KHO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DÀNH CHO GIÁO VIÊN LUYỆN THI NĂM 2021-2022

- Đề cập nhật mới nhất năm học 2021-2022.

- Đẩy đủ tất cả các môn thi tốt nghiệp: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD, Đánh giá năng lực - tư duy ĐHQG.

- Bản word có thể chỉnh sửa, công thức gõ MathType.

- Có đáp án, lời giải chi tiết 100%.

- Cập nhật nhanh chóng, phát hành liên tục.

- Cam kết chất lượng luôn được đảm bảo tốt nhất. 

- Các đề thi bản word được phát hành độc quyền từ website Tailieuchuan.vn. Đề thi tương tự từ website khác đều là sao chép, chỉnh sửa và không đảm bảo chất lượng.

- Đề thi có thể tải lẻ trực tiếp trên webite hoặc đăng ký trọn bộ. Xem trước nội dung đầy đủ trước khi tải, tải file dễ dàng nhanh chóng, lưu trữ vĩnh viễn.

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24.

 

116 tài liệu

Gói tài liệu

Combo đề phát triển minh họa BGD - Môn Toán - Năm 2022 - Từ NHÓM WORD TOÁN, VDC, ĐẶNG VIỆT ĐÔNG (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn ĐỊA LÝ - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn LỊCH SỬ - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn NGỮ VĂN - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn SINH HỌC - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Toán - Soạn riêng theo đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG, ĐHBK (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề Kiểm Tra Tư Duy năm 2022 - Đại Học Bách Khoa Hà Nội (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia TPHCM (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử Đánh Giá Năng Lực năm 2022 - Đại học Quốc Gia Hà Nội (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn GDCD - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn ĐỊA LÝ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn LỊCH SỬ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn NGỮ VĂN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn SINH HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TOÁN - Dự đoán và soạn bám sát cấu trúc đề minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết) - VIP Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn ĐỊA LÝ - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn LỊCH SỬ - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn NGỮ VĂN - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn SINH HỌC - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TOÁN - Từ các trường chuyên Sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết) Đang phát hành...
Gói chuyên đề bài tập phát triển từ đề minh họa BGD năm 2022 - Môn Toán (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn SINH HỌC - Soạn từ Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn VẬT LÝ - Soạn từ Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn HÓA HỌC - Soạn từ Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Soạn bởi từ Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH - Soạn bởi giáo viên Trang Anh (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Toán - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong
Gói đề thi thử TN THPT năm 2022 môn Toán - Soạn bởi Penbook Hocmai (Bản word có lời giải chi tiết) Phát hành xong

Tài liệu tải lẻ

Giải chi tiết Đề minh họa của BGD môn Hóa Học công bố ngày 31-3-2022 (File word có lời giải).doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn GDCD - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Địa Lý - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Lịch Sử - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Ngữ Văn - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Tiếng Anh - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Sinh Học - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Hóa Học - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Vật Lý - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
File word đề minh họa TN THPT - Môn Toán - Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 31-3-2022.doc
Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP HCM - Đề số 2 (BẢN WORD DÙNG THỬ MIỄN PHÍ).doc
Đề luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2022 - Đề số 2 (BẢN WORD DÙNG THỬ MIỄN PHÍ).doc
Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn GDCD - Sở giáo dục Nam Định - Mã 511 (File word có đáp án).doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 20.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 19.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 18.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 17.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 16.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 15.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 14.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 13.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 12.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 11.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 10.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 9.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 8.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 7.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 6.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 5.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 4.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 3.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 2.doc
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - ĐỀ SỐ 1.doc
Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán năm 2021 - Mã đề 102 (File word có lời giải chi tiết).doc
Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán năm 2021 - Mã đề 101 (File word có lời giải chi tiết).doc
Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán năm 2021 - Mã đề 104 (File word có lời giải chi tiết).doc
Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán năm 2021 - Mã đề 103 (File word có lời giải chi tiết).doc
41 đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
Đề thi thử THPTQG 2021 - GDCD - THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - Lần 1 - File word có đáp án.doc
Đề thi thử THPTQG 2021 - GDCD - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1- File word có đáp án.doc
Đề thi thử THPTQG 2021 - GDCD - THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 - File word có đáp án.doc
Đề thi thử THPTQG 2021 - GDCD - THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - Lần 1 - File word có đáp án.doc
40 đề thi thử THPTQG môn Địa Lý năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
39 đề thi thử THPTQG môn Địa Lý năm 2021 từ các trường, sở giáo dục trên cả nước (Bản word có lời giải).zip
56 đề thi thử THPTQG môn Lịch Sử năm 2021 từ các trường, sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải).zip
40 đề thi thử THPTQG môn Lịch Sử năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
24 đề thi thử THPTQG môn Lịch Sử năm 2021 từ ĐHSPHN CCBook (Bản word có lời giải).zip
36 đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2021 từ các trường, sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải).zip
43 đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
30 đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2021 từ sách Megabook (Bản word có lời giải).zip
78 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 từ các trường, sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải).zip
43 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
50 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 soạn bởi Trang Anh (Bản word có lời giải).zip
30 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 soạn bởi Vũ Mai Phương (Bản word có lời giải).zip
20 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 từ sách Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải).zip
25 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2021 từ sách Megabook (Bản word có lời giải).zip
53 đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2021 từ các trường, sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải).zip
40 đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải).zip
30 đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2021 soạn bởi gv Phan Khắc Nghệ (Bản word có lời giải).zip
20 đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2021 từ Penbook Hocmai.vn (Bản word có lời giải).zip
25 đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2021 từ sách Megabook (Bản word có lời giải).zip
126 đề thi thử THPTQG Hóa Học năm 2021 từ các trường chuyên, sở giáo dục cả nước (Bản word có lời giải chi tiết).zip
47 đề thi thử THPTQG Hóa Học năm 2021 soạn theo hướng minh họa BGD (Bản word có lời giải chi tiết).zip

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook