KHBD SINH HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CẢ NĂM (PPT, Word, Phiếu học tập)

KHBD SINH HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CẢ NĂM (PPT, Word, Phiếu học tập)
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức Cánh diều Chân trời sáng tạo Giáo án Word (KHBD - KHGD - PPCT)
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức Cánh diều Chân trời sáng tạo Giáo án Word (KHBD - KHGD - PPCT)

Giới thiệu gói tài liệu:

Slide bài giảng; Hệ thống phiếu học tập; Kế hoạch bài dạy theo Kế hoạch môn học (đủ 70 tiết). 05 buổi chia sẻ Kinh nghiệm dạy học Sinh học 11 (soạn theo khung yêu cầu của bộ)

- Học liệu có 12 mẫu trò chơi các thầy cô có thể sử dụng tham khảo cho các bài giảng khác.

Định hướng sản phẩm: Khoa học - Sáng tạo - Đơn giản - Dễ sử dụng 

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Tài liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật...
Phí tải lẻ: 29,000 đ
25.
KIỂM TRA GIỮA KÌ II.zip
21-01-2024 .zip 59.37KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 250,000 đ
16.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I.zip
21-01-2024 .zip 9.97MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 250,000 đ
15.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I.zip
21-01-2024 .zip 9.97MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
8.
KIỂM TRA GIỮA KÌ II.zip
21-01-2024 .zip 59.37KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook