Gói bài giảng Power Point đầy đủ cả năm - Tiếng Anh 8 Global Success (Video, Game skills)

Giới thiệu tài liệu

Bộ tài liệu bao gồm:

  • PowerPoint theo các Lessons.
  • Skill Test nâng cao kỹ năng.

Tài liệu phù hợp để:

  • Làm bài giảng điện tử, thao giảng.
  • Phiếu bài tập mỗi lesson củng cố kiến thức.
  • Practice Test dạy bổ trợ, buổi 2.
Tất cả tài liệu 10

Đang tiếp tục cập nhật...

10.
File nén - PPT GLOBAL 8 trọn bộ HK1.zip
08-09-2023 .zip 1.94GB
9.
REVIEW 2.zip
08-09-2023 .zip 38.82MB
8.
REVIEW 1.zip
08-09-2023 .zip 14.41MB
7.
UNIT 6 - LIFESTYLES.zip
08-09-2023 .zip 368.97MB
6.
UNIT 5 OUR CUSTOMS AND TRADITIONS.zip
08-09-2023 .zip 337.30MB
5.
UNIT 4 - ETHNIC GROUPS OF VIET NAM.zip
08-09-2023 .zip 396.00MB
4.
UNIT 3 - TEENAGERS.zip
08-09-2023 .zip 253.34MB
3.
UNIT 2 - LIFE IN THE COUNTRYSIDE.zip
08-09-2023 .zip 277.26MB
2.
UNIT 1- LEISURE TIME.zip
08-09-2023 .zip 292.98MB
1.
INTRODUCTION GLOBAL 8.pptx
08-09-2023 .pptx 5.97MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook