Thông báo thư mục

 

KHO GIÁO ÁN TINH GIẢN CV3280 BGD 2020-2021

Năm học 2020 - 2021 có sự ảnh hưởng bởi đại dịch CoVid19 và nhu cầu đổi mới, vào ngày 27/08/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT. Nội dung của văn bản này sẽ đưa ra nội dung dạy và học của tất cả các môn học trong các khối THCS, THPT.

Dưới đây là các bộ giáo án được soạn dựa theo mẫu công văn 3280 giảm tải, tinh giản kèm STEM bao gồm các môn Toán - Vật Lý - Hóa Học - Sinh Học - Tiếng Anh - Ngữ Văn - Lịch Sử - Địa Lý - GDCD - Tin Học - Công Nghệ từ THCS đến THPT (Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12). Kho giáo án 3280 tinh giản mới này sẽ giúp giáo viên tiết kiệm rất nhiều thời gian soạn giáo án, hướng đến chất lượng giảng dạy tốt nhất.

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 12 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 12 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 12 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 12 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 12 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 12 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 12 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 12 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 12 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 1 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 11 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 11 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 11 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 11 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 11 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 11 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 11 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 11 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 11 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 3 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 3 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 12 BẢN SỐ 3 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 10 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 10 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 10 BẢN SỐ 1 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 10 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 10 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 10 (File word)
Giá file word: 999k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 10 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 10 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 10 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 10 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 10 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 10 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 12 BẢN SỐ 2 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 1 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Địa lý lớp 9 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn GDCD lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Ngữ Văn lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tin học lớp 9 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 9 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 9 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 3 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 3 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 11 BẢN SỐ 3 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 9 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 9 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 9 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Toán lớp 11 BẢN SỐ 2 (File word)
Giá file word: 599k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 10 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 10 BẢN SỐ 2 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Lý lớp 10 BẢN SỐ 2 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 8 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 8 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Hóa lớp 8 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 8 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 8 (File word)

Giáo án tinh giản mới theo công văn 3280 BGD năm 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 8 (File word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh