Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia TPHCM (Bản word có lời giải chi tiết)

Giới thiệu tài liệu

  • Gói Luyện đề thi gồm 30 đề luyện thi theo cấu trúc đề minh họa ĐGNL ĐHQG TP HCM các năm và 15 đề luyện thi Ngôn ngữ - Phần Tiếng Việt. 
  • Đề thi tích hợp đủ 8 môn với 120 câu trắc nghiệm, (Toán 30 câu; Tiếng Việt 20; Tiếng Anh 20; Lý 10; Hóa 10; Sinh 10; Sử 10; Địa 10), thời gian làm bài 150 phút, thi trắc nghiệm.
  • Được biên soạn bởi ban chuyên môn, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa và đa dạng ở nhiều chủ đề.
  • Gồm 3 phần chính: Phần 1: Ngôn ngữ / Phần 2: Toán học: Tư duy logic, phân tích số liệu / Phần 3: Giải quyết vấn đề
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Đặc biệt: trong các đề xuất hiện các sự kiện hot hiện nay như bầu cử tổng thống Mỹ, Vaccine, dịch bệnh Covid, lũ lụt miền Trung...
  • Bản word có lời giải chi tiết 100% cho giáo viên.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến gần ngày thi. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Tất cả tài liệu 48
43.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học trung đại - Đề 2.doc
16-04-2022 .doc 73.50KB
42.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học trung đại - Đề 1.doc
16-04-2022 .doc 86.00KB
41.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học hiện đại - Đề 2.doc
16-04-2022 .doc 80.50KB
40.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học hiện đại - Đề 1.doc
16-04-2022 .doc 92.50KB
39.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học dân gian - Đề 2.doc
16-04-2022 .doc 70.50KB
38.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học dân gian - Đề 1.doc
16-04-2022 .doc 73.50KB
37.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Thơ Mới - Đề 2.doc
16-04-2022 .doc 80.00KB
36.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Thơ Mới - Đề 1.doc
16-04-2022 .doc 83.50KB
35.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần đoạn văn.doc
16-04-2022 .doc 134.50KB
34.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần biện pháp tu từ - Đề 2.doc
16-04-2022 .doc 91.00KB
33.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần biện pháp tu từ - Đề 1.doc
16-04-2022 .doc 87.00KB
9.
Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần câu - Đề số 2.doc
06-01-2022 .doc 378.50KB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook