Gói đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success ( Theo chuẩn minh họa 2025)

Gói đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success ( Theo chuẩn minh họa 2025)
Tài liệu trọn bộ Đề giữa kì 2 Global Success (KNTT)
Tài liệu trọn bộ Đề giữa kì 2 Global Success (KNTT)

Giới thiệu gói tài liệu:

Gồm đề cương, bài tập ôn tập giữa kì 2 và các Test kiểm tra chi tiết
Tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên chuyên môn Anh của tailieuchuan.vn

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
6.
ĐỀ 6 - PRACTICE TEST U8.zip
16-02-2024 .zip 61.84KB
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
4.
ĐỀ 4 - PRACTICE TEST U7.zip
23-01-2024 .zip 72.55KB
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
2.
ĐỀ 2 - PRACTICE TEST U6.zip
22-01-2024 .zip 64.66KB
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook