Bộ bài giảng Power Point, Worksheet đầy đủ cả năm - Tiếng Anh 6 Global Success (Có video, audio)

Bộ bài giảng Power Point, Worksheet đầy đủ cả năm - Tiếng Anh 6 Global Success (Có video, audio)
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Global Success (KNTT) Tài liệu nghe
Bài giảng điện tử PowerPoint Tài liệu trọn bộ Global Success (KNTT) Tài liệu nghe

Giới thiệu gói tài liệu:

Bộ tài liệu bao gồm:

  • PowerPoint theo các Lessons Tiếng Anh 6 Global Success
  • Phiếu bài tập sau mỗi lesson để kiểm tra và ôn tập tăng cường cho học sinh kèm powerpoint chữa bài chi tiết
  • Practice test 40 câu mô phỏng bài thi thật sau mỗi Unit để kiểm tra tiến độ học tập.

Tài liệu phù hợp để:

  • Làm bài giảng điện tử, thao giảng.
  • Phiếu bài tập mỗi lesson củng cố kiến thức.
  • Practice Test dạy bổ trợ, buổi 2.
... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 499,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
Phí tải lẻ: 299,000 đ
16.
HK2 - REVIEW 4 (15Mb).zip
16-05-2023 .zip 14.79MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
15.
HK2 - REVIEW 3 (30Mb).zip
16-05-2023 .zip 29.89MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
14.
HK2 - UNIT 12 (300Mb).zip
16-05-2023 .zip 293.12MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
13.
HK2 - UNIT 11 (464MB).zip
16-05-2023 .zip 453.27MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
12.
HK2 - UNIT 10 (670Mb).zip
16-05-2023 .zip 655.07MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
11.
HK2 - UNIT 9 (476Mb).zip
16-05-2023 .zip 464.58MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
10.
HK2 - UNIT 8 (371Mb).zip
16-05-2023 .zip 362.68MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
9.
HK2 - UNIT 7 (143Mb).zip
16-05-2023 .zip 139.44MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
8.
HK1 - Review 2 (29Mb).zip
16-05-2023 .zip 28.19MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
7.
HK1 - Review 1 (37Mb).zip
16-05-2023 .zip 36.46MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
6.
HK1 - Unit 6 (91Mb).zip
16-05-2023 .zip 89.08MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
5.
HK1 - Unit 5 (313Mb).zip
16-05-2023 .zip 305.66MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
4.
HK1 - Unit 4 (382Mb).zip
16-05-2023 .zip 373.35MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
3.
HK1 - Unit 3 (270Mb).zip
16-05-2023 .zip 264.26MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
2.
HK1 - Unit 2 (424Mb).zip
16-05-2023 .zip 413.85MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
1.
HK1 - Unit 1 (329Mb).zip
16-05-2023 .zip 321.38MB
Phí tải lẻ: 39,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook