Giáo án KHBD + Giáo án Chuyên Đề + Power Point tích hợp môn TOÁN 11 cả năm (KẾT NỐI TRI THỨC)

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu đến quý giáo viên GÓI TÀI LIỆU 11 KẾT NỐI TRI THỨC bao gồm các bộ tài liệu sau:

  1. Giáo án word KHBD cả năm soạn theo 5512 (KNTT)
  2. Giáo án word Chuyên Đề cả năm (KNTT)
  3. Bài giảng Power Point tích hợp cả năm (KNTT)
  • ✅️  Tài liệu được biên soạn mới nhất bám sát chương trình Toán 11 Kết nối tri thức.
  • ✅️  Tài liệu soạn chi tiết, cẩn thận, font chữ Time New Roman.
  • ✅️  Thao tác tải về đơn giản.
  • ✅️  Bản word hay ppt chỉnh sửa dễ dàng
  • ✅️  Tài liệu được bảo hành, đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng.

? TÀI LIỆU MỚI SẼ LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TRONG GÓI NÀY THEO TIẾN ĐỘ.

Tất cả tài liệu 27
File nén trọn bộ 4
File lẻ 23
Giáo án KHBD SGK 8
Giáo án Power Point 18
Giáo án chuyên đề 1
CHƯƠNG 1 8
CHƯƠNG 2 7
CHƯƠNG 3 2
CHƯƠNG 4 9
CHƯƠNG 5 2
CHƯƠNG 6 0
CHƯƠNG 7 0
CHƯƠNG 8 0
CHƯƠNG 9 0
HĐTN 3

Đang tiếp tục cập nhật...

27.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 4.zip
30-08-2023 .zip 107.06MB
26.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 38.57MB
25.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 121.34MB
24.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
22.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 4.pptx
30-08-2023 .pptx 16.56MB
21.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 14 Phép chiếu song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.05MB
20.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 13 Hai mặt phẳng song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.42MB
18.
16.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 7.54MB
15.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 7 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 12.39MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 6 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 10.41MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 5 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 9.17MB
12.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.17MB
10.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 3 Hàm số lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 27.05MB
9.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 2 Công thức lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 21.37MB
7.
Giáo án word - HĐTN - LỰC CĂNG MẶT NGOÀI CỦA NƯỚC (2 tiết).docx
15-08-2023 .docx 202.05KB
5.
Giáo án word - Chương 5. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (7 tiết).docx
15-08-2023 .docx 740.39KB
3.
Giáo án word - Chương 4 - QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN (15 tiết).docx
28-07-2023 .docx 7.81MB
4.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 4.zip
30-08-2023 .zip 107.06MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 38.57MB
2.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 121.34MB
1.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
22.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 4.pptx
30-08-2023 .pptx 16.56MB
21.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 14 Phép chiếu song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.05MB
20.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 13 Hai mặt phẳng song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.42MB
18.
16.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 7.54MB
15.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 7 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 12.39MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 6 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 10.41MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 5 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 9.17MB
12.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.17MB
10.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 3 Hàm số lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 27.05MB
9.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 2 Công thức lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 21.37MB
7.
Giáo án word - HĐTN - LỰC CĂNG MẶT NGOÀI CỦA NƯỚC (2 tiết).docx
15-08-2023 .docx 202.05KB
5.
Giáo án word - Chương 5. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (7 tiết).docx
15-08-2023 .docx 740.39KB
3.
Giáo án word - Chương 4 - QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN (15 tiết).docx
28-07-2023 .docx 7.81MB
18.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 4.zip
30-08-2023 .zip 107.06MB
17.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 38.57MB
16.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 121.34MB
15.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 4.pptx
30-08-2023 .pptx 16.56MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 14 Phép chiếu song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.05MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 13 Hai mặt phẳng song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.42MB
11.
9.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 7.54MB
8.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 7 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 12.39MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 6 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 10.41MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 5 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 9.17MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.17MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 3 Hàm số lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 27.05MB
2.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 2 Công thức lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 21.37MB
8.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 121.34MB
7.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.17MB
4.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 3 Hàm số lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 27.05MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 1 - Bài 2 Công thức lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 21.37MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 38.57MB
6.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 7.54MB
4.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 7 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 12.39MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 6 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 10.41MB
2.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 2 - Bài 5 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 9.17MB
9.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) File nén Chương 4.zip
30-08-2023 .zip 107.06MB
8.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) Bài tập cuối chương 4.pptx
30-08-2023 .pptx 16.56MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 14 Phép chiếu song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.05MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 KNTT) CHƯƠNG 4 - Bài 13 Hai mặt phẳng song song.pptx
30-08-2023 .pptx 15.42MB
3.
1.
Giáo án word - Chương 4 - QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN (15 tiết).docx
28-07-2023 .docx 7.81MB
2.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
1.
Giáo án word - Chương 5. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (7 tiết).docx
15-08-2023 .docx 740.39KB
3.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - KNTT - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 11.78MB
2.
Giáo án word - HĐTN - LỰC CĂNG MẶT NGOÀI CỦA NƯỚC (2 tiết).docx
15-08-2023 .docx 202.05KB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook