Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CÁNH DIỀU)

Giới thiệu tài liệu

Giáo án powerpoint PPT hay còn gọi là giáo án điện tử, bài giảng điện tử, giáo án trình chiếu. Dưới đây là bộ giáo án powerpoint khoa học tự nhiên 7 sách cánh diều. Giáo án được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẹp mắt để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Với tài liệu này, hi vọng việc dạy môn KHTN 7 cánh diều 7 cánh diều của thầy cô sẽ nhẹ nhàng hơn

Tất cả tài liệu 48
File nén trọn bộ 4
File lẻ 44
PHẦN HÓA HỌC 11
PHẦN VẬT LÝ 17
PHẦN SINH HỌC 24
Chủ đề 1 11
Chủ đề 2 2
Chủ đề 3 4
Chủ đề 4 3
Chủ đề 5 4
Chủ đề 6 3
Chủ đề 7 4
Chủ đề 8 11
Chủ đề 9 3
Chủ đề 10 4
Chủ đề 11 4
Chủ đề 12 2
47.
Giáo án powerpoint sinh học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 1.08GB
46.
Giáo án powerpoint vật lí 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 337.51MB
45.
Giáo án powerpoint hóa học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 95.28MB
44.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
41.
Bài 33 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.81MB
40.
bài 32_khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.48MB
39.
bài 31_sinh trưởng và phát triển ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 59.03MB
38.
bài 30_sinh trưởng và phát triển ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 246.66MB
37.
bài 29_khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 279.83MB
36.
Bài 28_Tập tính ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 73.21MB
35.
Bài 27_Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 31.89MB
34.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
33.
Bài 26_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 48.74MB
32.
Bài 25_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 74.33MB
30.
Bài 23_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 148.26MB
29.
Bài 22_Ảnh hưởng quang hợp đến hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 8.45MB
28.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
27.
Bài 20_Thực hành về quang hợp ở cây xanh.pptx
10-09-2023 .pptx 4.66MB
26.
Bài 19_Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
10-09-2023 .pptx 23.68MB
25.
Bài 18_quang hợp ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 27.24MB
23.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
22.
Bài 16. Từ trường Trái Đất _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 7.89MB
21.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
20.
Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 25.05MB
19.
Bài 12. Ánh sáng, tia sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 128.84MB
18.
BÀI 15. Từ trường _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 21.12MB
17.
Bài 14. Nam châm _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 11.23MB
16.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
15.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
14.
Bài 10_biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.pptx
10-09-2023 .pptx 9.36MB
13.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
12.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
11.
Bai 8_Do thi quang duong thoi gian_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 56.97MB
10.
Bai 7_Toc do cua chuyen dong_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 57.91MB
9.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
8.
Bai 6_Hoa tri, cong thuc hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 14.02MB
7.
Bai 5_Gioi thieu ve lien ket hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 31.39MB
6.
Bai 4_Phan tu, don chat, hop chat_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 23.30MB
5.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
4.
Bai 3_So luoc bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 27.23MB
3.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
2.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
3.
Giáo án powerpoint sinh học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 1.08GB
2.
Giáo án powerpoint vật lí 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 337.51MB
1.
Giáo án powerpoint hóa học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 95.28MB
44.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
41.
Bài 33 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.81MB
40.
bài 32_khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.48MB
39.
bài 31_sinh trưởng và phát triển ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 59.03MB
38.
bài 30_sinh trưởng và phát triển ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 246.66MB
37.
bài 29_khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 279.83MB
36.
Bài 28_Tập tính ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 73.21MB
35.
Bài 27_Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 31.89MB
34.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
33.
Bài 26_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 48.74MB
32.
Bài 25_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 74.33MB
30.
Bài 23_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 148.26MB
29.
Bài 22_Ảnh hưởng quang hợp đến hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 8.45MB
28.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
27.
Bài 20_Thực hành về quang hợp ở cây xanh.pptx
10-09-2023 .pptx 4.66MB
26.
Bài 19_Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
10-09-2023 .pptx 23.68MB
25.
Bài 18_quang hợp ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 27.24MB
23.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
22.
Bài 16. Từ trường Trái Đất _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 7.89MB
21.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
20.
Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 25.05MB
19.
Bài 12. Ánh sáng, tia sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 128.84MB
18.
BÀI 15. Từ trường _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 21.12MB
17.
Bài 14. Nam châm _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 11.23MB
16.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
15.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
14.
Bài 10_biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.pptx
10-09-2023 .pptx 9.36MB
13.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
12.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
11.
Bai 8_Do thi quang duong thoi gian_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 56.97MB
10.
Bai 7_Toc do cua chuyen dong_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 57.91MB
9.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
8.
Bai 6_Hoa tri, cong thuc hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 14.02MB
7.
Bai 5_Gioi thieu ve lien ket hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 31.39MB
6.
Bai 4_Phan tu, don chat, hop chat_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 23.30MB
5.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
4.
Bai 3_So luoc bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 27.23MB
3.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
2.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
10.
Giáo án powerpoint hóa học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 95.28MB
9.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
8.
Bai 6_Hoa tri, cong thuc hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 14.02MB
7.
Bai 5_Gioi thieu ve lien ket hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 31.39MB
6.
Bai 4_Phan tu, don chat, hop chat_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 23.30MB
5.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
4.
Bai 3_So luoc bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 27.23MB
3.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
2.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
16.
Giáo án powerpoint vật lí 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 337.51MB
15.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
14.
Bài 16. Từ trường Trái Đất _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 7.89MB
13.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
12.
Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 25.05MB
11.
Bài 12. Ánh sáng, tia sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 128.84MB
10.
BÀI 15. Từ trường _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 21.12MB
9.
Bài 14. Nam châm _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 11.23MB
8.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
7.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
6.
Bài 10_biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.pptx
10-09-2023 .pptx 9.36MB
5.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
4.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
3.
Bai 8_Do thi quang duong thoi gian_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 56.97MB
2.
Bai 7_Toc do cua chuyen dong_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 57.91MB
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
23.
Giáo án powerpoint sinh học 7 cánh diều.zip
10-09-2023 .zip 1.08GB
22.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
19.
Bài 33 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.81MB
18.
bài 32_khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.48MB
17.
bài 31_sinh trưởng và phát triển ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 59.03MB
16.
bài 30_sinh trưởng và phát triển ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 246.66MB
15.
bài 29_khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 279.83MB
14.
Bài 28_Tập tính ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 73.21MB
13.
Bài 27_Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 31.89MB
12.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
11.
Bài 26_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 48.74MB
10.
Bài 25_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 74.33MB
8.
Bài 23_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 148.26MB
7.
Bài 22_Ảnh hưởng quang hợp đến hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 8.45MB
6.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
5.
Bài 20_Thực hành về quang hợp ở cây xanh.pptx
10-09-2023 .pptx 4.66MB
4.
Bài 19_Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
10-09-2023 .pptx 23.68MB
3.
Bài 18_quang hợp ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 27.24MB
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
11.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
8.
Bài 33 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.81MB
7.
bài 32_khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.48MB
6.
bài 31_sinh trưởng và phát triển ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 59.03MB
5.
bài 30_sinh trưởng và phát triển ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 246.66MB
4.
bài 29_khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 279.83MB
3.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
2.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
1.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
2.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
1.
Bai 3_So luoc bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 27.23MB
4.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
3.
Bai 6_Hoa tri, cong thuc hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 14.02MB
2.
Bai 5_Gioi thieu ve lien ket hoa hoc_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 31.39MB
1.
Bai 4_Phan tu, don chat, hop chat_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 23.30MB
3.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
2.
Bai 8_Do thi quang duong thoi gian_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 56.97MB
1.
Bai 7_Toc do cua chuyen dong_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 57.91MB
4.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
3.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
2.
Bài 10_biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm.pptx
10-09-2023 .pptx 9.36MB
1.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
3.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
2.
Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 25.05MB
1.
Bài 12. Ánh sáng, tia sáng _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 128.84MB
4.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
3.
Bài 16. Từ trường Trái Đất _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 7.89MB
2.
BÀI 15. Từ trường _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 21.12MB
1.
Bài 14. Nam châm _ Vatli7 _ CD.pptx
10-09-2023 .pptx 11.23MB
11.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
10.
Bài 26_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 48.74MB
9.
Bài 25_Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 74.33MB
7.
Bài 23_Trao đổi khí ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 148.26MB
6.
Bài 22_Ảnh hưởng quang hợp đến hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 8.45MB
5.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
4.
Bài 20_Thực hành về quang hợp ở cây xanh.pptx
10-09-2023 .pptx 4.66MB
3.
Bài 19_Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.pptx
10-09-2023 .pptx 23.68MB
2.
Bài 18_quang hợp ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 27.24MB
3.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
2.
Bài 28_Tập tính ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 73.21MB
1.
Bài 27_Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 31.89MB
4.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
3.
bài 31_sinh trưởng và phát triển ở động vật.pptx
10-09-2023 .pptx 59.03MB
2.
bài 30_sinh trưởng và phát triển ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 246.66MB
1.
bài 29_khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 279.83MB
4.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
2.
Bài 33 sinh sản hữu tính ở sinh vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.81MB
1.
bài 32_khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở thực vật.pptx
10-09-2023 .pptx 10.48MB
2.
Bài tập ( chủ đề 9,10,11,12).pptx
10-09-2023 .pptx 13.11MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook