Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết)

Danh sách tài liệu hiện đang có (52)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
52 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề Đánh Giá Năng Lực 2022 - Môn Tiếng Anh - Bản word có giải (51 ĐỀ).zip 22-05-2022 22-05-2022
51 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 51 - (Theo ĐHQG TPHCM-30 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
50 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 50 - (Theo ĐHQG TPHCM-29 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
49 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 49 - (Theo ĐHQG TPHCM-28 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
48 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 48 - (Theo ĐHQG TPHCM-27 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
47 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 47 - (Theo ĐHQG TPHCM-26 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
46 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 46 - (Theo ĐHBK Hà Nội-19 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
45 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 45 - (Theo ĐHBK Hà Nội-18 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
44 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 44 - (Theo ĐHBK Hà Nội-17 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
43 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 43 - (Theo ĐHBK Hà Nội-16 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
42 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 42 - (Theo ĐHBK Hà Nội-15 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
41 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 41 - (Theo ĐHBK Hà Nội-14 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
40 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 40 - (Theo ĐHBK Hà Nội-13 bản word có giải).doc 22-05-2022 22-05-2022
39 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 39 - (Theo ĐHBK Hà Nội-12 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
38 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 38 - (Theo ĐHBK Hà Nội-11 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
37 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 37 - (Theo ĐHQG TPHCM-25 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
36 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 36 - (Theo ĐHQG TPHCM-24 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
35 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 35 - (Theo ĐHQG TPHCM-23 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
34 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 34 - (Theo ĐHQG TPHCM-22 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
33 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 33 - (Theo ĐHQG TPHCM-21 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
32 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 32 - (Theo ĐHQG TPHCM-20 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
31 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 31 - (Theo ĐHQG TPHCM-19 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
30 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 30 - (Theo ĐHQG TPHCM-18 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
29 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 29 - (Theo ĐHQG TPHCM-17 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
28 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 28 - (Theo ĐHQG TPHCM-16 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
27 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 27 - (Theo ĐHQG TPHCM-15 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
26 Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 môn TIẾNG ANH - Đề số 26 - (Theo ĐHQG TPHCM-14 bản word có giải).doc 20-03-2022 20-03-2022
25 Đề số 25 - (Theo ĐHQG TPHCM-23-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
24 Đề số 24 - (Theo ĐHQG TPHCM-22-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
23 Đề số 23 - (Theo ĐHQG TPHCM-21-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
22 Đề số 22 - (Theo ĐHQG TPHCM-20-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
21 Đề số 21 - (Theo ĐHQG TPHCM-19-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
20 Đề số 20 - (Theo ĐHQG TPHCM-18-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
19 Đề số 19 - (Theo ĐHQG TPHCM-17-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
18 Đề số 18 - (Theo ĐHQG TPHCM-16-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
17 Đề số 17 - (Theo ĐHQG TPHCM-15-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
16 Đề số 16 - (Theo ĐHQG TPHCM-14-TA bản word có giải).doc 27-02-2022 27-02-2022
15 Đề số 15 - (Theo KCYL ĐHBK HN-2-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
14 Đề số 14 - (Theo KCYL ĐHBK HN-1-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
13 Đề số 13 - (Theo ĐHQG TPHCM-13-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
12 Đề số 12 - (Theo ĐHQG TPHCM-12-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
11 Đề số 11 - (Theo ĐHQG TPHCM-11-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
10 Đề số 10 - (Theo ĐHQG TPHCM-10-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
9 Đề số 9 - (Theo ĐHQG TPHCM-9-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
8 Đề số 8 - (Theo ĐHQG TPHCM-8-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
7 Đề số 7 - (Theo ĐHQG TPHCM-7-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
6 Đề số 6 - (Theo ĐHQG TPHCM-6-TA bản word có giải).doc 12-02-2022 12-02-2022
5 Đề số 5 - (Theo ĐHQG TPHCM-5-TA bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
4 Đề số 4 - (Theo ĐHQG TPHCM-4-TA bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
3 Đề số 3 - (Theo ĐHQG TPHCM-3-TA bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
2 Đề số 2 - (Theo ĐHQG TPHCM-2-TA bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
1 Đề số 1 - (Theo ĐHQG TPHCM-1-TA bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn Zalo Nhắn Facebook Fb
Chat Facebook
Zalo
Hotline
Hướng dẫn
Tìm kiếm