50 đề trắc nghiệm ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 12 - Nguyễn Chín Em

50 đề trắc nghiệm ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 12 - Nguyễn Chín Em.rar

Tài liệu gồm 303 trang word, được chia sẻ bởi thầy giáo Nguyễn Chín Em, tuyển tập 50 đề trắc nghiệm ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 12, các đề được biên soạn theo hình thức đề thi 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; Tailieuchuan.vn cũng chia sẻ toàn bộ file WORD (định dạng .doc / .docx) nhằm hỗ trợ quý thầy, cô giáo trong quá trình biên soạn đề thi và giảng dạy. Trích dẫn tài liệu 50 đề trắc nghiệm ôn thi cuối học kì 1 môn Toán 12: + Biết biểu thức 5 3 2 3 x x x x 0 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là x. Khi đó, giá trị của bằng? + Cho hình trụ T có chiều cao bằng 8a. Một mặt phẳng song song với trục và cách trục của hình trụ này một khoảng bằng 3a đồng thời cắt T theo thiết diện là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng? + Hình nón N có đỉnh S đáy là hình tròn tâm I đường sinh 3 l a và chiều cao SI a 5. Gọi H là điểm thay đổi trên đoạn SI. Mặt phẳng vuông góc với SI tại H cắt hình nón theo giao tuyến là đường tròn C. Khối nón đỉnh I đáy là hình tròn C có thể tích lớn nhất bằng? + Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên và hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ sau. Đặt 2 1 1 1 3 2 3 m m g x f x x m với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số y g x đồng biến trên khoảng (7;8). Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng? + Chi phí nhiên liệu của một chiếc tầu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc khi v 10 km giờ thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng / giờ. Hãy xác định vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến số nguyên).

Nhắn Zalo
Nhắn Facebook