Tài liệu Vật Lý 12

Hiển thị 1-100 trên tổng số 972 tài liệu
[Chuyên đề] - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (HOT).rar
[Chuyên đề] - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi nhóm giáo viên chuyên ĐHSP Hà Nội (HOT).rar
[Chuyên đề] - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi giáo viên Phạm Hồng Vương (4 mức độ).rar
[Chuyên đề] - CĐ LÝ 12 - Soạn bởi nhóm giáo viên trường chuyên 2021.zip
[Bài tập] - 1263 bài tập SÓNG CƠ theo chuyên đề có lời giải chi tiết (Moon.vn) [File Word].zip
[Bài tập] - 3143 Bài tập Dao động cơ học có giải (27 chủ đề - 64 dạng - 976 trang).zip
[Ôn thi THPT] - 15451 bài tập Vật Lý tách theo chuyên đề từ đề thi thử THPTQG - [File Word].zip
Đề thi HSG môn Vật Lý 12 - Thanh Hóa (Năm 2021 - 2022) - Bản word có giải.doc
SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP - Tăng Hải Tuân.doc
Ôn luyện vật lý 12 - Hạt sơ cấp.doc
Ôn luyện vật lý 12 - Cấu tạo vũ trụ.doc
CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – NHIỆT HẠCH - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG PHÂN RÃ PHÓNG XẠ - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO HẠT NHÂN – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT - NHÓM ĐHSPHN.doc
Chủ đề 5. Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 4. Phóng xạ - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 4. Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch - 21 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Phạm Hồng Vương.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ - Phạm Hồng Vương.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - CẤU TẠO HẠT NHÂN - Phạm Hồng Vương.doc
Chủ đề 3. Phản ứng hạt nhân. Các định luật bảo toàn - 28 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 3. Phản ứng hạt nhân - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 2. Phóng xạ và các dạng bài tập - 33 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 2. Năng lượng liên kết hạt nhân - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Nhóm chuyên.doc
Chủ đề 1. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử - 16 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Bài tập về hiện tượng phóng xạ - Tăng Hải Tuân.doc
Bài tập về hạt nhân, phản ứng hạt nhân - Tăng Hải Tuân.doc
- Lí thuyết HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - Tăng Hải Tuân.doc
Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 - Chương 7 Hạt nhân nguyên tử, sự phóng xạ.doc
Phương pháp giải các dạng toán cơ bản Vật lý 12 - HAT NHAN NGUYEN TU.doc
Ôn luyện vật lý 12 - Phản ứng hạt nhân.doc
Ôn luyện vật lý 12 - Hạt nhân nguyên tử.doc
Hệ thống công thức Vật Lý 12 -Chương 7 Hạt nhân nguyên tử.doc
HẠT NHÂN - CHU VĂN BIÊN.doc
CASIO VAT LY 12 - HAT NHAN NGUYEN TU.doc
22 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 10.doc
21 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 9.doc
20 bài tập trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử - Mức độ 3 Vận dụng - Đề 2 (Có lời giải chi tiết).doc
20 bài tập trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử - Mức độ 3 Vận dụng - Đề 1 (Có lời giải chi tiết).doc
20 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 8.doc
19 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 7.doc
18 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 6.doc
17 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 5.doc
16 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 4.doc
15 bài tập trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử - Mức độ 4 Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết).docx
15 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 3.doc
14 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 2.doc
13 - Hạt nhân nguyên tử - Đề 1.doc
12. Hạt nhân nguyên tử - Đề 5.doc
12 - Phản ứng Phân hạch và phản ứng Nhiệt hạch - Đề 2.doc
11. Hạt nhân nguyên tử - Đề 4.doc
11 - Phản ứng Phân hạch và phản ứng Nhiệt hạch - Đề 1.doc
10. Hạt nhân nguyên tử - Đề 3.doc
10 - Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 4.doc
7. 145 CÂU LÝ THUYẾT HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.doc
4.-Các-câu-hỏi-và-bài-tập-Vật-Lý-Hạt-Nhân- - Bùi Xuân Dương.docx
2.Phóng-xạ - Bùi Xuân Dương.docx
1.Cấu-tạo-phản-ứng-hạt-nhân - Bùi Xuân Dương.docx
_9. Hạt nhân nguyên tử - Đề 2.doc
_9 - Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 3.doc
_8. Hạt nhân nguyên tử - Đề 1.doc
_8 - Độ phóng xạ và Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ.doc
_7. Phản ứng Phân hạch và phản ứng Nhiệt hạch.doc
_7 - Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 2.doc
_6. Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 2.doc
_6 – Bài toán Cấu trúc thang năng lượng của Hydro.doc
_5. Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 1.doc
_5 - Hiện tượng phân rã phóng xạ và Định luật phóng xạ - Đề 1.doc
_4. Năng lượng của phản ứng hạt nhân.doc
_4 - Năng lượng của phản ứng hạt nhân.doc
_3. Phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn.doc
_3 - Phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn.doc
_2. Độ hụt khối và năng lượng liên kết.doc
_2 - Độ hụt khối và năng lượng liên kết.doc
_1. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử.doc
_1 - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử.doc
244 câu hạt nhân nguyên tử 2019.doc
237 câu lý thuyết hạt nhân nguyên tử bookgol.doc
157 câu hỏi lý thuyết Hạt nhân nguyên tử từ đề thi các trường.doc
78 câu hạt nhân nguyên tử từ đề các trường 2019.doc
52 Câu VDC Hạt Nhân đề thi thử các trường.docx
51 câu hạt nhân nguyên tử đặng việt hùng 2019.doc
49 câu hỏi lý thuyết Hạt nhân nguyên tử từ bộ đề Hocmai.doc
48 câu Hạt nhân nguyên tử thầy Ngô Thái Thọ 2019.doc
33 câu Hạt nhân nguyên tử từ đề thầy Đặng Việt Hùng 2019.doc
33 Câu Hạt nhân nguyên tử lovebook.doc
32 câu-Hạt nhân nguyên tử từ đề thầy Đặng Việt Hùng 2019.doc
14 câu Hạt nhân nguyên tử Thầy Ngô Thái Thọ 2019.docx
10 Câu Hạt nhân nguyên tử Love book- 2019.docx
CHUYÊN ĐỀ MẪU NGUYÊN TỬ BO - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG QUANG DIỆN VÀ THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG QUANG DIỆN TRONG VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - NHÓM ĐHSPHN.doc
CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG - NHÓM ĐHSPHN.doc
Chủ đề 4. Tia X (Rơnghen), sự phát quang, laze - 21 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 3. Mẫu nguyên tử Bohr - 27 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 2. Hiện tượng quang điện - 35 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
Chủ đề 1. Quang phổ và các loại tia - 18 trang - ĐẶNG VIỆT HÙNG.doc
CHỦ ĐỀ 4 MỨC ĐỘ - QUANG ĐIỆN TRONG, QUANG PHÁT QUANG _ LAZE - Phạm Hồng Vương.doc

Gửi yêu cầu tư vấn, đặt mua tài liệu hoặc hướng dẫn về website

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mr. Long: 0833.883.098

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Thắng: 0889.948.240

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

✅ 100% tài liệu trên website là file word.

✅ Tài liệu dành cho giáo viên.

✅ Tải dễ dàng, lưu trữ vĩnh viễn.

✅ Uy tín chất lượng.

✅ Bảo hành tài liệu vĩnh viễn.

✅ Cam kết tài liệu rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi đối tượng giáo viên.

✅ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình 24/7.


📝 Hướng dẫn ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN trên website

📝 Hướng dẫn NẠP TIỀN trên website

📝 Hướng dẫn nhận TÀI LIỆU ĐÃ MUA trên website

 

Gọi điện zalo Nhắn tin Zalo Nhắn tin Facebook Fb