Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn ĐỊA LÝ - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG (Bản word có lời giải chi tiết)

Giới thiệu tài liệu

  • Gồm các đề luyện thi soạn theo hướng nội dung và cấu trúc đề minh họa Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, TPHCM dành riêng cho môn ĐỊA LÝ
  • Biên soạn bởi các chuyên gia luyện thi, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa, đảm bảo đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Bản word kèm lời giải chi tiết 100% dành cho giáo viên.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2022. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Tất cả tài liệu 40
20.
Đề số 20 - (Theo ĐHQG TPHCM-10-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 378.00KB
19.
Đề số 19 - (Theo ĐHQG TPHCM-9-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 376.50KB
18.
Đề số 18 - (Theo ĐHQG TPHCM-8-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 374.00KB
17.
Đề số 17 - (Theo ĐHQG TPHCM-7-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 376.00KB
16.
Đề số 16 - (Theo ĐHQG TPHCM-6-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 1.99MB
15.
Đề số 15 - (Theo ĐHQGHN-10-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 393.50KB
14.
Đề số 14 - (Theo ĐHQGHN-9-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 404.50KB
13.
Đề số 13 - (Theo ĐHQGHN-8-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 434.00KB
12.
Đề số 12 - (Theo ĐHQGHN-7-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 384.00KB
11.
Đề số 11 - (Theo ĐHQGHN-6-ĐL bản word có giải).doc
15-02-2022 .doc 394.50KB
10.
Đề số 10 - (Theo ĐHQG TPHCM-5-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 353.50KB
9.
Đề số 9 - (Theo ĐHQG TPHCM-4-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 358.50KB
8.
Đề số 8 - (Theo ĐHQG TPHCM-3-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 357.50KB
7.
Đề số 7 - (Theo ĐHQG TPHCM-2-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 328.00KB
6.
Đề số 6 - (Theo ĐHQG TPHCM-1-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 314.00KB
5.
Đề số 5 - (Theo ĐHQGHN-5-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 383.50KB
4.
Đề số 4 - (Theo ĐHQGHN-4-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 471.50KB
3.
Đề số 3 - (Theo ĐHQGHN-3-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 380.50KB
2.
Đề số 2 - (Theo ĐHQGHN-2-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 378.50KB
1.
Đề số 1 - (Theo ĐHQGHN-1-ĐL bản word có giải).doc
11-01-2022 .doc 381.50KB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook