Chuyên đề bài tập dạy thêm dùng chung cho 3 sách - Vật Lý 11 - Năm 2024 (Bản word)

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu đến quý giáo viên bộ tài liệu Chuyên đề bài tập dạy thêm dùng chung cho 3 sách - Vật Lý 11 - Năm 2024 (BẢN WORD). Gói tài liệu này có thể sử dụng chung cho sách kết nối tri thức - chân trời sáng tạo - cánh diều. Dùng để dạy chính, dạy thêm, ôn tập với đầy chủ chương và chủ đề. Cấu trúc gói tài liệu bao gồm

   - Tóm tắt lý thuyết.

   - Bài tập ôn lý thuyết (Điền chỗ khuyết, nối câu, trắc nghiệm).

   - Bài tập phân dạng (Trắc nghiệm, tự luận, vận dụng, vận dụng cao)

File học sinh, File giáo viên (có lời giải).

+ Mục lục khoa học, bản word có thể chỉnh sửa.

Một gói tài liệu hữu ích với giáo viên cho năm học mới sắp tới đây

Tài liệu được cập nhật liên tục tại gói này đến lúc phát hành xong....

Tất cả tài liệu 13

Đang tiếp tục cập nhật...

13.
FILE NÉN TRỌN BỘ CHƯƠNG DAO ĐỘNG.zip
19-08-2023 .zip 54.88MB
12.
[SÓNG] - CHỦ ĐỀ 6 – SÓNG DỪNG.zip
19-08-2023 .zip 3.56MB
11.
[SÓNG] - CHỦ ĐỀ 5 – GIAO THOA ÁNH SÁNG.zip
19-08-2023 .zip 664.38KB
10.
[SÓNG] - CHỦ ĐỀ 4 - GIAO THOA SÓNG CƠ.zip
19-08-2023 .zip 10.94MB
9.
[SÓNG] - CHỦ ĐỀ 3 – SÓNG ĐIỆN TỪ.zip
19-08-2023 .zip 1.29MB
7.
[SÓNG] - CHỦ ĐỀ 1 – MÔ TẢ SÓNG.zip
19-08-2023 .zip 57.48MB
6.
[DAO ĐỘNG] - ÔN TẬP - 5 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG.zip
19-08-2023 .zip 10.51MB
4.
[DAO ĐỘNG] - CHỦ ĐỀ 4 – NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.zip
19-08-2023 .zip 5.12MB
3.
2.
[DAO ĐỘNG] - CHỦ ĐỀ 2 - MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.zip
19-08-2023 .zip 11.92MB
1.
[DAO ĐỘNG] - CHỦ ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.zip
19-08-2023 .zip 3.50MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook