Giáo án KHBD + Giáo án Chuyên Đề + Power Point tích hợp môn TOÁN 11 cả năm (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu đến quý giáo viên GÓI TÀI LIỆU 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO bao gồm các bộ tài liệu sau:

  1. Giáo án word KHBD cả năm soạn theo 5512 (CTST)
  2. Giáo án word Chuyên Đề cả năm (CTST)
  3. Bài giảng Power Point tích hợp cả năm (CTST)
  • ✅️  Tài liệu được biên soạn mới nhất bám sát chương trình Toán 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.
  • ✅️  Tài liệu soạn chi tiết, cẩn thận, font chữ Time New Roman.
  • ✅️  Thao tác tải về đơn giản.
  • ✅️  Bản word hay ppt chỉnh sửa dễ dàng
  • ✅️  Tài liệu được bảo hành, đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng.

? TÀI LIỆU MỚI SẼ LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TRONG GÓI NÀY THEO TIẾN ĐỘ.

Tất cả tài liệu 24
File nén trọn bộ 3
File lẻ 21
Giáo án KHBD SGK 8
Giáo án chuyên đề 1
POWER POINT 14
Chương 1 8
Chương 2 6
Chương 3 1
Chương 4 4
Chương 5 1
Chương 6 0
Chương 7 0
Chương 8 0
Chương 9 0
HĐTN 2

Đang tiếp tục cập nhật...

24.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 29.73MB
23.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 85.42MB
22.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - CTST - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 26.77MB
21.
19.
17.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 6.36MB
16.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 9.87MB
15.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 13.70MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 4.86MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.29MB
10.
8.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài 1 Góc lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 25.78MB
4.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (8 tiết).docx
15-08-2023 .docx 4.75MB
2.
CHƯƠNG II - DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN (8 tiết).docx
28-07-2023 .docx 2.76MB
1.
3.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 29.73MB
2.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 85.42MB
1.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - CTST - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 26.77MB
21.
19.
17.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 6.36MB
16.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 9.87MB
15.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 13.70MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 4.86MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.29MB
10.
8.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài 1 Góc lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 25.78MB
4.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (8 tiết).docx
15-08-2023 .docx 4.75MB
2.
CHƯƠNG II - DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN (8 tiết).docx
28-07-2023 .docx 2.76MB
1.
8.
Trọn bộ giáo án word KHBD SGK - Toán 11 - CTST - Học kì 1.zip
15-08-2023 .zip 26.77MB
4.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (8 tiết).docx
15-08-2023 .docx 4.75MB
2.
CHƯƠNG II - DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN (8 tiết).docx
28-07-2023 .docx 2.76MB
1.
1.
14.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 29.73MB
13.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 85.42MB
11.
9.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 9.87MB
8.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 13.70MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 4.86MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.29MB
3.
1.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài 1 Góc lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 25.78MB
8.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 1.zip
30-08-2023 .zip 85.42MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 7.29MB
4.
2.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 1 - Bài 1 Góc lượng giác.pptx
30-08-2023 .pptx 25.78MB
1.
6.
File nén Giáo án PPT Toán 11 CTST - Chương 2.zip
30-08-2023 .zip 29.73MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 6.36MB
4.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 9.87MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 13.70MB
2.
(Giáo án PPT Toán 11 CTST) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 4.86MB
1.
CHƯƠNG II - DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN (8 tiết).docx
28-07-2023 .docx 2.76MB
1.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC (8 tiết).docx
15-08-2023 .docx 4.75MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook