Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia Hà Nội (Bản word có lời giải chi tiết)

Giới thiệu tài liệu

  • Gói đề thi gồm các đề luyện thi theo cấu trúc đề minh họa ĐGNL ĐHQG Hà Nội.
  • Đề thi tích hợp 7 môn với 150 câu trắc nghiệm, (Toán 50; Ngữ văn 50; Lí 10; Hóa 10; Sinh 10; Sử 10; Địa 10), thời gian làm bài 195 phút, thi trắc nghiệm.
  • Được biên soạn bởi các chuyên gia luyện thi, đề thi có các bài tập bám sát đề thi minh họa, đảm bảo đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản .
  • Gồm 3 phần chính: Phần 1: Tư duy định lượng / Phần 2: Tư duy định tính / Phần 3: Khoa học
  • Đề thi đánh giá khả năng suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.
  • Bản word kèm lời giải chi tiết 100% dành cho giáo viên.

Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến gần ngày thi. Đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Tất cả tài liệu 28
17.
Đề tham khảo ĐGNL ĐHQGHN đề 2 - Nhóm KCYL (Bản word có đáp án).doc
11-05-2022 .doc 908.50KB
10.
Đề tham khảo ĐGNL ĐHQGHN đề 1 - Nhóm KCYL (Bản word có đáp án).doc
21-01-2022 .doc 1.31MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook