Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 6 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (GLOBAL SUCCESS)

Giới thiệu tài liệu

? Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 6 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (GLOBAL SUCCESS)

- Full 4 kỹ năng (Nghe; Nói; Đọc; Viết /Có Sample Writing)

- FULL FILE WORD: File word Học sinh + File word key Giáo viên + File nghe

? Bám sát SGK Global Success mới nhất.

CÂU TRÚC TỪNG TÀI LIỆU

PART I: THEORY

A. VOCABULARY

B. GRAMMAR

C. PHONETICS

PART II: LANGUAGE

Phonetic

Vocabulary & Grammar

PART III: SKILLS

Listening

Speaking

Reading

Writing

Tất cả tài liệu 15
File trọn bộ 1
File lẻ 14
14.
Unit 12. Robots (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.00MB
13.
Đề thi cuối HKII (File HS + File GV).zip
20-09-2023 .zip 378.26KB
12.
Đề thi cuối HKI (File HS + File GV).zip
20-09-2023 .zip 333.04KB
11.
Unit 11. Our greener world (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 6.43MB
10.
Unit 10. Our houses in the future (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 2.89MB
9.
Unit 9. Cities of the world (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 5.51MB
8.
Unit 8. Sports and games (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 3.42MB
7.
Unit 7. Television (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 2.50MB
6.
Unit 6. Our Tet holiday (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.18MB
5.
Unit 5. Natural wonders of Viet Nam (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 10.22MB
4.
Unit 4. My neighbourhood (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.32MB
3.
Unit 3. My friends (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.95MB
2.
Unit 2. My house (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.69MB
1.
Unit 1. My new school (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 6.57MB
14.
Unit 12. Robots (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.00MB
13.
Đề thi cuối HKII (File HS + File GV).zip
20-09-2023 .zip 378.26KB
12.
Đề thi cuối HKI (File HS + File GV).zip
20-09-2023 .zip 333.04KB
11.
Unit 11. Our greener world (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 6.43MB
10.
Unit 10. Our houses in the future (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 2.89MB
9.
Unit 9. Cities of the world (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 5.51MB
8.
Unit 8. Sports and games (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 3.42MB
7.
Unit 7. Television (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 2.50MB
6.
Unit 6. Our Tet holiday (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.18MB
5.
Unit 5. Natural wonders of Viet Nam (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 10.22MB
4.
Unit 4. My neighbourhood (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.32MB
3.
Unit 3. My friends (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 7.95MB
2.
Unit 2. My house (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 4.69MB
1.
Unit 1. My new school (File HS + File GV + File Nghe).zip
20-09-2023 .zip 6.57MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook