Danh sách tài liệu hiện đang có (68)

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
68 [FILE NÉN TRỌN GÓI] 65 đề Đánh Giá Năng Lực - Môn Hóa Học - Năm 2022 - Bản word có giải.zip 20-05-2022 20-05-2022
67 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 65 (Theo ĐHQG Bách Khoa-9 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
66 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 64 (Theo ĐHQG Bách Khoa-8 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
65 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 63 (Theo ĐHQG Bách Khoa-7 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
64 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 62 (Theo ĐHQG Bách Khoa-6 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
63 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 61 (Theo ĐHQG Bách Khoa-5 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
62 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 60 (Theo ĐHQG Bách Khoa-4 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
61 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 59 (Theo ĐHQG Bách Khoa-3 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
60 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 58 (Theo ĐHQG Bách Khoa-2 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
59 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 57 (Theo ĐHQG Bách Khoa-1 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
58 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 56 (Theo ĐHQG Hà Nội-26 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
57 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 55 (Theo ĐHQG Hà Nội-25 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
56 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 54 (Theo ĐHQG Hà Nội-24 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
55 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 53 (Theo ĐHQG Hà Nội-23 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
54 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 52 (Theo ĐHQG Hà Nội-22 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
53 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 51 (Theo ĐHQG Hà Nội-21 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
52 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 50 (Theo ĐHQG Hà Nội-20 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
51 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 49 (Theo ĐHQG Hà Nội-19 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
50 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 48 (Theo ĐHQG Hà Nội-18 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
49 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 47 (Theo ĐHQG Hà Nội-17 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
48 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 46 (Theo ĐHQG Hà Nội-16 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
47 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 45 (Theo ĐHQG Hà Nội-15 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
46 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 44 (Theo ĐHQG TPHCM-30 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
45 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 43 (Theo ĐHQG TPHCM-29 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
44 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 42 (Theo ĐHQG TPHCM-28 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
43 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 41 (Theo ĐHQG TPHCM-27 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
42 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 40 (Theo ĐHQG TPHCM-26 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
41 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 39 (Theo ĐHQG TPHCM-25 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
40 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 38 (Theo ĐHQG TPHCM-24 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
39 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 37 (Theo ĐHQG TPHCM-23 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
38 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 36 (Theo ĐHQG TPHCM-22 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
37 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 35 (Theo ĐHQG TPHCM-21 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
36 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 34 (Theo ĐHQG TPHCM-20 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
35 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 33 (Theo ĐHQG TPHCM-19 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
34 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 32 (Theo ĐHQG TPHCM-18 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
33 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 31 (Theo ĐHQG TPHCM-17 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
32 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 30 (Theo ĐHQG TPHCM-16 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
31 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 29 (Theo ĐHQG HN-14 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
30 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 28 (Theo ĐHQG HN-13 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
29 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 27 (Theo ĐHQG HN-12 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
28 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 26 (Theo ĐHQG HN-11 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
27 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 25 (Theo ĐHQG TPHCM-15 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
26 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 24 (Theo ĐHQG TPHCM-14 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
25 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 23 (Theo ĐHQG TPHCM-13 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
24 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 22 (Theo ĐHQG TPHCM-12 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
23 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 21 (Theo ĐHQG TPHCM-11 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
22 Đánh giá năng lực - ĐHSP Hà Nội (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
21 Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
20 ĐỀ SỐ 20 (Theo ĐHQG TPHCM-10-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
19 ĐỀ SỐ 19 (Theo ĐHQG TPHCM-9-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
18 ĐỀ SỐ 18 (Theo ĐHQG TPHCM-8-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
17 ĐỀ SỐ 17 (Theo ĐHQG TPHCM-7-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
16 ĐỀ SỐ 16 (Theo ĐHQG TPHCM-6-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
15 ĐỀ SỐ 15 (Theo ĐHQGHN-10-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
14 ĐỀ SỐ 14 (Theo ĐHQGHN-9-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
13 ĐỀ SỐ 13 (Theo ĐHQGHN-8-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
12 ĐỀ SỐ 12 (Theo ĐHQGHN-7-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
11 ĐỀ SỐ 11 (Theo ĐHQGHN-6-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
10 Đề số 10 - (Theo ĐHQG TPHCM-5-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
9 Đề số 9 - (Theo ĐHQG TPHCM-4-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
8 Đề số 8 - (Theo ĐHQG TPHCM-3-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
7 Đề số 7 - (Theo ĐHQG TPHCM-2-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
6 Đề số 6 - (Theo ĐHQG TPHCM-1-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
5 Đề số 5 - (Theo ĐHQGHN-5-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
4 Đề số 4 - (Theo ĐHQGHN-4-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
3 Đề số 3 - (Theo ĐHQGHN-3-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
2 Đề số 2 - (Theo ĐHQGHN-2-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
1 Đề số 1 - (Theo ĐHQGHN-1-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb