281 tài liệu

Gói tài liệu

Tài liệu tải lẻ

[Bài tập] - 3143 Bài tập Dao động cơ học có giải (27 chủ đề - 64 dạng - 976 trang).zip
[ĐVH] Chủ đề 20. Dao động tắt dần, dao dộng cưỡng bức - 24 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 19. Tổng hợp dao động điều hòa - 34 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 18. Con lắc đơn với lực quán tính, lực ac-si-met - 10 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 17. Con lắc đơn dao động trong điện trường - 18 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 16. Biến đổi chu kì con lắc đơn - 10 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 15. Tốc độ, lực căng dây, năng lượng con lắc đơn - 15 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 14. Chu kì, tần số con lắc đơn - 10 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 13. Những vấn đề nâng cao về con lắc lò xo - 35 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 12. Cắt ghép lò xo - 17 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 11. Năng lượng con lắc lò xo - 21 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 10. Bài toán về lực và thời gian dãn nén - 24 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 09. Chiều dài lò xo - 11 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 08. Chu kì, tần số con lắc lò xo - 13 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 07. Đồ thị dao động điều hòa - 13 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 06. Bài toán tính quãng đường - 29 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 05. Một số dạng toán khác về thời gian - 25 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 04. Bài toán về thời gian - 32 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 03. Viết phương trình dao động điều hòa - 14 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 02. Hệ thức độc lập với thời gian - 16 trang.doc
[ĐVH] Chủ đề 01. Đại cương về dao động điều hòa - 14 trang.doc
(VIP) Bài 10. DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ, CƯỠNG BỨC.doc
(VIP) Bài 9. CÁC TRƯỜNG HỢP DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN.doc
(VIP) Bài 8. CÁC HỆ DAO ĐỘNG CÓ LÒ XO.doc
(VIP) Bài 7. CƠ NĂNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
(VIP) Bài 6. BÀI TOÁN ĐỒ THỊ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
(VIP) Bài 5. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTO QUAY.doc
(VIP) Bài 4. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRÒN MỞ RỘNG.doc
(VIP) Bài 3. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRÒN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
(VIP) Bài 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
(VIP) Bài 1. KHÁI NIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 7. CÁC LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 6. NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 5. CON LẮC ĐƠN.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 4. CON LẮC LÒ XO.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 3. ỨNG DỤNG CỦA VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
[PHV] CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.doc
34 bài tập Đường tròn kết hợp (12 trang) - Có lời giải.doc
32 – Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường.doc
31 câu dao động cơ Thầy Ngô Thái Thọ 2019.doc
31 – Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực.doc
30 – Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực.doc
29 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng.doc
28 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương thẳng đứng.doc
27 Dao dộng cơ VDC từ đề thầy Đặng Việt Hùng 2019.doc
26 – Các trường hợp dao động của con lắc lò xo.doc
25 − Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa.doc
24 – Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DDDH.doc
23 – Cơ năng trong dao động điều hòa - p2.doc
22 – Cơ năng trong dao động điều hòa - p1.doc
21 - Dùng phép tính SỐ PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa.doc
20 câu hỏi VDC Dao động cơ từ đề thi các trường.docx
20 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 4 Vận dụng cao - Đồ thị - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết).doc
20 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 4 Vận dụng cao - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết).doc
20 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 4 Vận dụng cao - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết).doc
20 bài tập trắc nghiệm dao động cơ - Mức độ 3 Vận dụng - Đề số 4 - Sai số trong thực hành thí nghiệm (Có lời giải chi tiết).doc
20 – So sánh hai DDDH có tần số khác nhau.doc
19 – Khoảng cách giữa hai DDDH cùng tần số.doc
18 – Tổng hợp DDDH bằng phương pháp Véc tơ quay.doc
17. Chủ đề 14 - sai số..docx
17 - Dùng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP để giải toán dao động điều hòa.doc
15. Chủ đề 15 - Đồ thị tuần hoàn trong dao động..docx
15 – Quãng đường đi ngắn nhất và dài nhất trong DĐĐH.doc
14. Chủ đề 14 - Đồ thị hình sin trong dao động cơ..docx
14 – Tìm quãng đường đi và tốc độ trung bình trong DDDH.doc
13. Chủ đề 13 - Bài toán liên quan đến dao động tuần hoàn của vật..docx
13 – Tìm số lần vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH.doc
12. Chủ đề 12 - Bài toán liên quan đến kích thích dao động.docx
12 – Thời gian chuyển động ngắn nhất và dài nhất trong DDDH.doc
11. Phương pháp thế trong dao động của con lắc đơn.docx
11 Câu VDC Dao Động Cơ đề thi thử các trường.doc
11 – Xác định thời gian chuyển động và tốc độ trung bình trong DDDH.doc
10. Chủ đề 10 - dao động tắt dần..docx
10 – Tìm thời điểm vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH.doc
9. Chủ đề 9 - Bài toán liên quan đến cắt ghép lò xo..docx
8. Chủ đề 8 - Một số bài toán liên quan đến hệ dao động nhiều vật..docx
7. Chủ đề 7 - năng lượng trong dao động điều hòa..docx
6. Chủ đề 6 - lực đàn hồi và lực phục hồi trong dao động điều hòa..docx
5. Chủ đề 5 - Tổng hợp dao động..docx
4. Chủ đề 4 - dao động tuần hòa của con lắc đơn..docx
3. Chủ đề 3 - Phương pháp đường tròn.docx
03. Phần I. DAO ĐỘNG CƠ HỌC.doc
2. Chủ đề 2 - Phương pháp vecto quay trong dao động điều hòa..docx
1. Chủ đề 1 - Đại cương về dao động điều hòa..docx
1. 310 CÂU LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ HỌC.doc
_9 – Dao động điều hòa và Chuyển động tròn đều.doc
_8 – Dao động điều hòa với VTCB nằm ngoài gốc tọa độ.doc
_7 – Kích thích dao động điều hòa bằng va chạm.doc
_6 – Viết phương trình dao động điều hòa.doc
_5 – Mối quan hệ Ly độ Vận tốc Gia tốc trong dao động điều hòa.doc
_4 – Chuẩn hóa pha và So sánh pha của hai dao động điều hòa.doc
_3 − Con lắc đơn dao động điều hòa.doc
_2 − Con lắc lò xo dao động điều hòa.doc
_1 - Đại cương về Dao động điều hòa.doc
232 bài tập Đồ thị dao động điều hòa (108 trang) - Có lời giải.doc
208 bài tập Tổng hợp dao động (52 trang) - Có lời giải.doc
206 câu Lý thuyết hạt nhân nguyên tử.docx
204 bài tập Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa (45trang) - Có lời giải.doc
194 bài tập Cơ năng con lắc lò xo (55 trang) - Có lời giải.doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook