Danh sách tài liệu hiện đang có (102)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
102 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 81 - ĐỀ 90).zip 15-06-2022 15-06-2022
101 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 71 - ĐỀ 80).zip 15-06-2022 15-06-2022
100 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 61 - ĐỀ 70).zip 22-05-2022 22-05-2022
99 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 51 - ĐỀ 60).zip 22-05-2022 22-05-2022
98 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 41 - ĐỀ 50).zip 11-05-2022 11-05-2022
97 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 31 - ĐỀ 40).zip 24-04-2022 24-04-2022
96 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 21 - ĐỀ 30).zip 24-04-2022 24-04-2022
95 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 11 - ĐỀ 20).zip 24-04-2022 24-04-2022
94 (FILE NÉN) - 10 đề thi tử TN THPT từ các trường chuyển SGD cả nước năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Bản word có giải (ĐỀ 1 - ĐỀ 10).zip 24-04-2022 24-04-2022
93 92. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Mã đề chẵn) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
92 91. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
91 90. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
90 89. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Hà Tĩnh (Lần 3) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
89 88. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Hoàng Diệu - Nguyễn Khuyến - Lương Thế Vinh (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
88 87. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
87 86. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
86 85. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Hoằng Hóa 4 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
85 84. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
84 83. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Lê Lợi - Quảng Trị (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
83 82. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Lục Ngạn - Bắc Giang (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
82 81. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
81 80. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Giao lưu kiến thức THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
80 79. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
79 78. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
78 77. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
77 76. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
76 75. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Nam Định (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
75 74. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An (Mã đề lẻ) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
74 73. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
73 72. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
72 71. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Thị Xã Quảng Trị (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 15-06-2022 15-06-2022
71 70. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH (LẦN 1) - MÃ ĐỀ 132 - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
70 69. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
69 68. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
68 67. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
67 66. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương (Lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
66 65. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
65 64. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
64 63. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc (Lần 3) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
63 62. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Hà Giang (Lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
62 61. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
61 60. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn (Lần 1) - (File word có lời giải chi tiết).doc 20-05-2022 20-05-2022
60 59. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (lần 3) - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
59 58. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
58 57. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
57 56. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Nghệ An (lần 3) - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
56 55. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Nghệ An (Lần 2) - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
55 54. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Quảng Nam - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
54 53. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục - KHCN Bạc Liêu - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
53 52. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên lần 2 (Mã đề chẵn) - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
52 51. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Yên Bái - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
51 50. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Hòa Bình - (File word có lời giải chi tiết).doc 11-05-2022 11-05-2022
50 49. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình (Mã đề chẵn) (File word có lời giải chi tiết).doc 04-05-2022 04-05-2022
49 48. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (Cụm chuyên môn số 5) (File word có lời giải chi tiết).doc 04-05-2022 04-05-2022
48 47. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Cụm trường THPT Hưng Yên (File word có lời giải chi tiết).doc 04-05-2022 04-05-2022
47 46. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa (File word có lời giải chi tiết).doc 24-04-2022 24-04-2022
46 45. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 24-04-2022 24-04-2022
45 44. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang (File word có lời giải chi tiết).doc 24-04-2022 24-04-2022
44 43. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Nghệ An (Mã chẵn) (File word có lời giải chi tiết).doc 24-04-2022 24-04-2022
43 42. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) (File word có lời giải chi tiết).doc 24-04-2022 24-04-2022
42 41. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Đại học Ngoại Ngữ (ULIS) ra đề_Đề trải nghiệm (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
41 40. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Đông Hưng Hà - Thái Bình (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
40 39. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lê Thánh Tông (Lần 1) (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
39 38. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Bắc Ninh (Lần 2) (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
38 37. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
37 36. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Đề KSCL định kì tháng 3.2022 (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
36 35. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Mã đề lẻ) (File word kèm lời giải).doc 14-04-2022 14-04-2022
35 34. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
34 33. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
33 32. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
32 31. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Nghệ An (Mã lẻ) (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
31 30. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
30 29. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
29 28. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình (Mã đề lẻ) (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
28 27. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
27 26. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
26 25. Đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Hà Giang (Lần 1) (File word có lời giải chi tiết).doc 31-03-2022 31-03-2022
25 24. Đề khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (File word có lời giải chi tiết).doc 16-03-2022 16-03-2022
24 23. Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (File word có lời giải chi tiết).doc 16-03-2022 16-03-2022
23 22. Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - THPT Gia Bình - Bắc Ninh (Lần 2) (File word có lời giải chi tiết).doc 16-03-2022 16-03-2022
22 21. Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh (File word có lời giải chi tiết).doc 16-03-2022 16-03-2022
21 20. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Nam Định ( Lần 2) (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
20 19. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Hoằng Hóa 4 - Thanh Hóa (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
19 18. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Liên trường THPT Hoàng Diệu - Nguyễn Khuyến - Lương Thế Vinh.doc 27-02-2022 27-02-2022
18 17. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Lục Ngạn - Bắc Giang (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
17 16. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
16 15. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Lào Cai (Lần 1) (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
15 14. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa (File word có lời giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
14 Tặng kèm khi mua trọn bộ - 25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm ôn thi THPT.zip 14-01-2022 14-01-2022
13 13. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc (File word có lời giải).doc 14-01-2022 14-01-2022
12 12. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh (File word có lời giải).doc 14-01-2022 14-01-2022
11 11. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh Lần 1 (File word có lời giải).doc 05-01-2022 05-01-2022
10 10. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa Lần 1 (File word có lời giải).doc 05-01-2022 05-01-2022
9 9. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Cụm trường THPT Thuận Thành Bắc Ninh (File word có lời giải).doc 05-01-2022 05-01-2022
8 8. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nam Sách Hải Dương lần 1 (File word có lời giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
7 7. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Tiên Du số 1 - Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
6 6. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Bắc Giang (File word có lời giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
5 5. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
4 4. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa (File word có lời giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
3 3. Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh ( Lần 1) (Bản word kèm giải).doc 03-01-2022 03-01-2022
2 2. Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương ( Lần 1) (Bản word kèm giải).doc 31-12-2021 31-12-2021
1 1. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục Nam Định (File word có đáp án).doc 27-12-2021 27-12-2021

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb