Chuyên đề bài tập Hóa Học 11 cả năm bản word (Dùng cho cả 3 sách KNTT - CTST - CD)

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu đến quý giáo viên bộ chuyên đề bài tập môn Hóa Học lớp 11 bản đầy đủ tổng hợp kiến thức dùng chung cho cả 3 sách KẾT NỐI TRI THỨC - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÁNH DIỀU.

  • - Gói tài liệu sẽ phân theo bài gồm 19 bài + các file ôn tập.
  • - Có file học sinh và file giáo viên riêng biệt. Bản word có thể chỉnh sửa.
  • - Tổng hợp kiến thức 3 sách KNTT, Chân trời sáng tạo, Cánh diều cập nhật mới liên tục.
  • - Tóm tắt lý thuyết.
  • - Bài tập trắc nghiệm theo mức độ.
  • - Chia dạng rõ ràng, tỉ mỉ.
  • - Cập nhật nhiều kiến thức mới và ứng dụng trong đời sống.
  • - Tài liệu giảng dạy tốt nhất cho giáo viên năm nay.
  • - Biên tập và tổng hợp trên website Tailieuchuan. Mua tại website sẽ được bảo hành nội dung riêng, yên tâm trong suốt quá trinh sử dụng.

TÀI LIỆU VẪN ĐANG TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT BỔ SUNG TRONG GÓI NÀY...

Tất cả tài liệu 14
File trọn bộ 0
File lẻ 13
Cân bằng hoá học 3
Nitrogen – sulfur 4
Đại cương về hoá học hữu cơ 5
Hydrocarbon 1
Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol 0
Hợp chất carbonyl - carboxylic acid 0
Ôn tập chương 3

Đang tiếp tục cập nhật...

14.
BÀI 15 - BÀI TẬP VỀ ALKANE (KNTT).zip
06-09-2023 .zip 760.43KB
13.
DANH PHÁP HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ IUPAC2018 WORD VÀ PPT phát âm.zip
12-08-2023 .zip 10.15MB
12.
Bài 14. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 03 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 197.98KB
11.
Bài 09. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 02 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 147.67KB
10.
Bài 03. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 01 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 208.64KB
9.
BÀI 13 - CẤU TẠO HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ (KNTT).zip
07-07-2023 .zip 2.70MB
8.
BÀI 12 - CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 5.00MB
7.
BÀI 11 - PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 13.01MB
6.
BÀI 10 - HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 1.88MB
5.
BÀI 7,8 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE – SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.zip
07-07-2023 .zip 8.09MB
3.
BÀI 04 - NITROGEN.zip
07-07-2023 .zip 1.93MB
2.
BÀI 02 - CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC.zip
07-07-2023 .zip 2.16MB
1.
BÀI 01 - KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC.zip
07-07-2023 .zip 385.17KB
13.
DANH PHÁP HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ IUPAC2018 WORD VÀ PPT phát âm.zip
12-08-2023 .zip 10.15MB
12.
Bài 14. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 03 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 197.98KB
11.
Bài 09. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 02 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 147.67KB
10.
Bài 03. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 01 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 208.64KB
9.
BÀI 13 - CẤU TẠO HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ (KNTT).zip
07-07-2023 .zip 2.70MB
8.
BÀI 12 - CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 5.00MB
7.
BÀI 11 - PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 13.01MB
6.
BÀI 10 - HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 1.88MB
5.
BÀI 7,8 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE – SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.zip
07-07-2023 .zip 8.09MB
3.
BÀI 04 - NITROGEN.zip
07-07-2023 .zip 1.93MB
2.
BÀI 02 - CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC.zip
07-07-2023 .zip 2.16MB
1.
BÀI 01 - KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC.zip
07-07-2023 .zip 385.17KB
3.
Bài 03. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 01 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 208.64KB
2.
BÀI 02 - CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC.zip
07-07-2023 .zip 2.16MB
1.
BÀI 01 - KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC.zip
07-07-2023 .zip 385.17KB
4.
Bài 09. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 02 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 147.67KB
3.
BÀI 7,8 - SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE – SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE.zip
07-07-2023 .zip 8.09MB
1.
BÀI 04 - NITROGEN.zip
07-07-2023 .zip 1.93MB
5.
Bài 14. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 03 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 197.98KB
4.
BÀI 13 - CẤU TẠO HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ (KNTT).zip
07-07-2023 .zip 2.70MB
3.
BÀI 12 - CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 5.00MB
2.
BÀI 11 - PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 13.01MB
1.
BÀI 10 - HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.zip
07-07-2023 .zip 1.88MB
1.
BÀI 15 - BÀI TẬP VỀ ALKANE (KNTT).zip
06-09-2023 .zip 760.43KB
3.
Bài 14. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 03 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 197.98KB
2.
Bài 09. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 02 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 147.67KB
1.
Bài 03. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 01 (30 CÂU TN).zip
07-07-2023 .zip 208.64KB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook