Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP


  • Bộ đề thi thử chất lượng cao, bám sát ma trận và nội dung tinh giản BGD 2022.
  • Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm luyện thi nhiều năm hợp tác với Tailieuchuan.vn.
  • Gồm 2 loại đề Dự đoánsoạn theo đề minh họa của Bộ giáo dục công bố vào tháng 31/3/2022. 
  • File word 100% có lời giải chi tiết.
  • Gồm 35-40 đề từ tiêu chuẩn đến nâng cao cập nhật liên tục đến gần lúc thi..
  • Quý giáo viên có thể lựa chọn tải lẻ từng đề hoặc Đăng ký trọn bộ để tiết kiệm 30-40% so với tải lẻ kèm nhiều quà tặng.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2022. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
60 [FILE NÉN] 11 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 31 - Đề 41).zip 29-05-2022 29-05-2022
59 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 21 - Đề 30).zip 08-05-2022 08-05-2022
58 [FILE NÉN] 9 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 12 - Đề 20).zip 05-05-2022 05-05-2022
57 [FILE NÉN] 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Bản word có giải (Đề 1 - Đề 10).zip 18-04-2022 18-04-2022
56 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 41 - NÂNG CAO - (XD29) - (Bản word có lời giải).docx 29-05-2022 29-05-2022
55 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 40 - Tiêu chuẩn - (XD28) - (Bản word có lời giải).docx 29-05-2022 29-05-2022
54 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 39 - Tiêu chuẩn - (DVL12) - (Bản word có lời giải).doc 26-05-2022 26-05-2022
53 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 38 - Tiêu chuẩn - (XD27) - (Bản word có lời giải).doc 26-05-2022 26-05-2022
52 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 37 - Tiêu chuẩn - (XD26) - (Bản word có lời giải).docx 25-05-2022 25-05-2022
51 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 36 - Tiêu chuẩn - (DVL11) - (Bản word có lời giải).doc 21-05-2022 21-05-2022
50 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 35 - Tiêu chuẩn - (XD25) - (Bản word có lời giải).docx 21-05-2022 21-05-2022
49 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 34 - Tiêu chuẩn - (XD24) - (Bản word có lời giải).docx 16-05-2022 16-05-2022
48 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 33 - Tiêu chuẩn - (XD23) - (Bản word có lời giải).docx 16-05-2022 16-05-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 32 - Tiêu chuẩn - (XD22) - (Bản word có lời giải).docx 15-05-2022 15-05-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 31 - Tiêu chuẩn - (XD21) - (Bản word có lời giải).docx 14-05-2022 14-05-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 30 - Tiêu chuẩn - (DVL10) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 29 - Tiêu chuẩn - (XD20) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 28 - Tiêu chuẩn - (XD19) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 27 - Tiêu chuẩn - (XD18) - (Bản word có lời giải).docx 08-05-2022 08-05-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 26 - Tiêu chuẩn - (DVL9) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 25 - Tiêu chuẩn - (XD17) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 24 - Tiêu chuẩn - (XD16) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 23 - NÂNG CAO - (XD15) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 22 - NÂNG CAO - (XD14) - (Bản word có lời giải).docx 05-05-2022 05-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 21 - NÂNG CAO - (XD13) - (Bản word có lời giải).docx 30-04-2022 30-04-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 20 - NÂNG CAO - (XD12) - (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 19 - NÂNG CAO - (XD11) - (Bản word có lời giải).docx 24-04-2022 24-04-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 18 - Tiêu chuẩn (XD10) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 17 - Tiêu chuẩn (ĐVL8) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 16 - Tiêu chuẩn (ĐVL7) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 15 - Tiêu chuẩn (ĐVL6) (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 14 - Tiêu chuẩn (ĐVL5) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 13 - Tiêu chuẩn (ĐVL4) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 12 - Tiêu chuẩn (ĐVL3) (Bản word có lời giải).docx 20-04-2022 20-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 10 - Tiêu chuẩn (XD9) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 9 - Tiêu chuẩn (XD8) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 8 - Tiêu chuẩn (XD7) (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 7 - Tiêu chuẩn (XD6) (Bản word có lời giải).docx 16-04-2022 16-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 6 - Tiêu chuẩn (XD5) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 5 - Tiêu chuẩn (XD4) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 4 - Tiêu chuẩn (XD3) (Bản word có lời giải).docx 12-04-2022 12-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 3 - Tiêu chuẩn (XD2) (Bản word có lời giải).docx 07-04-2022 07-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 2 - Tiêu chuẩn (XD1) (Bản word có lời giải).docx 06-04-2022 06-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn VẬT LÝ - Đề 1 - Tiêu chuẩn (ĐVL1) (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
16 File word giải chi tiết đề minh họa BGD công bố ngày 31-3-2022 môn Vật Lý.docx 04-04-2022 04-04-2022
15 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (File word).rar 04-04-2022 04-04-2022
14 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Chuyên đề bài tập ôn thi Vật Lý 12 4 mức độ (File word).rar 04-04-2022 04-04-2022
13 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - 1300 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 chọn lọc theo 4 mức độ (File Word).zip 04-04-2022 04-04-2022
12 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Tổng hợp 550 câu trắc nghiệm Đồ thị vật lý lớp 11, 12 có hướng dẫn giải (File word).docx 04-04-2022 04-04-2022
11 File word đề minh họa TN THPT - Môn Vật Lý - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc 01-04-2022 01-04-2022
10 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 10 (Bản word có giải - DVL10).doc 01-04-2022 01-04-2022
9 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 9 (Bản word có giải - DVL9).doc 01-04-2022 01-04-2022
8 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 8 (Bản word có giải - DVL8).doc 01-04-2022 01-04-2022
7 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 7 (Bản word có giải - DVL7).doc 01-04-2022 01-04-2022
6 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 6 (Bản word có giải - DVL6).docx 09-03-2022 09-03-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải - DVL5).doc 09-03-2022 09-03-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 4 - Nâng cao (Bản word có giải - DVL4).doc 18-02-2022 18-02-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 3 (Bản word có giải - DVL3).doc 18-02-2022 18-02-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải - DVL2).docx 22-01-2022 22-01-2022
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Vật Lý năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải - DVL1).doc 22-01-2022 22-01-2022

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook