Chuyên đề bài tập toàn diện Toán 12 năm 2024 - Nhóm chuyên môn ĐHSPHN (Dạy thêm, dạy chính, ôn thi THPT)

Giới thiệu tài liệu

Gói tài liệu Chuyên đề bài tập toàn diện Toán 12 năm 2024 - Nhóm chuyên môn ĐHSPHN (Dạy thêm, dạy chính, ôn thi THPT) sẽ được soạn CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12 hay nhất trong chương trình môn Toán lớp 12, bao gồm các nội dung: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số; Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit; Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng; Số Phức; Khối Đa Diện Và Thể Tích Của Chúng; Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu; Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian.

  - >100 dạng bài tập thường gặp ở tất cả các chủ đề, >6000 bài tập trắc nghiệm chất lượng từ cơ bản đến nâng cao.

  - Mỗi tài liệu đều có Lý thuyết, Phương pháp giải, Ví dụ minh họa, Bài tập áp dụng

  - 100% bản word có thể chỉnh sửa, 100% câu hỏi đều có lời giải chi tiết hay.

  - Gói tài liệu thích hợp dùng để: Dạy chính trên lớp, dạy thêm, ôn thi THPTQG, ĐGNL...

  - Biên soạn bởi nhóm giáo viên uy tín ĐHSP HN kết hợp cùng đội ngũ thẩm định trường chuyên.

  - Bảo hành chỉnh sửa tài liệu trong suốt quá trình sử dụng

=> Tài liệu hiện đang được cập nhật đăng vào gói tài liệu này liên tục.

=> Thành viên có thể nạp tiền Tải lẻ hoặc Đăng ký trọn bộ (Tiết kiệm hơn tải lẻ 50%)

Tất cả tài liệu 77
FILE NÉN TRỌN BỘ 3
File lẻ 74
I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ ĐTHS 34
II. Khối đa diện và thể tích khối đa diện 13
III. Hàm số lũy thừa. mũ và logarit 16
IV. Mặt nón - mặt trụ - mặt cầu 7
V. Nguyên hàm - tích phân - ứng dụng 7
VI. Hệ trục tọa độ trong không gian Oxyz 0
VII. Số phức 0

Đang tiếp tục cập nhật...

77.
[File nén trọn bộ] - [LOGARIT] - III. Hàm số lũy thừa, mũ và logarit.zip
05-09-2023 .zip 117.43MB
74.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 7 - Tích phân của hàm số cơ bản.zip
14-09-2023 .zip 7.89MB
73.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 6 - Nguyên hàm hàm ẩn.zip
14-09-2023 .zip 8.09MB
68.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 1 - Nguyên hàm của hàm số cơ bản.zip
14-09-2023 .zip 7.69MB
67.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 8 - Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện.zip
14-09-2023 .zip 9.49MB
66.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 6 - Toán thực tế khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 9.15MB
65.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 5 - Cực trị khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 7.94MB
63.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 3 - Mặt nón trụ xoay và khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 8.87MB
61.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 1 - Mặt nón tròn xoay và khối nón.zip
14-09-2023 .zip 8.97MB
60.
[LOGARIT] - Dạng 15 - Bài toán tăng trưởng.zip
05-09-2023 .zip 7.38MB
59.
[LOGARIT] - Dạng 14 - Bài toán lãi suất.zip
05-09-2023 .zip 7.47MB
58.
57.
[LOGARIT] - Dạng 12 - Hàm đặc trưng giải phương trình mũ - logarit.zip
05-09-2023 .zip 9.33MB
56.
54.
[LOGARIT] - Dạng 9 - Bất phương trình mũ - logarit cơ bản.zip
05-09-2023 .zip 7.31MB
51.
[LOGARIT] - Dạng 6 - Phương trình mũ - phương trình logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.74MB
48.
[LOGARIT] - Dạng 3 - Logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.45MB
47.
[LOGARIT] - Dạng 2 - Hàm số lũy thừa.zip
05-09-2023 .zip 7.73MB
45.
[HÀM SỐ] - 8. Toàn tập về ghép trục năm 2024.docx
14-08-2023 .docx 6.90MB
74.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 7 - Tích phân của hàm số cơ bản.zip
14-09-2023 .zip 7.89MB
73.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 6 - Nguyên hàm hàm ẩn.zip
14-09-2023 .zip 8.09MB
68.
[NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN] - Dạng 1 - Nguyên hàm của hàm số cơ bản.zip
14-09-2023 .zip 7.69MB
67.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 8 - Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện.zip
14-09-2023 .zip 9.49MB
66.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 6 - Toán thực tế khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 9.15MB
65.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 5 - Cực trị khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 7.94MB
63.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 3 - Mặt nón trụ xoay và khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 8.87MB
61.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 1 - Mặt nón tròn xoay và khối nón.zip
14-09-2023 .zip 8.97MB
60.
[LOGARIT] - Dạng 15 - Bài toán tăng trưởng.zip
05-09-2023 .zip 7.38MB
59.
[LOGARIT] - Dạng 14 - Bài toán lãi suất.zip
05-09-2023 .zip 7.47MB
58.
57.
[LOGARIT] - Dạng 12 - Hàm đặc trưng giải phương trình mũ - logarit.zip
05-09-2023 .zip 9.33MB
56.
54.
[LOGARIT] - Dạng 9 - Bất phương trình mũ - logarit cơ bản.zip
05-09-2023 .zip 7.31MB
51.
[LOGARIT] - Dạng 6 - Phương trình mũ - phương trình logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.74MB
48.
[LOGARIT] - Dạng 3 - Logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.45MB
47.
[LOGARIT] - Dạng 2 - Hàm số lũy thừa.zip
05-09-2023 .zip 7.73MB
45.
[HÀM SỐ] - 8. Toàn tập về ghép trục năm 2024.docx
14-08-2023 .docx 6.90MB
33.
[HÀM SỐ] - 8. Toàn tập về ghép trục năm 2024.docx
14-08-2023 .docx 6.90MB
16.
[File nén trọn bộ] - [LOGARIT] - III. Hàm số lũy thừa, mũ và logarit.zip
05-09-2023 .zip 117.43MB
15.
[LOGARIT] - Dạng 15 - Bài toán tăng trưởng.zip
05-09-2023 .zip 7.38MB
14.
[LOGARIT] - Dạng 14 - Bài toán lãi suất.zip
05-09-2023 .zip 7.47MB
13.
12.
[LOGARIT] - Dạng 12 - Hàm đặc trưng giải phương trình mũ - logarit.zip
05-09-2023 .zip 9.33MB
11.
9.
[LOGARIT] - Dạng 9 - Bất phương trình mũ - logarit cơ bản.zip
05-09-2023 .zip 7.31MB
6.
[LOGARIT] - Dạng 6 - Phương trình mũ - phương trình logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.74MB
3.
[LOGARIT] - Dạng 3 - Logarit.zip
05-09-2023 .zip 7.45MB
2.
[LOGARIT] - Dạng 2 - Hàm số lũy thừa.zip
05-09-2023 .zip 7.73MB
7.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 8 - Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện.zip
14-09-2023 .zip 9.49MB
6.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 6 - Toán thực tế khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 9.15MB
5.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 5 - Cực trị khối nón, khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 7.94MB
3.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 3 - Mặt nón trụ xoay và khối trụ.zip
14-09-2023 .zip 8.87MB
1.
[NÓN-TRỤ-CẦU] - Dạng 1 - Mặt nón tròn xoay và khối nón.zip
14-09-2023 .zip 8.97MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook