40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - NBV - 2023 (Bản word có lời giải)

Giới thiệu tài liệu

  • Tuyển chọn 40 chuyên đề ôn thi THPT Quốc Gia môn toán 2022-2023 do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp năm 2022 – 2023.
  • Tài liệu cung cấp đầy đủ nhất về kiến thức toán 03 phân mức độ điểm từ trung bình cho đến khá giỏi.
  • Bản word có lời giải chi tiết, có file học sinh và file giáo viên.

 

ĐỘI NGŨ ADMIN WEBSITE

Tư vấn viên 24/24

☎️ Mr. Hoàng: 0832.243.966

☎️ Mr. Duy: 0703.370.950

☎️ Mrs. Như Ý: 0934.315.138

Tất cả tài liệu 42
41.
CHUYÊN ĐỀ 40. TIẾP TUYẾN.zip
22-12-2022 .zip 1.52MB
40.
CHUYÊN ĐỀ 39. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN.zip
22-12-2022 .zip 912.30KB
39.
CHUYÊN ĐỀ 38. XÁC SUẤT.zip
22-12-2022 .zip 1.73MB
38.
CHUYÊN ĐỀ 37. PHÉP ĐẾM.zip
22-12-2022 .zip 774.79KB
37.
CHUYÊN ĐỀ 36. Số phức - CỰC TRỊ SỐ PHỨC.zip
22-12-2022 .zip 9.13MB
36.
CHUYÊN ĐỀ 35. Số phức - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.zip
22-12-2022 .zip 2.77MB
35.
CHUYÊN ĐỀ 34. Số phức - TẬP HỢP ĐIỂM SỐ PHỨC.zip
22-12-2022 .zip 3.61MB
33.
32.
CHUYÊN ĐỀ 31. PP tọa độ - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.zip
22-12-2022 .zip 23.87MB
31.
CHUYÊN ĐỀ 30. PP tọa độ - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.zip
22-12-2022 .zip 17.44MB
30.
CHUYÊN ĐỀ 29. PP tọa độ - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU.zip
22-12-2022 .zip 6.68MB
29.
CHUYÊN ĐỀ 28. PP tọa độ - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.zip
22-12-2022 .zip 4.43MB
28.
CHUYÊN ĐỀ 27. NH-TP-UD - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN.zip
22-12-2022 .zip 23.96MB
27.
CHUYÊN ĐỀ 26. NH-TP-UD - TÍCH PHÂN.zip
22-12-2022 .zip 14.84MB
26.
CHUYÊN ĐỀ 25. NH-TP-UD - NGUYÊN HÀM.zip
22-12-2022 .zip 7.47MB
24.
CHUYÊN ĐỀ 23. Khối tròn xoay - MẶT CẦU - KHỐI CẦU.zip
22-12-2022 .zip 10.00MB
23.
CHUYÊN ĐỀ 22. Khối tròn xoay - KHỐI TRỤ.zip
22-12-2022 .zip 7.53MB
22.
CHUYÊN ĐỀ 21. Khối tròn xoay - KHỐI NÓN.zip
22-12-2022 .zip 9.28MB
21.
20.
CHUYÊN ĐỀ 20. Logarit - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT.zip
22-12-2022 .zip 9.42MB
19.
CHUYÊN ĐỀ 19. Logarit - PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT.zip
22-12-2022 .zip 15.63MB
18.
CHUYÊN ĐỀ 18. Logarit - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT.zip
22-12-2022 .zip 13.75MB
17.
CHUYÊN ĐỀ 17. Logarit - CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT.zip
22-12-2022 .zip 3.19MB
16.
CHUYÊN ĐỀ 16. Logarit - LŨY THỪA - HÀM SỐ LŨY THỪA.zip
22-12-2022 .zip 1.94MB
15.
CHUYÊN ĐỀ 15. Khối đa diện - BÀI TOÁN CỰC TRỊ THỂ TÍCH.zip
22-12-2022 .zip 3.72MB
14.
CHUYÊN ĐỀ 14. Khối đa diện - THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC.zip
22-12-2022 .zip 6.63MB
13.
CHUYÊN ĐỀ 13. Khối đa diện - TỈ SỐ THỂ TÍCH.zip
22-12-2022 .zip 6.69MB
11.
CHUYÊN ĐỀ 11. Khối đa diện - THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ.zip
22-12-2022 .zip 4.76MB
10.
CHUYÊN ĐỀ 10. Khối đa diện - THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.zip
22-12-2022 .zip 7.72MB
9.
CHUYÊN ĐỀ 9. Khối đa diện - NHẬN DIỆN KHỐI ĐA DIỆN.zip
22-12-2022 .zip 2.70MB
8.
CHUYÊN ĐỀ 8. Khối đa diện - KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN.zip
22-12-2022 .zip 8.80MB
7.
CHUYÊN ĐỀ 7. Khối đa diện - GÓC TRONG KHÔNG GIAN.zip
22-12-2022 .zip 8.53MB
6.
CHUYÊN ĐỀ 6. KSHS - TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ.zip
22-12-2022 .zip 23.38MB
5.
CHUYÊN ĐỀ 5. KSHS - ĐỌC ĐỒ THỊ HÀM SỐ.zip
22-12-2022 .zip 6.58MB
4.
CHUYÊN ĐỀ 4. KSHS - TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ.zip
22-12-2022 .zip 4.00MB
3.
CHUYÊN ĐỀ 3. KSHS - GTLN-GTNN.zip
22-12-2022 .zip 13.07MB
2.
CHUYÊN ĐỀ 2. KSHS - CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.zip
22-12-2022 .zip 23.97MB
1.
CHUYÊN ĐỀ 1. KSHS - TÍNH ĐƠN ĐIỆU.zip
22-12-2022 .zip 13.33MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook