Bài tập Tiếng Anh lớp 8 - Global Success năm 2023-2024 - Full Năm (Bản word)

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 - Global Success năm 2023-2024 - Full Năm (Bản word)
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success (KNTT)
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập Global Success (KNTT)

Giới thiệu gói tài liệu:

- Bài tập bổ trợ bám sát cho chương trình mới của cuốn sách GLOBAL SUCCESS 8 với tất cả những dạng bài tập hay và được cập nhật mới.

- Lý thuyết từ vựng - Ngữ Pháp

- Kỹ năng Nói - Đọc - Viết

- Bài tập cơ bản và nâng cao

Tài liệu mới sẽ liên tục được cập nhật và đăng mới trong gói này


Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh 8 hay khác sau:

iconChuyên đề bài tập bổ trợ Tiếng Anh lớp 8 - Global Success năm 2023-2024 - Full Năm (Bản word có file nghe) 

 

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
26.
REVIEW 3 - [WORD+KEY+AUDIO].zip
21-02-2024 .zip 1.34MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
25.
15-minute-test - HK2.zip
23-01-2024 .zip 333.91KB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
23.
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
21.
Trọn bộ kì 1.zip
30-09-2023 .zip 61.48MB
Phí tải lẻ: 199,000 đ
20.
REVIEW 2 - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 4.13MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
16.
REVIEW 1 - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 2.15MB
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
12.
(ON GOING) - UNIT 4 - File GV.docx
11-08-2023 .docx 24.65KB
Phí tải lẻ: 10,000 đ
11.
(ON GOING) - UNIT 4 - File HS.docx
11-08-2023 .docx 24.75KB
Phí tải lẻ: 5,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
Phí tải lẻ: 20,000 đ
Phí tải lẻ: 10,000 đ
2.
WORDLIST TIẾNG ANH 8.docx
04-07-2023 .docx 634.21KB
Phí tải lẻ: 5,000 đ
Phí tải lẻ: 150,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook