Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TOÁN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TOÁN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP


  • Bộ đề thi thử chất lượng cao, bám sát ma trận và nội dung tinh giản BGD 2022.
  • Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm luyện thi nhiều năm hợp tác với Tailieuchuan.vn.
  • Gồm 2 loại đề Dự đoánsoạn theo đề minh họa của Bộ giáo dục công bố vào tháng 31/3/2022. 
  • File word 100% có lời giải chi tiết.
  • Gồm 35-40 đề từ tiêu chuẩn đến nâng cao cập nhật liên tục đến gần lúc thi..
  • Quý giáo viên có thể lựa chọn tải lẻ từng đề hoặc Đăng ký trọn bộ để tiết kiệm 30-40% so với tải lẻ kèm nhiều quà tặng.
  • Mua trọn bộ sẽ tải được toàn bộ tài liệu đang và sẽ có trong gói này
  • Đội ngũ kiểm định luôn hỗ trợ 24/24 về nội dung. 

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
62 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề phát triển minh họa BGD môn Toán 2022 - Bản word có giải (40 đề + Quà tặng chuyên đề) - 540Mb.zip 18-05-2022 18-05-2022
61 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Đề 31 - Đề 40) (Bản word có lời giải).zip 18-05-2022 18-05-2022
60 (FILE NÉN) 30 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Đề 1 - Đề 30) (Bản word có lời giải).zip 28-04-2022 28-04-2022
59 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Đề 21 - Đề 30) (Bản word có lời giải).zip 20-04-2022 20-04-2022
58 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Đề 11 - Đề 20) (Bản word có lời giải).zip 15-04-2022 15-04-2022
57 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Đề 1 - Đề 10) (Bản word có lời giải).zip 15-04-2022 15-04-2022
56 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 40 - NÂNG CAO (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
55 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 39 - NÂNG CAO (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
54 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 38 - NÂNG CAO (Bản word có lời giải).doc 15-05-2022 15-05-2022
53 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 37 - NÂNG CAO (Bản word có lời giải).doc 15-05-2022 15-05-2022
52 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 36 - NÂNG CAO (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
51 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 35 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
50 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 34 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 05-05-2022 05-05-2022
49 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 33 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 05-05-2022 05-05-2022
48 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 32 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 31 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 02-05-2022 02-05-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 30 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 29 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 28 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 27 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 26 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 20-04-2022 20-04-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 25 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 24 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 23 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 22 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 18-04-2022 18-04-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 21 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 18-04-2022 18-04-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 20 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 19 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 18 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 17 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 16 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 15 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 14 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 13 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 12 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 11 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 14-04-2022 14-04-2022
26 PHÂN TÍCH, SO SÁNH CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA 2022 VỚI ĐỀ 2021.docx 14-04-2022 14-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 10 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 9 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 8 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 7 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 6 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 5 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).docx 04-04-2022 04-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 4 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 3 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 2 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán - Đề 1 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải).doc 04-04-2022 04-04-2022
15 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Bộ tài liệu Chinh phục vận dụng – vận dụng cao Giải tích – Phan Nhật Linh (Bản word).rar 03-04-2022 03-04-2022
14 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - Chuyên đề Toán lớp 12 soạn bởi Đặng Việt Hùng (Bản word).rar 03-04-2022 03-04-2022
13 Tặng kèm khi đăng ký trọn bộ - 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPTQG 2022.rar 03-04-2022 03-04-2022
12 File word giải chi tiết đề minh họa BGD công bố ngày 31-3-2022 môn Toán.docx 02-04-2022 02-04-2022
11 File word đề minh họa TN THPT - Môn Toán - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc 01-04-2022 01-04-2022
10 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 11 (Bản word có giải - HVA10).doc 10-02-2022 10-02-2022
9 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 10 (Bản word có giải - HVA9).doc 10-02-2022 10-02-2022
8 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 9 (Bản word có giải - HVA8).doc 10-02-2022 10-02-2022
7 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 8 (Bản word có giải - HVA7).docx 10-02-2022 10-02-2022
6 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 7 (Bản word có giải - HVA6).doc 10-02-2022 10-02-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 6 (Bản word có giải - HVA5).docx 10-02-2022 10-02-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải - HVA4).doc 10-02-2022 10-02-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 4 (Bản word có giải - HVA3).doc 10-02-2022 10-02-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải - HVA2).doc 30-12-2021 30-12-2021
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn TOÁN năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải - HVA1).doc 30-12-2021 30-12-2021

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook