-05-2022 13-05-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 12 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 12-05-2022 12-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 11 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-05-2022 10-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 10 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 9 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 30-04-2022 30-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 8 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - FIX.doc 27-04-2022 27-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 7 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 23-04-2022 23-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 6 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 5 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 4 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 3 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 13-04-2022 13-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 2 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 08-04-2022 08-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn HÓA HỌC - Đề 1 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-04-2022 04-04-2022
19 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 8600 bài tập Vô Cơ - Hữu cơ chọn lọc ôn thi THPT có lời giải chi tiết.zip 03-04-2022 03-04-2022
18 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 400 bài tập đồ thị từ đề thi thử (File Word).zip 03-04-2022 03-04-2022
17 Tặng kèm khi mua trọn bộ - CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word].zip 03-04-2022 03-04-2022
16 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 10 phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word).zip 03-04-2022 03-04-2022
15 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 15 (HP-VIP-15) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
14 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 14 (HP-VIP-14) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
13 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 13 (HP-VIP-13) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
12 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 12 (HP-VIP-12) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
11 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 11 (HP-VIP-11) - Bản word có lời giải.doc 03-04-2022 03-04-2022
10 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 10 (HP-VIP-10) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
9 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 9 (HP-VIP-9) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
8 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 8 (HP-VIP-8) - Bản word có lời giải.docx 10-02-2022 10-02-2022
7 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 7 (HP-VIP-7) - Bản word có lời giải.doc 10-02-2022 10-02-2022
6 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 6 (HP-VIP-6) - Bản word có lời giải.doc 10-02-2022 10-02-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 5 (HP-VIP-5) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 4 (HP-VIP-4) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 3 (HP-VIP-3) - Bản word có lời giải.doc 21-01-2022 21-01-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 2 (HP-VIP-2) - Bản word có lời giải.doc 22-12-2021 22-12-2021
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD năm 2022 - Môn Hóa - Đề 1 (HP-VIP-1) - Bản word có lời giải.doc 22-12-2021 22-12-2021

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook