• Tài liệu 100% là file Word (.doc .docx) có thể biên tập chỉnh sửa.
  • Tài liệu, đề thi chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.
  • Vui lòng cài đầy đủ font chữ VNI, VN-Times để không bị lỗi .
  • Nhận tài liệu qua email trước - Thanh toán sau - Bảo hành tài liệu vĩnh viễn - Uy tín chất lượng tuyệt đối
  • Hotline: 0326.024.947

Mô tả tài liệu

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 9 (Bản word)

  • Tài liệu 100% là file Word (.doc .docx) có thể biên tập chỉnh sửa.
  • Tài liệu, đề thi chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.
  • Vui lòng cài đầy đủ font chữ VNI, VN-Times để không bị lỗi .
  • Nhận tài liệu qua email trước - Thanh toán sau - Bảo hành tài liệu vĩnh viễn - Uy tín chất lượng tuyệt đối
  • Hotline: 0326.024.947

Tài liệu khác cùng danh mục

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 12 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 11 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 10 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 8 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 8 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 8 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 7 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 7 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 7 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh
Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 6 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 6 (Bản word)

Giáo án phương pháp mới đánh giá năng lực năm 2020-2021 môn Công nghệ lớp 6 (Bản word)
Giá file word: 799k 299k
Xem thử Đặt mua nhanh