UltraViewer - Phần mềm điều khiển máy tính (Dùng để website hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên)

Giáo viên nên cài phần mềm này để được website hỗ trợ khi cần thiết

UltraViewer được thiết kế để hỗ trợ khách hàng, đối tác từ xa. Do vậy người được điều khiển có thể quan sát những gì bạn thao tác trên màn hình và lấy lại quyền điều khiển khi họ muốn.

Nhắn Zalo
Nhắn Facebook