Đang phát hành... 50-70 tài liệu dự kiến 1,778 Admin

Danh sách tài liệu hiện đang có (63)

Tài liệu vẫn đang tiếp tục được bổ sung trong gói này

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
63 [FILE NÉN TRỌN BỘ] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
62 GIÁO ÁN PPT THEO CHUYÊN-ĐỀ - TOÁN 10 BỘ SÁCH KNTT&CS CẢ NĂM 22-23.zip 30-08-2022 30-08-2022
61 [FILE NÉN CHƯƠNG 9] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
60 [FILE NÉN CHƯƠNG 8] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
59 [FILE NÉN CHƯƠNG 7] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
58 [FILE NÉN CHƯƠNG 6] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
57 [FILE NÉN CHƯƠNG 5] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
56 [FILE NÉN CHƯƠNG 4] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
55 [FILE NÉN CHƯƠNG 3] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
54 [FILE NÉN CHƯƠNG 2] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
53 [FILE NÉN CHƯƠNG 1] - Giáo án PowerPoint Toán 10 - sách KẾT NỐI TRI THỨC - Năm 2023.zip 30-08-2022 30-08-2022
52 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_BT CUOI CD3.pptx 30-08-2022 30-08-2022
51 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_B8_SU THONG NHAT GIUA BA DUONG CONIC_P2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
50 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_B8_SU THONG NHAT BA DUONG CONIC_P1.pptx 30-08-2022 30-08-2022
49 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_B7_PARABOL.pptx 30-08-2022 30-08-2022
48 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_B6_HYPEBOL.pptx 30-08-2022 30-08-2022
47 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_HH10_KNTT_CD3_B5_ELIP.pptx 30-08-2022 30-08-2022
46 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD2_BAI TAP CUOI CD2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
45 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD2_B4_NHI THUC NEWTON.pptx 30-08-2022 30-08-2022
44 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD2_B3_PHUONG PHAP QUY NAP_P2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
43 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD2_B3_PHUONG PHAP QUY NAP_P1.pptx 30-08-2022 30-08-2022
42 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD1_B3_BT CUOI CD.pptx 30-08-2022 30-08-2022
41 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD1_B2_UNG DUNG HPT BAC NHAT 3 AN_P2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
40 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD1_B2_UNG DUNG HPT BAC NHAT 3 AN_P1.pptx 30-08-2022 30-08-2022
39 PowerPoint theo chuyên đề Toán 10_DS10_KNTT_CD1_B1_HPT BAC NHAT 3 AN_2022.pptx 30-08-2022 30-08-2022
38 C9_DS10_KNTT_ON TAP CUOI NAM.pptx 30-08-2022 30-08-2022
37 C9_DS10_KNTT_B27_THUC-HANH-TINH-XS-THEO-CO-DIEN.pptx 30-08-2022 30-08-2022
36 C9_DS10_KNTT_B26_BIEN CO VA DN CO DIEN CUA XAC-SUAT.pptx 30-08-2022 30-08-2022
35 C8_DS10_KNTT_ON TAP CHUONG.pptx 30-08-2022 30-08-2022
34 C8_DS10_KNTT_B25_NHI THUC NEWTON.pptx 30-08-2022 30-08-2022
33 C8_DS10_KNTT_B24_HOAN VI CHINH HOP TO HOP.pptx 30-08-2022 30-08-2022
32 C8_DS10_KNTT_B23_QUY TAC DEM.pptx 30-08-2022 30-08-2022
31 C7_HH_KNTT_ON TAP CUOI CHUONG 7.pptx 30-08-2022 30-08-2022
30 C7_HH_KNTT_B22_BA DUONG CONIC.pptx 30-08-2022 30-08-2022
29 C7_HH_KNTT_B21_DUONG TRON TRONG MP TOA DO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
28 C7_HH_KNTT_B20_P1_VT TUONG DOI CUA 2 DT, GOC, KC.pptx 30-08-2022 30-08-2022
27 C7_HH_KNTT_B19_PT DUONG THANG.pptx 30-08-2022 30-08-2022
26 C6_DS10_KNTT_ON TAP C6.pptx 30-08-2022 30-08-2022
25 C6_DS10_KNTT_B18_PT QUY VE B1,2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
24 C6_DS10_KNTT_B17_DAU CUA TTB2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
23 C6_DS10_KNTT_B16_HAM SO BAC HAI.pptx 30-08-2022 30-08-2022
22 C6_DS10_KNTT_B15_HAM SO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
21 C5_DS10_KNTT_BAI_ÔN-TẬP-CHƯƠNG-5.pptx 30-08-2022 30-08-2022
20 C5_DS10_KNTT_B14_CAC SO DAC TRUNG, DO DO PHAN TAN.pptx 30-08-2022 30-08-2022
19 C5_DS10_KNTT_B13_ CAC SO DAC TRUNG, DO XU THE TRUNG TAM.pptx 30-08-2022 30-08-2022
18 C5_DS10_KNTT_B12_SO GAN DUNG VA SAI SO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
17 C4_HH10_KNTT_P2_ON TAP CHUONG 4.pptx 30-08-2022 30-08-2022
16 C4_HH10_KNTT_P1_ON TAP CHUONG 4.pptx 30-08-2022 30-08-2022
15 C4_HH10_KNTT_B11_TICH-VO-HUONG-CUA-HAI-VECTO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
14 C4_HH10_KNTT_B10_VECTO-TRONG-MAT-PHANG-TOA-DO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
13 C4_HH10_KNTT_B9_TICH CUA 1 SO VOI MOT VECTO.pptx 30-08-2022 30-08-2022
12 C4_HH10_KNTT_B8_TONG VA HIEU CUA HAI VECTO-KNTT.pptx 30-08-2022 30-08-2022
11 C4_HH10_KNTT_B7_CAC KN MO DAU.pptx 30-08-2022 30-08-2022
10 C3_HH10_KNTT_P2_ON TAP CHUONG BAI TAP THEM.pptx 30-08-2022 30-08-2022
9 C3_HH10_KNTT_P1_ON TAP CHUONG 3.pptx 30-08-2022 30-08-2022
8 C3_HH10_KNTT_B6_HE THUC LUONG TRONG TAM GIAC.pptx 30-08-2022 30-08-2022
7 C3_HH10_KNTT_B5_GTLG CUA MOT GOC TU 0 DEN 180.pptx 30-08-2022 30-08-2022
6 C2_DS10_KNTT_ON TAP CHUONG 2.pptx 30-08-2022 30-08-2022
5 C2_DS10_KNTT_B4_HE BPT BAC NHAT 2 AN.pptx 30-08-2022 30-08-2022
4 C2_DS10_KNTT_B3_BPT BAC NHAT 2 AN.pptx 30-08-2022 30-08-2022
3 C1_DS10_KNTT_ON TAP CHUONG 1.pptx 30-08-2022 30-08-2022
2 C1_DS10_KNTT_B2_TAP HOP VA CAC PHEP TOAN TREN TAP HOP.pptx 30-08-2022 30-08-2022
1 C1_DS10_KNTT_B1_MENH DE.pptx 30-08-2022 30-08-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb