Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết)

Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết)


  • Gồm các đề luyện thi soạn theo hướng nội dung và cấu trúc đề minh họa Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, TPHCM dành riêng cho môn HÓA HỌC.
  • Biên soạn bởi các chuyên gia luyện thi, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa, đảm bảo đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Bản word kèm lời giải chi tiết 100% dành cho giáo viên.

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
68 [FILE NÉN TRỌN GÓI] 65 đề Đánh Giá Năng Lực - Môn Hóa Học - Năm 2022 - Bản word có giải.zip 20-05-2022 20-05-2022
67 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 65 (Theo ĐHQG Bách Khoa-9 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
66 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 64 (Theo ĐHQG Bách Khoa-8 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
65 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 63 (Theo ĐHQG Bách Khoa-7 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
64 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 62 (Theo ĐHQG Bách Khoa-6 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
63 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 61 (Theo ĐHQG Bách Khoa-5 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
62 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 60 (Theo ĐHQG Bách Khoa-4 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
61 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 59 (Theo ĐHQG Bách Khoa-3 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
60 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 58 (Theo ĐHQG Bách Khoa-2 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
59 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 57 (Theo ĐHQG Bách Khoa-1 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
58 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 56 (Theo ĐHQG Hà Nội-26 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
57 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 55 (Theo ĐHQG Hà Nội-25 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
56 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 54 (Theo ĐHQG Hà Nội-24 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
55 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 53 (Theo ĐHQG Hà Nội-23 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
54 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 52 (Theo ĐHQG Hà Nội-22 bản word có lời giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
53 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 51 (Theo ĐHQG Hà Nội-21 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
52 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 50 (Theo ĐHQG Hà Nội-20 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
51 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 49 (Theo ĐHQG Hà Nội-19 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
50 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 48 (Theo ĐHQG Hà Nội-18 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
49 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 47 (Theo ĐHQG Hà Nội-17 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
48 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 46 (Theo ĐHQG Hà Nội-16 bản word đáp án).doc 20-05-2022 20-05-2022
47 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 45 (Theo ĐHQG Hà Nội-15 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
46 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 44 (Theo ĐHQG TPHCM-30 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
45 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 43 (Theo ĐHQG TPHCM-29 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
44 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 42 (Theo ĐHQG TPHCM-28 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
43 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 41 (Theo ĐHQG TPHCM-27 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
42 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 40 (Theo ĐHQG TPHCM-26 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
41 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 39 (Theo ĐHQG TPHCM-25 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
40 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 38 (Theo ĐHQG TPHCM-24 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
39 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 37 (Theo ĐHQG TPHCM-23 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
38 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 36 (Theo ĐHQG TPHCM-22 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
37 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 35 (Theo ĐHQG TPHCM-21 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
36 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 34 (Theo ĐHQG TPHCM-20 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
35 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 33 (Theo ĐHQG TPHCM-19 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
34 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 32 (Theo ĐHQG TPHCM-18 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
33 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 31 (Theo ĐHQG TPHCM-17 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
32 Đề thi thử ĐGNL năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 30 (Theo ĐHQG TPHCM-16 bản word có giải).doc 20-05-2022 20-05-2022
31 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 29 (Theo ĐHQG HN-14 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
30 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 28 (Theo ĐHQG HN-13 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
29 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 27 (Theo ĐHQG HN-12 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
28 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 26 (Theo ĐHQG HN-11 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
27 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 25 (Theo ĐHQG TPHCM-15 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
26 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 24 (Theo ĐHQG TPHCM-14 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
25 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 23 (Theo ĐHQG TPHCM-13 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
24 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 22 (Theo ĐHQG TPHCM-12 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
23 Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 21 (Theo ĐHQG TPHCM-11 bản word có giải).doc 17-03-2022 17-03-2022
22 Đánh giá năng lực - ĐHSP Hà Nội (File word có lời giải).doc 02-03-2022 02-03-2022
21 Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học - Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (File word có lời giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
20 ĐỀ SỐ 20 (Theo ĐHQG TPHCM-10-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
19 ĐỀ SỐ 19 (Theo ĐHQG TPHCM-9-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
18 ĐỀ SỐ 18 (Theo ĐHQG TPHCM-8-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
17 ĐỀ SỐ 17 (Theo ĐHQG TPHCM-7-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
16 ĐỀ SỐ 16 (Theo ĐHQG TPHCM-6-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
15 ĐỀ SỐ 15 (Theo ĐHQGHN-10-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
14 ĐỀ SỐ 14 (Theo ĐHQGHN-9-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
13 ĐỀ SỐ 13 (Theo ĐHQGHN-8-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
12 ĐỀ SỐ 12 (Theo ĐHQGHN-7-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
11 ĐỀ SỐ 11 (Theo ĐHQGHN-6-HH bản word có giải).doc 10-02-2022 10-02-2022
10 Đề số 10 - (Theo ĐHQG TPHCM-5-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
9 Đề số 9 - (Theo ĐHQG TPHCM-4-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
8 Đề số 8 - (Theo ĐHQG TPHCM-3-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
7 Đề số 7 - (Theo ĐHQG TPHCM-2-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
6 Đề số 6 - (Theo ĐHQG TPHCM-1-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
5 Đề số 5 - (Theo ĐHQGHN-5-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
4 Đề số 4 - (Theo ĐHQGHN-4-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
3 Đề số 3 - (Theo ĐHQGHN-3-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
2 Đề số 2 - (Theo ĐHQGHN-2-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022
1 Đề số 1 - (Theo ĐHQGHN-1-HH bản word có giải).doc 11-01-2022 11-01-2022

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook