BÀI GIẢNG POWER POINT CẢ NĂM - SGK ĐỊA LÝ 10 - KẾT NỐI TRI THỨC

BÀI GIẢNG POWER POINT CẢ NĂM - SGK ĐỊA LÝ 10 - KẾT NỐI TRI THỨC
Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức POWER POINT
Tài liệu trọn bộ Kết nối tri thức POWER POINT
DANH SÁCH TÀI LIỆU TRONG GÓI
Lọc theo chủ đề
40.
KNTT DIA K10 (FULL).zip
02-10-2023 .zip 13.69GB
Phí tải lẻ: 499,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
38.
Bài 38. Thực hành.zip
04-10-2023 .zip 27.76MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
34.
Bài 34. Địa lí ngành GTVT.zip
04-10-2023 .zip 427.72MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
32.
Bài 32. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 9.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
27.
Bài 27. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 15.58MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
26.
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
16.
Bài 16. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 323.82MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
15.
Bài 15. Sinh quyển.zip
03-10-2023 .zip 349.34MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
14.
Bài 14 Đất trên TĐ.zip
03-10-2023 .zip 586.32MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
13.
Bài 13. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 136.41MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
7.
Bài 8. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 266.47MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
1.
KNTT DIA K10 (FULL).zip
02-10-2023 .zip 13.69GB
Phí tải lẻ: 499,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: MIỄN PHÍ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
13.
Bài 16. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 323.82MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
12.
Bài 15. Sinh quyển.zip
03-10-2023 .zip 349.34MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
11.
Bài 14 Đất trên TĐ.zip
03-10-2023 .zip 586.32MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
10.
Bài 13. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 136.41MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
4.
Bài 8. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 266.47MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
20.
Bài 38. Thực hành.zip
04-10-2023 .zip 27.76MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
16.
Bài 34. Địa lí ngành GTVT.zip
04-10-2023 .zip 427.72MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
14.
Bài 32. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 9.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
9.
Bài 27. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 15.58MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
2.
Bài 8. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 266.47MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
3.
Bài 13. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 136.41MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
3.
Bài 16. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 323.82MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
2.
Bài 15. Sinh quyển.zip
03-10-2023 .zip 349.34MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
1.
Bài 14 Đất trên TĐ.zip
03-10-2023 .zip 586.32MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
5.
Bài 27. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 15.58MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
5.
Bài 32. Thực hành.zip
03-10-2023 .zip 9.36MB
Phí tải lẻ: 15,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
5.
Bài 38. Thực hành.zip
04-10-2023 .zip 27.76MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 19,000 đ
1.
Bài 34. Địa lí ngành GTVT.zip
04-10-2023 .zip 427.72MB
Phí tải lẻ: 19,000 đ
Phí tải lẻ: 29,000 đ
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook