Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 7 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (GLOBAL SUCCESS)

Giới thiệu tài liệu

? Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 7 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (GLOBAL SUCCESS)

- Full 4 kỹ năng (Nghe; Nói; Đọc; Viết /Có Sample Writing)

- FULL FILE WORD: File word Học sinh + File word key Giáo viên + File nghe

? Bám sát SGK Global Success mới nhất.

CÂU TRÚC TỪNG TÀI LIỆU

PART I: THEORY

A. VOCABULARY

B. GRAMMAR

C. PHONETICS

PART II: LANGUAGE

Phonetic

Vocabulary & Grammar

PART III: SKILLS

Listening

Speaking

Reading

Writing

Tất cả tài liệu 13
File trọn bộ 1
File lẻ 12
12.
Unit 12. English speaking countries (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.78MB
11.
Unit 11. Travelling in the future (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 9.96MB
10.
Unit 10. Energy sources (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 10.76MB
9.
Unit 9. Festivals around the world (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.73MB
8.
Unit 8. Films (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 13.12MB
7.
Unit 7. Traffic (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 3.93MB
6.
Unit 6. A visit to a school (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 8.31MB
5.
Unit 5. Food and drink (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.76MB
4.
Unit 4. Music and arts (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 9.42MB
3.
Unit 3. Community service (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 5.51MB
2.
Unit 2. Healthy living (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.44MB
1.
Unit 1. Hobbies (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.40MB
12.
Unit 12. English speaking countries (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.78MB
11.
Unit 11. Travelling in the future (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 9.96MB
10.
Unit 10. Energy sources (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 10.76MB
9.
Unit 9. Festivals around the world (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.73MB
8.
Unit 8. Films (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 13.12MB
7.
Unit 7. Traffic (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 3.93MB
6.
Unit 6. A visit to a school (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 8.31MB
5.
Unit 5. Food and drink (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.76MB
4.
Unit 4. Music and arts (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 9.42MB
3.
Unit 3. Community service (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 5.51MB
2.
Unit 2. Healthy living (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.44MB
1.
Unit 1. Hobbies (File HS + File GV + File nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.40MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook