Bài tập Tiếng Anh lớp 8 - Global Success năm 2023-2024 - Full Năm (Bản word)

Giới thiệu tài liệu

- Bài tập bổ trợ bám sát cho chương trình mới của cuốn sách GLOBAL SUCCESS 8 với tất cả những dạng bài tập hay và được cập nhật mới.

- Lý thuyết từ vựng - Ngữ Pháp

- Kỹ năng Nói - Đọc - Viết

- Bài tập cơ bản và nâng cao

Tài liệu mới sẽ liên tục được cập nhật và đăng mới trong gói này


Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh 8 hay khác sau:

iconChuyên đề bài tập bổ trợ Tiếng Anh lớp 8 - Global Success năm 2023-2024 - Full Năm (Bản word có file nghe) 

 

Tất cả tài liệu 21

Đang tiếp tục cập nhật...

21.
Trọn bộ kì 1.zip
30-09-2023 .zip 61.48MB
20.
REVIEW 2 - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 4.13MB
19.
U6 - LIFESTYLE - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 3.58MB
18.
U5 - OUR CUSTOMS and TRANDITIONS - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 7.33MB
17.
U4 - ETHNIC GROUPS OF VIETNAM - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 7.74MB
16.
REVIEW 1 - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 2.15MB
15.
U3 - TEENAGERS - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 6.48MB
14.
U2 - LIFE IN THE COUNTRYSIDE - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 3.70MB
13.
U1 - LEISURE TIME - [WORD+KEY+AUDIO].zip
30-09-2023 .zip 5.59MB
12.
(ON GOING) - UNIT 4 - File GV.docx
11-08-2023 .docx 24.65KB
11.
(ON GOING) - UNIT 4 - File HS.docx
11-08-2023 .docx 24.75KB
10.
E8 - key -Unit 4 - ETHNIC GROUPS OF VIET NAM (File GV).docx
11-08-2023 .docx 820.69KB
9.
E8 - Unit 4 - ETHNIC GROUPS OF VIET NAM (File HS).docx
11-08-2023 .docx 820.14KB
8.
E8 - key Unit 3 - Teenagers - Global Success (File GV).doc
04-07-2023 .doc 843.00KB
7.
E8 - Unit 3 - Teenagers - Global Success (File HS).docx
04-07-2023 .docx 488.77KB
6.
E8 - key Unit 2 - Life in the countryside - Global Success (File GV).docx
04-07-2023 .docx 690.36KB
5.
E8 - Unit 2 - Life in the countryside - Global Success (File HS).docx
04-07-2023 .docx 415.71KB
4.
E8 - key Unit 1 - Leisure Time - Global Success (File GV).doc
04-07-2023 .doc 739.50KB
3.
E8 - Unit 1 - Leisure Time - Global Success (File HS).docx
04-07-2023 .docx 469.65KB
2.
WORDLIST TIẾNG ANH 8.docx
04-07-2023 .docx 634.21KB
1.
[TẶNG KÈM KHI ĐĂNG KÝ TRỌN BỘ] - ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA.rar
04-07-2023 .rar 14.99MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook