TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 CHUYÊN HÓA CÁC TỈNH 2023 - 2024 ( File word , lời giải chi tiết )

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 CHUYÊN HÓA CÁC TỈNH 2023 - 2024 ( File word , lời giải chi tiết )
Đề chính thức Năm 2024 Năm 2023
Đề chính thức Năm 2024 Năm 2023
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 399,000 đ
60.
60. BẮC NINH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 18.08MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
59.
59. YÊN BÁI ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 189.09KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
58.
58. VĨNH LONG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 270.11KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
57.
57. TRÀ VINH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 382.94KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
56.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
55.
55. TIỀN GIANG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 300.70KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
54.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
53.
53. THANH HÓA ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 64.94KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
52.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
51.
51. TÂY NINH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 63.59KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
50.
50. SƠN LA ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 251.83KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
49.
49. SÓC TRĂNG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 529.32KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
48.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
47.
47. QUẢNG NINH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 120.41KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
46.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
45.
45. QUẢNG NAM ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 614.08KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
44.
44. PHÚ YÊN ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 366.90KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
43.
43. PHÚ THỌ ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 240.94KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
42.
42. NGHỆ AN ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 269.24KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
41.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
40.
40. NINH BÌNH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 170.46KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
39.
39. LONG AN ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 105.84KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
38.
38. LÀO CAI ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 498.40KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
37.
37. LẠNG SƠN ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 141.18KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
36.
36. NAM ĐỊNH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 488.33KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
35.
35. TUYÊN QUANG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 247.36KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
34.
34. LAI CHÂU ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 351.27KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
33.
33. KON TUM ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 172.33KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
32.
32. KIÊN GIANG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 260.60KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
31.
31. LÂM ĐỒNG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 233.48KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
29.
29. KHÁNH HÒA ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 148.88KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
28.
28. HUẾ ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 193.65KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
27.
27. HƯNG YÊN ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 174.58KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
26.
26. HÒA BÌNH ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 151.34KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
25.
25. HẬU GIANG ( 2023 - 2024 ).docx
29-10-2023 .docx 120.25KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
24.
24. HẢI PHÒNG ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 273.74KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
23.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
22.
22. HÀ TĨNH ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 72.57KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
21.
21. HÀ NAM ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 189.53KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
20.
20. GIA LAI ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 85.38KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
19.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
18.
18. ĐỒNG NAI ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 547.02KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
17.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
16.
16. ĐHSP HN 2023 - 2024.docx
28-10-2023 .docx 503.61KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
15.
15. ĐHQG HCM ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 100.73KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
14.
14. DHKHTN ( HUỂ ) 2023 - 2024.docx
28-10-2023 .docx 140.86KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
13.
13. Dak Lak ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 252.02KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
12.
12. ĐÀ NẴNG ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 187.39KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
11.
11. CAO BẰNG ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 81.50KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
10.
10. CẦN THƠ ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 283.44KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
9.
9. CÀ MAU ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 200.14KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
8.
8. BÌNH THUẬN ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 101.54KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
7.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
6.
6. BÌNH ĐỊNH ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 142.17KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
5.
5. BẾN TRE ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 68.77KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
4.
4. Bạc Liêu ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 92.97KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
3.
3. Bac Giang ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 320.98KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
2.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
1.
1. An Giang ( 2023 - 2024 ).docx
28-10-2023 .docx 76.04KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook