KHO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DÀNH CHO GIÁO VIÊN LUYỆN THI NĂM 2021-2022

- Đề cập nhật mới nhất năm học 2021-2022.

- Đẩy đủ tất cả các môn thi tốt nghiệp: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD, Đánh giá năng lực - tư duy ĐHQG.

- Bản word có thể chỉnh sửa, công thức gõ MathType.

- Có đáp án, lời giải chi tiết 100%.

- Cập nhật nhanh chóng, phát hành liên tục.

- Cam kết chất lượng luôn được đảm bảo tốt nhất. 

- Các đề thi bản word được phát hành độc quyền từ website Tailieuchuan.vn. Đề thi tương tự từ website khác đều là sao chép, chỉnh sửa và không đảm bảo chất lượng.

- Đề thi có thể tải lẻ trực tiếp trên webite hoặc đăng ký trọn bộ. Xem trước nội dung đầy đủ trước khi tải, tải file dễ dàng nhanh chóng, lưu trữ vĩnh viễn.

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24.

 

343 tài liệu

Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Địa Lý (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Lịch Sử (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Ngữ Văn (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Tiếng Anh (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Sinh Học (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Hóa Học (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Vật Lý (Bản word có giải) Đang phát hành...
Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Toán (Bản word có giải) Đang phát hành...
Gói Đề Kiểm Tra Tư Duy - Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021-2022 (Bản word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh (44 đề file word kèm lời giải).zip
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn TOÁN - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (File word có giải).zip
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn TIẾNG ANH - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải).zip
GÓI ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TPHCM NĂM 2021-2022 (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
GÓI ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG HÀ NỘI NĂM 2021-2022 (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn TOÁN - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải).zip
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn SINH HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải).zip
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn HÓA HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải).zip
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải).zip
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN GDCD (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN ĐỊA LÝ (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN LỊCH SỬ (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN NGỮ VĂN (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN TIẾNG ANH (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN SINH HỌC (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN HÓA HỌC (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN VẬT LÝ (File word kèm giải) Đang phát hành...
BỘ ĐỀ VIP TỐT NGHIỆP THPT DỰ ĐOÁN BÁM SÁT CẤU TRÚC MINH HỌA BGD NĂM 2021-2022 - MÔN TOÁN (File word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn ĐỊA LÝ các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn LỊCH SỬ các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn NGỮ VĂN các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn TIẾNG ANH các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn SINH HỌC các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn HÓA HỌC các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Gói đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn TOÁN các trường chuyên cả nước (File Word kèm giải) Đang phát hành...
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc (File word có lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 44 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 43 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 42 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 41 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 40 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 39 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 38 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 37 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 36 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 35 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 34 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 33 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 32 (File word kèm lời giải).doc
Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Soạn bởi Trang Anh - ĐỀ 31 (File word kèm lời giải).doc
Đề thi KSCL môn Lịch sử - Cụm trường THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - năm 2022 (Bản word có lời giải).doc
Đề KSCL thi TN THPT môn Sinh - Cụm trường THPT Thuận Thành - Lần 1 năm 2022 (Bản word có lời giải).doc
Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Trường THPT Hàn Thuyên - Lần 1 năm 2022 (Bản word có lời giải).doc
Đề thi thử TN THPT môn Ngữ Văn - Cụm trường THPT Thuận Thành Bắc Ninh - Lần 1 năm 2022 (Bản word có lời giải).doc
Đề thi thử TN THPT môn Sinh - Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2021-2022 (Bản word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh Lần 1 (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa Lần 1 (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Cụm trường THPT Thuận Thành Bắc Ninh (File word có lời giải).doc
Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 2 (BẢN WORD DÙNG THỬ MIỄN PHÍ).doc
Đề luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2022 - Đề số 2 (BẢN WORD DÙNG THỬ MIỄN PHÍ).doc
Đề minh họa dự đoán bám sát cấu trúc tốt nghiệp THPT BGD năm 2021-2022 môn Ngữ Văn - Đề vip 1 (MIỄN PHÍ).doc
Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 3 (Bản word kèm giải).doc
Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 2 (Bản word kèm giải).doc
Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2021-2022 - Đề số 1 (Bản word kèm giải).doc
Đề luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2022 - Đề số 2 (Bản word có lời giải).doc
Đề luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2022 - Đề số 1 (Bản word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nam Sách Hải Dương lần 1 (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Tiên Du số 1 - Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Bắc Giang (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa (File word có lời giải).doc
Đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Toán - cụm trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh (File word có giải).docx
Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia 2022 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh ( Lần 1) (Bản word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Lịch Sử - THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh Lần 1 (File word kèm giải).doc
Đề thi khảo sát chất lượng thi THPT Quốc Gia năm 2021-2022 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương ( Lần 1) (Bản word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Yên Khánh A - Ninh Bình (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Yên Hòa - Hà Nội (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Yên Dũng số 2 - Bắc Giang (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Tân Sơn - Phú Thọ (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Sở Nam Định Đợt 2 (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Sở Hà Tĩnh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Sở Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Sở Bắc Giang (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Phan Huy Chú - Đống Đa - Hà Nội (File word kèm lời giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Phan Đình Phùng - Hà Nội (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông - HCM (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Nguyễn Huệ - Đắc Lắc (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lý Tự Trọng - Nam Định (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lương Tài và Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lương Tài số 2 - Bắc Ninh (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lê Thánh Tông - HCM (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Lê Quý Đôn - Nam Định (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh lần 2 (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh lần 1 (File word kèm giải).doc
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn VẬT LÝ - Hoằng Hóa 2 - Thanh Hóa (File word kèm giải).doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook