Giáo án Power Point KHTN lớp 7 cả năm - Hóa, Lý, Sinh (CÁNH DIỀU)

Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Cánh diều VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Cánh diều VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC

Giới thiệu gói tài liệu:

Giáo án powerpoint PPT hay còn gọi là giáo án điện tử, bài giảng điện tử, giáo án trình chiếu. Dưới đây là bộ giáo án powerpoint khoa học tự nhiên 7 sách cánh diều. Giáo án được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẹp mắt để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Với tài liệu này, hi vọng việc dạy môn KHTN 7 cánh diều 7 cánh diều của thầy cô sẽ nhẹ nhàng hơn

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 200,000 đ
Phí tải lẻ: 100,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
34.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
28.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
23.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
17.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
16.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
15.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
10.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 200,000 đ
Phí tải lẻ: 100,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
43.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
33.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
29.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
18.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
17.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
16.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
14.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
12.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
10.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 100,000 đ
9.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
16.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
15.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
9.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 200,000 đ
7.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 399,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
13.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
6.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài mở đầu.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bai 2_Nguyen to hoa hoc_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.62MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bai 1_Nguyen tu_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 5.92MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
2.
Bai tap chu de 1,2_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 2.90MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bai tap chu de 3_CD7.pptx
10-09-2023 .pptx 4.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bai on tap chuong 4_Toc do_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.79MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bài tập ( chủ đề 5).pptx
10-09-2023 .pptx 10.16MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Bài 11_phản xạ âm thanh.pptx
10-09-2023 .pptx 18.74MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Bài 9_ sự truyền âm.pptx
10-09-2023 .pptx 11.52MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
3.
Ôn tập CĐ6 _Vatli7_CD.pptx
10-09-2023 .pptx 13.18MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
4.
Bài tập (Chủ đề 7).pptx
10-09-2023 .pptx 5.03MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
1.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
11.
Bài tập (Chủ đề 8).pptx
10-09-2023 .pptx 5.29MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
5.
Bài 21_Hô hấp tế bào.pptx
10-09-2023 .pptx 6.98MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ