[File nén] Bộ 30 đề phát triển minh họa BGD 2023 - Môn Toán - ĐẶNG VIỆT ĐÔNG (Bản word có giải)

Tài liệu gồm 636 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 30 đề phát triển đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đáp án và file word có lời giải chi tiết.

Trích dẫn 30 đề phát triển đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán:
+ Trong không gian cho tứ diện có tọa độ các điểm. Trên các cạnh lần lượt lấy các điểm sao cho tứ diện có thể tích nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng là?
+ Quỹ tích các điểm biểu diễn của số phức thỏa mãn hệ thức là đường tròn có tâm và bán kính ܴ. Giá trị của biểu thức bằng?
+ Trong không gian cho hai điểm cố định. Tập hợp các điểm trong không gian thỏa mãn là: A. Mặt cầu đường kính. B. Hình tròn đường kính. C. Mặt cầu bán kính. D. Hình tròn bán kính.

Nhắn Zalo
Nhắn Facebook