Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 11 - Full 4 kỹ năng - Bản word có nghe (I-LEARN SMART WORLD)

Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập i-Learn Smart World
Tài liệu trọn bộ Chuyên đề - Bài tập i-Learn Smart World

Giới thiệu gói tài liệu:

Gói tài liệu Bài tập Bổ trợ Tiếng Anh 11 i-Learn Smart World - Full 4 kỹ năng (Bản word có file nghe) là tài liệu hữu ích cho giáo viên tiếng anh THPT. Biên soạn để luyện kiến thức & kĩ năng tiếng Anh thông qua các bài tập đa dạng, bám sát khung chương trình do Bộ Giáo Dục & Đào tạo quy định, với đầy đủ các dạng câu hỏi thường gặp ở những bài kiểm tra dùng để đánh giá thường xuyên & định kì trong trường trung học phổ thông. 

Gói gồm:

- 10 Unit Test (File word HS + File word GV + File nghe)

- 5 Expansion Test (File word HS + File word GV + File nghe)

- 2 Semester Test (File word HS + File word GV + File nghe)

- 3 Advance Test (File word HS + File word GV + File nghe)

 

Kết cấu mỗi file:

- User of English

- Word Form

- Reading Comprehension

- Writing

- Listening

... Xem thêm
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Phí tải lẻ: 35,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook