Gói Bài Tập Bổ Trợ Cả Năm - Tiếng Anh Lớp 5 - Global Success (WORD+AUDIO)

Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success (KNTT)
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success (KNTT)

Giới thiệu gói tài liệu:

GÓI BÀI TẬP BỔ TRỢ LỚP 5 GLOBAL SUCCESS - CẢ NĂM

- Bài tập bổ trợ KÈM NGHE Audio đi kèm. FILE WORD CHUẨN ĐẸP 100% CÓ THỂ CHỈNH SỬA

- Cấu trúc tài liệu mỗi Unit bao gồm:

A. VOCABULARY

B. STRUCTURES

C. PRACTICE

D. Các dạng Exercise bao gồm như: Label the pictures, Look, complete and read, Circle the correct answers, Choose the correct answers, Read and tick True or False, Reorder the words to make the correct sentences, Listen and write...

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Tài liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật...
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook