Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia TPHCM (Bản word có lời giải chi tiết)

Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia TPHCM (Bản word có lời giải chi tiết)


  • Gói Luyện đề thi gồm 30 đề luyện thi theo cấu trúc đề minh họa ĐGNL ĐHQG TP HCM các năm và 15 đề luyện thi Ngôn ngữ - Phần Tiếng Việt. 
  • Đề thi tích hợp đủ 8 môn với 120 câu trắc nghiệm, (Toán 30 câu; Tiếng Việt 20; Tiếng Anh 20; Lý 10; Hóa 10; Sinh 10; Sử 10; Địa 10), thời gian làm bài 150 phút, thi trắc nghiệm.
  • Được biên soạn bởi ban chuyên môn, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa và đa dạng ở nhiều chủ đề.
  • Gồm 3 phần chính: Phần 1: Ngôn ngữ / Phần 2: Toán học: Tư duy logic, phân tích số liệu / Phần 3: Giải quyết vấn đề
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Đặc biệt: trong các đề xuất hiện các sự kiện hot hiện nay như bầu cử tổng thống Mỹ, Vaccine, dịch bệnh Covid, lũ lụt miền Trung...
  • Bản word có lời giải chi tiết 100% cho giáo viên.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến gần ngày thi. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.


STT Tên tài liệu Ngày phát hành Xem thử Tải xuống
48 (FILE NÉN TRỌN GÓI) Trọn bộ gói luyện thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2022 - Bản word có giải (15 đề luyện ngôn ngữ + 30 đề thi đầy đủ).zip 06-05-2022 06-05-2022
47 (FILE NÉN) 30 đề luyện thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022 (Bản word có giải).zip 06-05-2022 06-05-2022
46 (FILE NÉN) 15 đề Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022 (Bản word có giải).zip 06-05-2022 06-05-2022
45 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 30 (Bản word kèm giải).doc 04-05-2022 04-05-2022
44 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 29 (Bản word kèm giải).doc 04-05-2022 04-05-2022
43 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học trung đại - Đề 2.doc 16-04-2022 16-04-2022
42 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học trung đại - Đề 1.doc 16-04-2022 16-04-2022
41 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học hiện đại - Đề 2.doc 16-04-2022 16-04-2022
40 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học hiện đại - Đề 1.doc 16-04-2022 16-04-2022
39 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học dân gian - Đề 2.doc 16-04-2022 16-04-2022
38 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Văn học dân gian - Đề 1.doc 16-04-2022 16-04-2022
37 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Thơ Mới - Đề 2.doc 16-04-2022 16-04-2022
36 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần Thơ Mới - Đề 1.doc 16-04-2022 16-04-2022
35 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần đoạn văn.doc 16-04-2022 16-04-2022
34 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần biện pháp tu từ - Đề 2.doc 16-04-2022 16-04-2022
33 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần biện pháp tu từ - Đề 1.doc 16-04-2022 16-04-2022
32 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 28 (Bản word kèm giải).doc 16-04-2022 16-04-2022
31 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 27 (Bản word kèm giải).doc 02-04-2022 02-04-2022
30 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 26 (Bản word kèm giải).doc 27-03-2022 27-03-2022
29 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 25 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
28 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 24 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
27 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 23 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
26 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 22 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
25 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 21 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
24 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 20 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
23 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 19 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
22 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 18 (Bản word kèm giải).doc 18-03-2022 18-03-2022
21 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 17 (Bản word kèm giải).doc 14-03-2022 14-03-2022
20 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 16 (Bản word kèm giải).doc 14-03-2022 14-03-2022
19 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 15 (Bản word kèm giải).doc 14-03-2022 14-03-2022
18 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 14 (Bản word kèm giải).doc 12-03-2022 12-03-2022
17 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 13 (Bản word kèm giải).doc 08-02-2022 08-02-2022
16 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 12 (Bản word kèm giải).doc 08-02-2022 08-02-2022
15 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 11 (Bản word kèm giải).doc 20-01-2022 20-01-2022
14 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 10 (Bản word kèm giải).doc 20-01-2022 20-01-2022
13 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 9 (Bản word kèm giải).doc 20-01-2022 20-01-2022
12 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 8 (Bản word kèm giải).doc 20-01-2022 20-01-2022
11 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 7 (Bản word kèm giải).doc 12-01-2022 12-01-2022
10 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 6 (Bản word kèm giải).doc 12-01-2022 12-01-2022
9 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần câu - Đề số 2.doc 06-01-2022 06-01-2022
8 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 5 (Bản word kèm giải).doc 06-01-2022 06-01-2022
7 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 4 (Bản word kèm giải).doc 06-01-2022 06-01-2022
6 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 3 (Bản word kèm giải).doc 04-01-2022 04-01-2022
5 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 2 (Bản word kèm giải).doc 31-12-2021 31-12-2021
4 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 1 (Bản word kèm giải).doc 31-12-2021 31-12-2021
3 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần câu - Đề số 1 (File word kèm lời giải).doc 29-12-2021 29-12-2021
2 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần từ - Đề số 2 (File word kèm lời giải).doc 29-12-2021 29-12-2021
1 Luyện ngôn ngữ Tiếng Việt - Phần từ - Đề số 1 (File word kèm lời giải).doc 29-12-2021 29-12-2021

Hướng dẫn sở hữu tài liệu này:
Cách 1: Đăng nhập tài khoản => Nạp tiền vào tài khoản => Tải xuống máy tính
Cách 2: Chọn nút Mua nhanh => Điền thông tin đặt mua => Admin gọi điện hướng dẫn

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook