Giáo án KHBD + Giáo án Chuyên Đề + Power Point tích hợp môn TOÁN 11 cả năm (CÁNH DIỀU)

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu đến quý giáo viên GÓI TÀI LIỆU 11 CÁNH DIỀU bao gồm các bộ tài liệu sau:

  1. Giáo án word KHBD cả năm soạn theo 5512 (CÁNH DIỀU)
  2. Giáo án word Chuyên Đề cả năm (CÁNH DIỀU)
  3. Bài giảng Power Point tích hợp cả năm (CÁNH DIỀU)
  • ✅️  Tài liệu được biên soạn mới nhất bám sát chương trình Toán 11 CÁNH DIỀU.
  • ✅️  Tài liệu soạn chi tiết, cẩn thận, font chữ Time New Roman.
  • ✅️  Thao tác tải về đơn giản.
  • ✅️  Bản word hay ppt chỉnh sửa dễ dàng
  • ✅️  Tài liệu được bảo hành, đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng.

? TÀI LIỆU MỚI SẼ LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TRONG GÓI NÀY THEO TIẾN ĐỘ.

Tất cả tài liệu 28
File nén trọn bộ 2
File lẻ 24
Giáo án KHBD SGK 13
POWER POINT 14
Giáo án chuyên đề 1
CHƯƠNG 1 8
CHƯƠNG 2 7
CHƯƠNG 3 2
CHƯƠNG 4 5
CHƯƠNG 5 1
CHƯƠNG 6 1
CHƯƠNG 7 1
CHƯƠNG 8 0
HĐTN 2

Đang tiếp tục cập nhật...

28.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 2.zip
30-08-2023 .zip 41.80MB
27.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 1.zip
30-08-2023 .zip 76.92MB
26.
22.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 13.12MB
21.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 15.66MB
20.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 8.21MB
19.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 7.57MB
18.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 13.00MB
12.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC (1 tiết - 37 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.28MB
11.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 (1 tiết - 24 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.17MB
10.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (1 tiết - 38 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.35MB
7.
Giáo án word - CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM (7 tiết - 30 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.13MB
2.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 2.zip
30-08-2023 .zip 41.80MB
1.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 1.zip
30-08-2023 .zip 76.92MB
24.
20.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 13.12MB
19.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 15.66MB
18.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 8.21MB
17.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 7.57MB
16.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 13.00MB
10.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 (1 tiết - 24 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.17MB
9.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (1 tiết - 38 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.35MB
7.
Giáo án word - CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM (7 tiết - 30 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.13MB
12.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC (1 tiết - 37 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.28MB
11.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 (1 tiết - 24 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.17MB
10.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (1 tiết - 38 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.35MB
7.
Giáo án word - CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM (7 tiết - 30 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.13MB
14.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 2.zip
30-08-2023 .zip 41.80MB
13.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 1.zip
30-08-2023 .zip 76.92MB
9.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 13.12MB
8.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 15.66MB
7.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 8.21MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 7.57MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 1 - Bài tập cuối chương 1.pptx
30-08-2023 .pptx 13.00MB
1.
7.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - File nén CHƯƠNG 2.zip
30-08-2023 .zip 41.80MB
6.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài tập cuối chương 2.pptx
30-08-2023 .pptx 13.12MB
5.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 3 Cấp số nhân.pptx
30-08-2023 .pptx 15.66MB
4.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 2 Cấp số cộng.pptx
30-08-2023 .pptx 8.21MB
3.
(Giáo án PPT Toán 11 CD) - CHƯƠNG 2 - Bài 1 Dãy số.pptx
30-08-2023 .pptx 7.57MB
2.
Giáo án word - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (1 tiết - 38 trang).docx
12-08-2023 .docx 2.35MB
1.
Giáo án word - CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM (7 tiết - 30 trang).docx
12-08-2023 .docx 1.13MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook