Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Toán - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết)

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Toán - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết)


  • Gồm các đề luyện thi soạn theo hướng nội dung và cấu trúc đề minh họa Đánh giá năng lực, tư duy ĐHQG ĐHBK Hà Nội, TP HCM dành riêng cho môn TOÁN.
  • Biên soạn bởi các chuyên gia luyện thi, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa, đảm bảo đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Toán tư duy định lượng, tư duy logic, phân tích số liệu, áp dụng thực tế...
  • Bản word kèm lời giải chi tiết 100% dành cho giáo viên.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2022. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
83 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề Đánh Giá Năng Lực môn Toán 2022 - Bản word có giải (75 ĐỀ).zip 18-05-2022 18-05-2022
82 (FILE NÉN) 15 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 61 - ĐỀ 75).zip 18-05-2022 18-05-2022
81 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 51 - ĐỀ 60).zip 18-05-2022 18-05-2022
80 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 75 - (Theo ĐHBK-19 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
79 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 74 - (Theo ĐHBK-18 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
78 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 73 - (Theo ĐHBK-17 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
77 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 72 - (Theo ĐHBK-16 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
76 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 71 - (Theo ĐHBK-15 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
75 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 70 - (Theo ĐHBK-14 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
74 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 69 - (Theo ĐHBK-13 bản word có giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
73 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 68 - (Theo ĐHQG HN-26 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
72 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 67 - (Theo ĐHQG HN-25 bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
71 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 66 - (Theo ĐHQG HN-24 bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
70 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 65 - (Theo ĐHQG HN-23 bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
69 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 64 - (Theo ĐHQG HN-22 bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
68 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 63 - (Theo ĐHQG HN-21 bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
67 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 62 - (Theo ĐHQG HN-20 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
66 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 61 - (Theo ĐHQG HN-19 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
65 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 60 - (Theo ĐHQG HN-18 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
64 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 59 - (Theo ĐHQG HN-17 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
63 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 58 - (Theo ĐHQG HN-16 bản word đáp án).doc 18-05-2022 18-05-2022
62 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 41 - ĐỀ 50).zip 18-04-2022 18-04-2022
61 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 18-04-2022 18-04-2022
60 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 18-04-2022 18-04-2022
59 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 18-04-2022 18-04-2022
58 (FILE NÉN) 10 đề thi thử soạn theo Đánh Giá Năng Lực - Môn Toán - Năm 2022 (Bản word có giải) - (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 18-04-2022 18-04-2022
57 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 57 - (Theo ĐHQG TPHCM-30 bản word có giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
56 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 56 - (Theo ĐHQG TPHCM-29 bản word có giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
55 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 55 - (Theo ĐHQG TPHCM-28 bản word có giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
54 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 54 - (Theo ĐHQG TPHCM-27 bản word có giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
53 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 53 - (Theo ĐHQG TPHCM-26 bản word có giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
52 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 52 - (Theo ĐHBK-12 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
51 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 51 - (Theo ĐHBK-11 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
50 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 50 - (Theo ĐHBK-10 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
49 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 49 - (Theo ĐHBK-9 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
48 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 48 - (Theo ĐHBK-8 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
47 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 47 - (Theo ĐHBK-7 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
46 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 46 - (Theo ĐHBK-6 bản word có giải).doc 19-03-2022 19-03-2022
45 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 45 - (Theo ĐHQG TPHCM-25 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
44 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 44 - (Theo ĐHQG TPHCM-24 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
43 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 43 - (Theo ĐHQG TPHCM-23 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
42 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 42 - (Theo ĐHQG TPHCM-22 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
41 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 41 - (Theo ĐHQG TPHCM-21 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
40 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 40 - (Theo ĐHQG TPHCM-20 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
39 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 39 - (Theo ĐHQG TPHCM-19 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
38 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 38 - (Theo ĐHQG TPHCM-18 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
37 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 37 - (Theo ĐHQG TPHCM-17 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
36 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 36 - (Theo ĐHQG TPHCM-16 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
35 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 35 - (Theo ĐHQG TPHCM-15 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
34 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 34 - (Theo ĐHQG TPHCM-14 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
33 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 33 - (Theo ĐHQG TPHCM-13 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
32 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 32 - (Theo ĐHQG TPHCM-12 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
31 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 31 - (Theo ĐHQG HN-15 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
30 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 30 - (Theo ĐHQG HN-14 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
29 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 29 - (Theo ĐHQG HN-13 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
28 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 28 - (Theo ĐHQG HN-12 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
27 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 27 - (Theo ĐHQG HN-11 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
26 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn Toán - Đề số 26 - (Theo ĐHQG HN-10 bản word có giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
25 Đề số 25 - (Theo ĐHBK-5 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
24 Đề số 24 - (Theo ĐHBK-4 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
23 Đề số 23 - (Theo ĐHBK-3 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
22 Đề số 22 - (Theo ĐHBK-2 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
21 Đề số 21 - (Theo ĐHQG TPHCM-11 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
20 Đề số 20 - (Theo ĐHQG TPHCM-10 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
19 Đề số 19 - (Theo ĐHQG TPHCM-9 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
18 Đề số 18 - (Theo ĐHQG TPHCM-8 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
17 Đề số 17 - (Theo ĐHQG TPHCM-7 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
16 Đề số 16 - (Theo ĐHQG TPHCM-6 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
15 Đề số 15 - (Theo ĐHQGHN-9 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
14 Đề số 14 - (Theo ĐHQGHN-8 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
13 Đề số 13 - (Theo ĐHQGHN-7 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
12 Đề số 12 - (Theo ĐHQGHN-6 bản word có giải).doc 24-01-2022 24-01-2022
11 Đề số 11 - (Theo ĐHBK-1 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
10 Đề số 10 - (Theo ĐHQG TPHCM-5 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
9 Đề số 9 - (Theo ĐHQG TPHCM-4 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
8 Đề số 8 - (Theo ĐHQG TPHCM-3 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
7 Đề số 7 - (Theo ĐHQG TPHCM-2 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
6 Đề số 6 - (Theo ĐHQG TPHCM-1 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
5 Đề số 5 - (Theo ĐHQGHN-5 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
4 Đề số 4 - (Theo ĐHQGHN-4 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
3 Đề số 3 - (Theo ĐHQGHN-3 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
2 Đề số 2 - (Theo ĐHQGHN-2 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022
1 Đề số 1 - (Theo ĐHQGHN-1 bản word có giải).doc 10-01-2022 10-01-2022

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook