Thông báo thư mục

 

ĐỀ HỌC KÌ CÁC TRƯỜNG

Xin giới thiệu đến các giáo viên bộ đề kiểm tra học kì mới nhất từ các trường, sở giáo dục trên cả nước. Bao gồm đề kiểm tra học kì 1, học kì 2 các môn Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD ...từ tiểu học, THCS, THPT (Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 11, Lớp 12). 

Các đề thi được cập nhật mới, có hướng dẫn giải chi tiết và đặc biệt 100% là file word (Bản word) giúp quý thầy cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức để biên soạn ra một đề thi học kì. Để xem thử và đặt mua quý thầy cô vui lòng chọn các sản phẩm ở dưới đây.

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 12 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 11 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 10 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 9 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn HÓA HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 8 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn ĐỊA LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn SINH HỌC lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn TIẾNG ANH lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn NGỮ VĂN lớp 7 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn Toán lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn VẬT LÝ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)

Đề thi học kì các trường môn LỊCH SỬ lớp 6 có lời giải chi tiết (Bản word)
Giá file word: 699k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh