Tài liệu Toán lớp 10

Hiển thị 101-200 trên tổng số 610 tài liệu
CHƯƠNG 6. ELÍP - Hà Văn Chương.doc
CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG TRÒN - Hà Văn Chương.doc
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ VÀ ĐƯỜNG THẲNG - Hà Văn Chương.doc
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Nhóm ĐHSPHN.doc
768 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy có lời giải chi tiết - [File Word].zip
15_Phương trình Đường Tròn_Phần 3 - Đặng Việt Hùng.doc
14_Phương trình Đường Tròn_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
13_Phương trình Đường Tròn_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
12_Bài toán về Tứ giác trong hình phẳng_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
11_Bài toán về Tứ giác trong hình phẳng_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
10_Xử lý các đường cơ bản trong tam giác_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
09_Xử lý các đường cơ bản trong tam giác_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
08_Bài toán Lập phương trình đường thẳng_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
07_Bài toán Lập phương trình đường thẳng_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
06_Bài toán Hình chiếu và Tính đối xứng - Đặng Việt Hùng.doc
05_Bài toán Tìm điểm trên đường thẳng - Đặng Việt Hùng.doc
04_Bài toán Góc và Khoảng cách - Đặng Việt Hùng.doc
03_Vị trí tương đối - Đặng Việt Hùng.doc
02_Phương trình đường thẳng - Đặng Việt Hùng.doc
01_Mở đầu về Véc tơ và Tọa độ - Đặng Việt Hùng.doc
TỰ LUẬN HÌNH HỌC 10 HH10.CĐIII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.docx
TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 CHUYÊN ĐỀ III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.docx
Tọa độ mặt phẳng Oxy - 11tr - Đặng Việt Đông.doc
Parabol - 13tr - Đặng Việt Đông.doc
Khoảng cách - 13tr - Đặng Việt Đông.doc
Hypebol - 15tr - Đặng Việt Đông.doc
HH_C3_Toa do mat phang Oxy - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Phuong trinh duong thang - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Parabol - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Khoang cach - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Hypebol - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Goc - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Elip - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C3_Duong tron - Huỳnh Đức Khánh.doc
Góc - 16tr - Đặng Việt Đông.doc
876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức - [File Word].doc
10. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG - Ngọc Huyền LB.doc
3.1 Đường Elip - 16tr - Đặng Việt Đông.doc
3. Phương trình đường Elip - 29tr - Đặng Việt Đông.docx
2. Đường tròn - 14tr - Đặng Việt Đông.doc
1.1 Phương trình đường thẳng PII - 14tr - Đặng Việt Đông.doc
1. Phương trình đường thẳng PI - 63tr - Đặng Việt Đông.docx
Vận dụng tính chất hình phẳng để giải bài toán Oxy liên quan đến đường tròn - Trần Duy Thúc.doc
TỌA ĐỘ OXY - 410 câu trắc nghiệm PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Có hướng dẫn giải - File word.docx
TỌA ĐỘ OXY - 150 câu trắc nghiệm PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - Có hướng dẫn giải - File word.doc
TỌA ĐỘ OXY - 65 câu trắc nghiệm ELIP - Có hướng dẫn giải - File word.docx
TỌA ĐỘ OXY - 60 câu trắc nghiệm Tọa độ trong mặt phẳng - Có hướng dẫn giải - File word.docx
OXY - PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng có lời giải) - File word.doc
OXY - KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng có lời giải) - File word.doc
OXY - ĐƯỜNG TRÒN (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng có lời giải) - File word.doc
OXY - ĐƯỜNG HYPEBOL (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng có lời giải) - File word.doc
OXY - BA ĐƯỜNG CÔNIC (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng có lời giải) - File word.doc
OXY - 444 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM OXY LỚP 10 - File word.doc
OXY - 260 Bài tập trắc nghiệm chương OXY - File word.doc
Một số phương pháp giải bài toán hình học tọa độ phẳng Oxy - Bùi Thế Việt - File word.doc
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Nguyễn Bá Hoàng - File word.doc
Chìa khóa giải nhanh hình học Oxy - Nguyễn Thanh Tùng - File word.doc
Bí kíp Oxy - Nguyễn Văn Nam - Nguyễn Thế Lực.doc
285 câu ôn tập lớp 10 - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học - File word có đáp án.doc
135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Trần Quang Thuận.doc
35 bài tập - Hệ trục tọa độ - File word có lời giải chi tiết.doc
14 tính chất thường gặp và 36 bài toán Oxy điển hình - File word.doc
8_Phuong phap toa do trong mat phang 2 - Ts Lê Hồng Đức.doc
7_Phuong phap toa do trong mat phang 1 - Ts Lê Hồng Đức.doc
CHƯƠNG 2. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ TRONG ĐƯỜNG TRÒN - Hà Văn Chương.doc
Bài 3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. GIẢI TAM GIÁC - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 ĐẾN 180 độ - Nhóm ĐHSPHN.doc
11_Bài tập trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
10_Bài tập trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
09_Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 4 - Đặng Việt Hùng.doc
08_Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 3 - Đặng Việt Hùng.doc
07_Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
06_Hệ thức lượng trong tam giác_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
05_Tích vô hướng_Phần 4 - Đặng Việt Hùng.doc
04_Tích vô hướng_Phần 3 - Đặng Việt Hùng.doc
03_Tích vô hướng_Phần 2 - Đặng Việt Hùng.doc
02_Tích vô hướng_Phần 1 - Đặng Việt Hùng.doc
01_Giá trị lượng giác cơ bản - Đặng Việt Hùng.doc
[Bài tập] - Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết - [File Word].doc
TỰ LUẬN HÌNH HỌC 10 HH10.CĐII. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ.doc
TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 CHUYÊN ĐỀ II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC-TƠ VÀ ỨNG DỤNG.docx
HH_C2_Tich vo huong cua hai vecto - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C2_He thuc luong trong tam giac - Huỳnh Đức Khánh.doc
HH_C2_Gia tri luong giac cua mot goc bat ky - Huỳnh Đức Khánh.doc
Bài tập Vận dụng cao VẤN ĐỀ 6. TÍCH VÔ HƯỚNG (có lời giải).doc
Bài tập Vận dụng cao VẤN ĐỀ 5. MIN, MAX (có lời giải).doc
Bài tập Vận dụng cao VẤN ĐỀ 4. TỈ LỆ (có lời giải).doc
Bài tập Vận dụng cao VẤN ĐỀ 3. QUỸ TÍCH (có lời giải).doc
Bài tập Vận dụng cao VẤN ĐỀ 2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG (có lời giải).doc
149 câu TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG (Có đáp án) - Bắc Trung Nam.doc
28 câu GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 độ ĐẾN 180 độ (Có đáp án) - Bắc Trung Nam.doc
9. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG - Ngọc Huyền LB.doc
3. Tích vô hướng của 2 vecto - 10tr - Đặng Việt Đông.doc
2. Hệ thức lượng trong tam giác - 10tr - Đặng Việt Đông.doc
1.1 Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 - 180 độ PII - 24tr - Đặng Việt Đông.doc
1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 - 180 độ PI - 9tr - Đặng Việt Đông.doc
VECTO - ỨNG DỤNG VECTƠ ĐỂ GIẢI TOÁN HÌNH HỌC (Phương pháp giải + Bài tập có lời giải) file word.doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb