Bài tập Test bổ trợ Tiếng Anh 11 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (BRIGHT)

Giới thiệu tài liệu

Gói tài liệu Bài tập Test bổ trợ Tiếng Anh 11 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (BRIGHT) là tài liệu hữu ích cho giáo viên tiếng anh THPT. Biên soạn để luyện kiến thức & kĩ năng tiếng Anh thông qua các bài tập đa dạng, bám sát khung chương trình do Bộ Giáo Dục & Đào tạo quy định, với đầy đủ các dạng câu hỏi thường gặp ở những bài kiểm tra dùng để đánh giá thường xuyên & định kì trong trường trung học phổ thông. 

Gói gồm:

- 1 Hello Test

- 8 Unit Test (File word HS + File word GV + File nghe)

- 2 Term (File word HS + File word GV + File nghe)

- 1 Speaking Test (File word HS + File word GV + File nghe)

 

Kết cấu mỗi file:

- Listening

- Pronunciation

- Use of English

- Reading

- Speaking

Tất cả tài liệu 6

Đang tiếp tục cập nhật...

6.
06. Unit 5.zip
10-09-2023 .zip 10.68MB
5.
05. Unit 4.zip
10-09-2023 .zip 8.84MB
4.
04. Unit 3.zip
10-09-2023 .zip 10.03MB
3.
03. Unit 2.zip
10-09-2023 .zip 10.25MB
2.
02. Unit 1.zip
10-09-2023 .zip 7.44MB
1.
01. Hello.zip
10-09-2023 .zip 8.53MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook