Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Danh sách tài liệu hiện đang có (52)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
52 [FILE NÉN TRỌN BỘ] Gói đề phát triển minh họa BGD môn TIẾNG ANH 2022 - Bản word có giải (40 đề + Quà tặng chuyên đề).zip 27-06-2022 27-06-2022
51 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH (ĐỀ 31 - ĐỀ 40) - (Bản word có lời giải).zip 27-06-2022 27-06-2022
50 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH (ĐỀ 21 - ĐỀ 30) - (Bản word có lời giải).zip 21-05-2022 21-05-2022
49 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH (ĐỀ 11 - ĐỀ 20) - (Bản word có lời giải).zip 03-05-2022 03-05-2022
48 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH (ĐỀ 1 - ĐỀ 10) - (Bản word có lời giải).zip 24-04-2022 24-04-2022
47 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 40 - Tiêu chuẩn (D13) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-06-2022 27-06-2022
46 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 39 - Tiêu chuẩn (D12) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 20-06-2022 20-06-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 38 - Tiêu chuẩn (L7) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-06-2022 19-06-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 37 - Nâng Cao (D11) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 11-06-2022 11-06-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 36 - Tiêu chuẩn (L6) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-06-2022 10-06-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 35 - Tiêu chuẩn (LN6) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-06-2022 10-06-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 34 - Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-06-2022 09-06-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 33 - Tiêu chuẩn (LN5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 05-06-2022 05-06-2022
39 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 32 - Tiêu chuẩn (DN1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 30-05-2022 30-05-2022
38 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 31 - Tiêu chuẩn (D10) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 29-05-2022 29-05-2022
37 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 30 - Tiêu chuẩn (L5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-05-2022 19-05-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 29 - Nâng cao (D9) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 18-05-2022 18-05-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 28 - Nâng cao (N5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 16-05-2022 16-05-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 27 - Tiêu chuẩn (D8) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 12-05-2022 12-05-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 26 - Tiêu chuẩn (LN4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 10-05-2022 10-05-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 25 - Tiêu chuẩn (H5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-05-2022 09-05-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 24 - Tiêu chuẩn (H4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 09-05-2022 09-05-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 23 - Tiêu chuẩn (D7) (Bản word có lời giải) - VIP (Bản sửa 14-5-2022).doc 06-05-2022 06-05-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 22 - Tiêu chuẩn (LN3) (Bản word có lời giải) - VIP (Bản sửa 9-5-2022).doc 06-05-2022 06-05-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 21 - NÂNG CAO (N4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-05-2022 04-05-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 20 - Tiêu chuẩn (H3) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-05-2022 03-05-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 19 - Tiêu chuẩn (L4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-05-2022 03-05-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 18 - Tiêu chuẩn (L3) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-05-2022 03-05-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 17 - Tiêu chuẩn (D6) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 03-05-2022 03-05-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 16 - Tiêu chuẩn (LN2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 02-05-2022 02-05-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 15 - Tiêu chuẩn (H2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 02-05-2022 02-05-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 14 - Tiêu chuẩn (H1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 30-04-2022 30-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 13 - Tiêu chuẩn (N3) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 28-04-2022 28-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 12 - Tiêu chuẩn (L2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 11 - Tiêu chuẩn (LN1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 27-04-2022 27-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 10 - Tiêu chuẩn (D5) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 24-04-2022 24-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 9 - Tiêu chuẩn (L1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 23-04-2022 23-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 8 - Tiêu chuẩn (N2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 23-04-2022 23-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 7 - Tiêu chuẩn (D4) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 20-04-2022 20-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 6 - Tiêu chuẩn (N1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 19-04-2022 19-04-2022
12 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 5 - Tiêu chuẩn (T1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 17-04-2022 17-04-2022
11 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 4 - Tiêu chuẩn (V1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 16-04-2022 16-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 3 - Tiêu chuẩn (D3) (Bản word có lời giải) - VIP (Bản sửa 9-5-2022).doc 11-04-2022 11-04-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 2 - Tiêu chuẩn (D2) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 04-04-2022 04-04-2022
8 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn TIẾNG ANH - Đề 1 - Tiêu chuẩn (D1) (Bản word có lời giải) - VIP.doc 02-04-2022 02-04-2022
7 Tặng kèm dành cho mua trọn bộ - 1000 câu trắc nghiệm khó mục tiêu 9+ - Trang Anh - (File word) - 400 trang.zip 02-04-2022 02-04-2022
6 Tặng kèm dành cho mua trọn bộ - 1000 bài tập luyện TRỌNG ÂM NGỮ ÂM môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 400 trang.zip 02-04-2022 02-04-2022
5 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Tiếng Anh năm 2022 - ĐỀ 5 (Bản word có giải - D5).doc 02-04-2022 02-04-2022
4 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Tiếng Anh năm 2022 - ĐỀ 4 (Bản word có giải - D4).doc 02-04-2022 02-04-2022
3 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Tiếng Anh năm 2022 - ĐỀ 3 (Bản word có giải - D3).doc 11-03-2022 11-03-2022
2 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Tiếng Anh năm 2022 - ĐỀ 2 (Bản word có giải - D2).doc 09-03-2022 09-03-2022
1 (Trước minh họa) Đề dự đoán cấu trúc minh họa BGD môn Tiếng Anh năm 2022 - ĐỀ 1 (Bản word có giải - D1).doc 14-02-2022 14-02-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn Zalo Nhắn Facebook Fb
Chat Facebook
Zalo
Hotline
Hướng dẫn
Tìm kiếm