Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 11 - Global Success năm 2023 2024 - Cả năm HK1+HK2 (Bản word)

Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 11 - Global Success năm 2023 2024 - Cả năm HK1+HK2 (Bản word)
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success Global Success (KNTT)
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success Global Success (KNTT)

Giới thiệu gói tài liệu:

- Chuyên đề bài tập bám sát cho chương trình mới của cuốn sách GLOBAL SUCCESS 11 với tất cả những dạng bài tập hay và được cập nhật mới.

- Tài liệu sẽ liên tục được cập nhật mới trong gói này.

- Hiện tại đã xong kì 1. Kì 2 đang tiếp tục được biên soạn và sẽ sớm đăng trong gói.


Bạn có thể tham khảo thêm 2 gói tài liệu tiếng anh 11 hay khác sau:

iconBÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NEW - Full 4 kỹ năng (Bản word, file nghe)

iconBộ bài tập Test bổ trợ Tiếng Anh Global success 11 năm 2024 (Bản word, bài tập, có nghe) 

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Tài liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật...
Phí tải lẻ: 39,000 đ
34.
TEST FOR UNIT 9.zip
05-04-2024 .zip 61.55KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 250,000 đ
26.
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 949.99KB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
25.
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 1.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
23.
Phiên bản 2 - WORD FORM U5.zip
03-10-2023 .zip 36.01KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
22.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
20.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Phiên bản 2 - REVISION 123.zip
11-08-2023 .zip 224.08KB
Phí tải lẻ: 20,000 đ
18.
Phiên bản 2 - TEST FOR U4.zip
11-08-2023 .zip 144.36KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
17.
Phiên bản 2 - TEST FOR U3.zip
11-08-2023 .zip 135.79KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
16.
Phiên bản 2 - TEST FOR U2.zip
11-08-2023 .zip 126.11KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
15.
Phiên bản 2 - TEST FOR U1.zip
11-08-2023 .zip 117.82KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
10.
Phiên bản 1 - File nghe HK1.zip
31-07-2023 .zip 47.98MB
Phí tải lẻ: 30,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 250,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
31.
TEST FOR UNIT 9.zip
05-04-2024 .zip 61.55KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
26.
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 949.99KB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
25.
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 1.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
23.
Phiên bản 2 - WORD FORM U5.zip
03-10-2023 .zip 36.01KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
22.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
20.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Phiên bản 2 - REVISION 123.zip
11-08-2023 .zip 224.08KB
Phí tải lẻ: 20,000 đ
18.
Phiên bản 2 - TEST FOR U4.zip
11-08-2023 .zip 144.36KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
17.
Phiên bản 2 - TEST FOR U3.zip
11-08-2023 .zip 135.79KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
16.
Phiên bản 2 - TEST FOR U2.zip
11-08-2023 .zip 126.11KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
15.
Phiên bản 2 - TEST FOR U1.zip
11-08-2023 .zip 117.82KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
10.
Phiên bản 1 - File nghe HK1.zip
31-07-2023 .zip 47.98MB
Phí tải lẻ: 30,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 250,000 đ
26.
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 949.99KB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
25.
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1.zip
16-10-2023 .zip 1.24MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
23.
Phiên bản 2 - WORD FORM U5.zip
03-10-2023 .zip 36.01KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
22.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
21.
Phí tải lẻ: 10,000 đ
20.
Phí tải lẻ: 15,000 đ
19.
Phiên bản 2 - REVISION 123.zip
11-08-2023 .zip 224.08KB
Phí tải lẻ: 20,000 đ
18.
Phiên bản 2 - TEST FOR U4.zip
11-08-2023 .zip 144.36KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
17.
Phiên bản 2 - TEST FOR U3.zip
11-08-2023 .zip 135.79KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
16.
Phiên bản 2 - TEST FOR U2.zip
11-08-2023 .zip 126.11KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
15.
Phiên bản 2 - TEST FOR U1.zip
11-08-2023 .zip 117.82KB
Phí tải lẻ: 25,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
10.
Phiên bản 1 - File nghe HK1.zip
31-07-2023 .zip 47.98MB
Phí tải lẻ: 30,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
5.
TEST FOR UNIT 9.zip
05-04-2024 .zip 61.55KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook