GÓI TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐGNL NĂM 2024 - ĐHQG TPHCM – MÔN TIẾNG ANH (Ngôn ngữ) (Bản Word)

GÓI TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐGNL NĂM 2024 - ĐHQG TPHCM – MÔN TIẾNG ANH (Ngôn ngữ) (Bản Word)
Đề thi thử ĐHQG TPHCM Tiếng Anh Câu hỏi - Bài tập Năm 2024
Đề thi thử ĐHQG TPHCM Tiếng Anh Câu hỏi - Bài tập Năm 2024

Giới thiệu gói tài liệu:

Tailieuchuan.vn giới thiệu đến quý giáo viên GÓI TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐGNL NĂM 2024 - ĐHQG TPHCM – MÔN TIẾNG ANH (Ngôn ngữ) .

Gói tài liệu chất lượng cao bao gồm:

- 40-45 đề bài tập theo chuẩn form (Phần Tiếng Anh) của đề chính thức ĐGNL trường ĐHQG TPHCM (Hơn 800 câu hỏi có lời giải)

Ngoài ra hơn 2000 bài tập luyện theo chủ đề bám sát ĐGNL theo 4 mức độ:

- Hơn 900 bài tập có giải chủ đề CHIA ĐỘNG TỪ theo mức độ

- Hơn 300 bài tập có giải chủ đề CÂU TRÚC CÂU VÀ MỆNH ĐỀ theo mức độ

- Hơn 400 bài tập có giải chủ đề TỪ LOẠI theo mức độ

- Hơn 400 bài tập có giải chủ đề TỪ VỰNG theo mức độ

- Hơn 200 bài tập có giải chủ đề KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ VIẾT CÂU theo mức độ.


Bài tập câu hỏi mới, không trùng lặp, mức độ cấu trúc tương tự đề chính thức ĐGNL, File word trình bày chuẩn đẹp có thể chỉnh sửa biên tập.

Gói tài liệu sẽ cập nhật liên tục tài liệu mới từ nay đến sát ngày thi.

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
27.
J.1. Câu hỏi đọc hiểu.docx
21-01-2024 .docx 128.92KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
26.
H.4. Giới từ (30 câu).docx
21-01-2024 .docx 61.40KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
25.
H.3. Mạo từ ( 19 câu).docx
21-01-2024 .docx 46.58KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
24.
H.2. Đại từ.docx
21-01-2024 .docx 40.13KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
23.
H.1. Cấu tạo từ loại.docx
21-01-2024 .docx 90.34KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
21.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
20.
G.2. Câu bị động.docx
21-01-2024 .docx 77.51KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
19.
G.1. Câu tường thuật.docx
21-01-2024 .docx 55.80KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
13.
J.1. Câu hỏi đọc hiểu.docx
21-01-2024 .docx 128.92KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
12.
H.4. Giới từ (30 câu).docx
21-01-2024 .docx 61.40KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
11.
H.3. Mạo từ ( 19 câu).docx
21-01-2024 .docx 46.58KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
10.
H.2. Đại từ.docx
21-01-2024 .docx 40.13KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
9.
H.1. Cấu tạo từ loại.docx
21-01-2024 .docx 90.34KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
6.
G.2. Câu bị động.docx
21-01-2024 .docx 77.51KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
5.
G.1. Câu tường thuật.docx
21-01-2024 .docx 55.80KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook