102 tài liệu

Gói tài liệu

Tài liệu tải lẻ

Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - TỈ SỐ THỂ TÍCH (Mức 5-9 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ (Mức 5-8 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC (Mức 9-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Mức 5-8 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - NHẬN DIỆN KHỐI ĐA DIỆN (Mức 5-6 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP + LĂNG TRỤ (Mức 9-10 điểm).zip
Chuyên đề theo mức độ Nguyễn Bảo Vương - BÀI TOÁN CỰC TRỊ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (Mức 9-10 điểm).zip
Chuyên đề đầy đủ nhóm giáo viên chuyên miền Trung - KHỐI ĐA DIỆN.zip
Tổng hợp - Bài toán thực tế hình không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Tổng hợp - Bài toán cực trị hình không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 9 - Tỉ số thể tích khối đa diện - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 8 - Thể tích khối lăng trụ - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 7 - Thể tích khối chóp - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 6 - Bài toán về khoảng cách - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 5 - Bài toán về góc - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 4 - Quan hệ vuông góc - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 3 - Véc tơ trong không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 2 - Quan hệ song song - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Chủ đề 1 - Đại cương về hình học không gian - Soạn bởi Đặng Việt Hùng.doc
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI – KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU - Nhóm ĐHSPHN.doc
Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN - Nhóm ĐHSPHN.doc
TỈ SỐ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP - 12tr - Đặng Việt Đông.docx
THỂ TÍCH LĂNG TRỤ - 22tr - Đặng Việt Đông.docx
THỂ TÍCH HÌNH CHÓP - 35tr - Đặng Việt Đông.docx
KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC. - 30tr - Đặng Việt Đông.docx
HÌNH ĐA DIỆN - 24tr - Đặng Việt Đông.docx
DS_C7_THE TICH KHOI NON TRU CAU (20 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
DS_C7_THE TICH KHOI CHOP (52 câu) - Huỳnh Đức Khánh.doc
Đặng Việt Đông VD-VDC - 5. ỨNG DỤNG THỰC TẾ.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 4. GÓC, KHOẢNG CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THỂ TÍCH.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 3. CỰC TRỊ THỂ TÍCH.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 2. TỈ LỆ THỂ TÍCH.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 1. THỂ TÍCH ĐA DIỆN.docx
Đặng Việt Đông VD-VDC - 0. BT THỂ TÍCH ĐA DIỆN.docx
CHUYÊN ĐỀ 3_ THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 2_ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHUYÊN ĐỀ 1_ KHỐI ĐA DIỆN - Th.s Lê Phương Anh.doc
CHỦ ĐỀ 28_ BÍ QUYẾT TÌM GÓC TRONG KHÔNG GIAN.doc
CHỦ ĐỀ 27_ BÍ QUYẾT TÌM KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN.doc
CHỦ ĐỀ 26_ BÍ QUYẾT TÍNH THỂ TÍCH – TỈ SỐ THỂ TÍCH – PHẦN BÙ THỂ TÍCH.doc
CHỦ ĐỀ 2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN - Huỳnh Đức Khánh.doc
CHỦ ĐỀ 1. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN - Huỳnh Đức Khánh.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - J – TRÍCH ĐỀ THI NĂM 2017, 2018, MH 2019 BGD.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - I – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 5.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - H – TỈ SỐ THỂ TÍCH.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - G – GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - E – KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - D – KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - C – TÍNH THỂ TÍCH.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - B – NHẬN BIẾT VỀ CÁC KHỐI ĐA DIỆN LỒI, ĐỀU.doc
BTTN-Bắc Trung Nam - A – NHẬN DẠNG KHỐI ĐA DIỆN.doc
50 bài toán QHSS vuông góc trong không gian, bài toán thiết diện Mức độ 1 + 2_ NB-TH (Có lời giải chi tiết) - 25 trang.doc
50 bài toán liên quan đến khoảng cách và góc Mức độ 3_ Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 45 trang.doc
50 Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc Mức độ 2_ Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 32 trang.doc
50 Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc Mức độ 1 + 2_ Nhận biết + Thông hiểu (Có lời giải chi tiết) - 32 trang.doc
50 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 2 Thông hiểu - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 36 trang.doc
50 bài tập về lý thuyết khối đa diện Mức độ 1 Nhận biết (Có lời giải chi tiết) - 17 trang.doc
45 Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc Mức độ 3_ Vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết) - 41 trang.doc
45 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 3 Vận dụng - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 40 trang.doc
45 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 1 Nhận biết - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 16 trang.doc
40 Bài toán mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (Có lời giải chi tiết) - 30 trang.doc
40 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 3 Vận dụng - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết) - 33 trang.doc
40 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 2 Thông hiểu - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết) - 23 trang.doc
30 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 4 Vận dụng cao - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết) - 32 trang.doc
25 bài tập về thể tích khối đa diện Mức độ 2 Thông hiểu - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết) - 16 trang.doc
20 bài toán QHSS, vuông góc trong KG, bài toán thiết diện Mức độ 3+4_VD-VDC (Có lời giải chi tiết) - 20 trang.doc
20 Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc Mức độ 4_ Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết) - 27 trang.doc
20 bài tập về lý thuyết khối đa diện Mức độ 2+3 Thông hiểu + Vận dụng (Có lời giải chi tiết) - 10 trang.doc
6. HDG TOÁN THỰC TẾ KHỐI ĐA DIỆN - 35tr - Đặng Việt Đông.docx
6. BT TOÁN THỰC TẾ KHỐI ĐA DIỆN - 11tr - Đặng Việt Đông.docx
5.2 HDG MAX-MIN KHỐI LĂNG TRỤ - 19tr - Đặng Việt Đông.docx
5.2 BT MAX-MIN KHỐI LĂNG TRỤ - 3tr - Đặng Việt Đông.docx
5.1 HDG MAX-MIN KHỐI CHÓP_Phần 2 -54tr - Đặng Việt Đông.docx
5.1 HDG MAX-MIN KHỐI CHÓP_Phần 1 - 41tr - Đặng Việt Đông.docx
4. HD ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH, DIỆN TÍCH LIÊN QUA ĐẾN THỂ TÍCH D3-4 - 47tr - Đặng Việt Đông.docx
4. BT ĐỘ DÀI, KHOẢNG CÁCH, DIỆN TÍCH LIÊN QUA ĐẾN THỂ TÍCH_D1-2 - 10tr - Đặng Việt Đông.docx
3.5 BT LĂNG TRỤ KHÁC VÀ KHỐI HỘP_D_7-8-9 - 5tr - Đặng Việt Đông.docx
3.4.2 HDG KHỐI LẬP PHƯƠNG VÀ HỘP CHỮ NHẬTD6 - 18tr - Đặng Việt Đông.docx
3.4.2 BT KHỐI LẬP PHƯƠNG VÀ HỘP CHỮ NHẬTD6 - 5tr - Đặng Việt Đông.docx
3.4.1 HDG KHỐI LẬP PHƯƠNG VÀ HỘP CHỮ NHẬT_D5 - 13tr - Đặng Việt Đông.docx
3.4.1 BT KHỐI LẬP PHƯƠNG VÀ HỘP CHỮ NHẬT_D5 - 4tr - Đặng Việt Đông.docx
3.3 HDG KHỐI LĂNG TRỤ XIÊN - 31tr - Đặng Việt Đông.docx
3.3 BT KHỐI LĂNG TRỤ XIÊN - 6tr - Đặng Việt Đông.docx
3.2 HDG KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU - 45tr - Đặng Việt Đông.docx
3.2 BT KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU - 11tr - Đặng Việt Đông.docx
3.1 HDG LĂNG TRỤ ĐỨNG - 41tr - Đặng Việt Đông.docx
3.1 BT LĂNG TRỤ ĐỨNG - 9tr - Đặng Việt Đông.docx
2.5 HDG TỈ SỐ THỂ TÍCH - 70tr - Đặng Việt Đông.docx
2.5 BT TỈ SỐ THỂ TÍCH - 15tr - Đặng Việt Đông.docx
2.4 BT CÁC KHỐI CHÓP KHÁC - 11tr - Đặng Việt Đông.docx
2.3 HDG KHỐI CHÓP ĐỀU - 45tr - Đặng Việt Đông.docx
2.3 BT KHỐI CHÓP ĐỀU - 9tr - Đặng Việt Đông.docx
2.2 HDG KHỐI CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY - 39tr - Đặng Việt Đông.docx
2.1 HDG KHỐI CHÓP CÓ CẠNH BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY - 46tr - Đặng Việt Đông.docx
2.1 BT KHỐI CHÓP CÓ CẠNH BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY - 10tr - Đặng Việt Đông.docx
2.0 LÝ THUYẾT CHUNG - 2tr - Đặng Việt Đông.docx
1.2 HDG CÁC TÍNH CHẤT, PHÂN CHIA LẮP GHÉP KHỐI ĐA DIỆN_D2-4 - 17tr - Đặng Việt Đông.docx
1.2 BT CÁC TÍNH CHẤT, PHÂN CHIA LẮP GHÉP KHỐI ĐA DIỆN_D2-4 - 4tr - Đặng Việt Đông.docx
1.1 HDG NHẬN DẠNG KHỐI ĐA DIỆN_D1 - 12tr - Đặng Việt Đông.docx

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Dũng: 0906.044.866

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

☎️ Mr. Tiến: 0982.563.365

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website


zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook