Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn NGỮ VĂN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn NGỮ VĂN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP


  • Bộ đề thi thử chất lượng cao, bám sát ma trận và nội dung tinh giản BGD 2022.
  • Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên môn trình độ cao có kinh nghiệm luyện thi nhiều năm hợp tác với Tailieuchuan.vn.
  • Gồm 2 loại đề Dự đoánsoạn theo đề minh họa của Bộ giáo dục công bố vào tháng 3/2022. 
  • File word 100% có lời giải chi tiết.
  • Gồm 35-40 đề từ tiêu chuẩn đến nâng cao cập nhật liên tục đến gần lúc thi..
  • Quý giáo viên có thể lựa chọn tải lẻ từng đề hoặc Đăng ký trọn bộ để tiết kiệm 30-40% so với tải lẻ kèm nhiều quà tặng.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2022. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
47 [FILE NÉN TRỌN BỘ] 40 đề phát triển minh họa BGD 2022 NGỮ VĂN + Quà tặng word.zip 18-05-2022 18-05-2022
46 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 31 - ĐỀ 40) (Bản word có lời giải).zip 18-05-2022 18-05-2022
45 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 40 (N11) (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
44 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 39 (N10) (Bản word có lời giải).doc 18-05-2022 18-05-2022
43 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 38 (N9) (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
42 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 37 (N8) (Bản word có lời giải).doc 09-05-2022 09-05-2022
41 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 36 (N7) (Bản word có lời giải).doc 27-04-2022 27-04-2022
40 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 35 (N6) (Bản word có lời giải).doc 27-04-2022 27-04-2022
39 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 21 - ĐỀ 30) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
38 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 11 - ĐỀ 20) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
37 (FILE NÉN) 10 đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn NGỮ VĂN (ĐỀ 1 - ĐỀ 10) (Bản word có lời giải).zip 21-04-2022 21-04-2022
36 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 34 (TA20) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
35 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 33 (N5) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
34 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 32 (N4) (Bản word có lời giải).doc 21-04-2022 21-04-2022
33 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 31 (TA19) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
32 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 30 (TA18) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
31 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 29 (TA17) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
30 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 28 (PT11) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
29 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 27 (LN3) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
28 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 26 (LN2) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
27 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 25 (TA16) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
26 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 24 (TA15) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
25 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 23 (TA14) (Bản word có lời giải).doc 17-04-2022 17-04-2022
24 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 22 (TA13) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
23 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 21 (TA12) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
22 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 20 (TA11) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
21 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 19 (TA10) (Bản word có lời giải).doc 12-04-2022 12-04-2022
20 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 18 (TA9) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
19 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 17 (TA8) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
18 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 16 (TA7) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
17 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 15 (TA6) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
16 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 14 (TA5) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
15 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 13 (TA4) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
14 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 12 (TA3) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
13 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 11 (PT10) (Bản word có lời giải).doc 10-04-2022 10-04-2022
12 TẶNG KÈM - CĐ ÔN THI THPT - Soạn bởi nhóm giáo viên sư phạm (HOT) - File word.zip 10-04-2022 10-04-2022
11 TẶNG KÈM - 1000 bài tập môn Ngữ Văn - chọn lọc theo chuyên đề _ dạng (File word có lời giải).zip 10-04-2022 10-04-2022
10 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 10 (PT9) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
9 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 9 (TA2) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
8 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 8 (TA1) (Bản word có lời giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
7 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 7 (PT8) (Bản word có lời giải).doc 09-03-2022 09-03-2022
6 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 6 (PT7) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
5 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 5 (PT4) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
4 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 4 (PT3) (Bản word có lời giải).doc 18-02-2022 18-02-2022
3 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 3 (LN1) (Bản word có lời giải).doc 13-02-2022 13-02-2022
2 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 2 (PT2) (Bản word có lời giải).doc 26-12-2021 26-12-2021
1 Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn Ngữ Văn - Đề 1 (PT1) (Bản word có lời giải).doc 26-12-2021 26-12-2021

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook